Sunteți pe pagina 1din 2

MODELE LINIARE DE OPTIMIZARE A ROTAȚIEI CULTURILOR CEREALIERE

(ROTCOC1)
cu Cheltuieli limitate si Venit maxim
Tabel cu date
Premergătoare→ Limita
GRÂU PORUMB SOIA
Succesoare ↓ MIN (ha)
1200 1300
Grâu 30 ha
800 700
Venit 1500 lei 1600
Porumb 40 ha
Chelt. 1000 lei 900
1800 1900 2000
Sfeclă de zahăr ---------- ------- ------ 4 ha
1200 1100 - 1000
Cheltuieli Totale(lei)
≤ 94000 lei
Suprafeţe cu
45 ha 50 ha 5 ha ---------------- --------
premergătoare
Venituri Totale(lei)
≥ 141000 lei

Modelul matematic
1. 1000x1 + 1200x2 + 800x3 + 1100x4 + 700x5 + 900x6 + 1000x7 <= 94000
2. x1 + x2 + x3 + x4 + x5+ x6 + x7 = 100
3. x1 + x2 = 45
4. x3 + x4 = 50
5. x5 + x6 + x7 = 5
6. x3 + x5 >= 30
7. x1 + x6 >= 40
8. x2 + x4 + x7 >= 5
--------------------------------------- ----------------------------------------------
FO (Venit MAX) 1500x1 + 1800x2 + 1200x3 + 1900x4 + 1300x5 + 1600x6 + 2000x7 = MAX

Tabel 2 Modelul rotatiei cerealelor cu cheltuieli limitate și venit maxim


Premergătoare→ GRÂU PORUMB SOIA Semn L
Succesoare Porumb Sfeclă Grâu Sfeclă Grâu Porum Sfeclă
Restricţii ↓ Zahăr Zahăr b Zahăr
X1(ha) X2(ha) X3(ha) X4(ha) X5(ha) X6(ha) X7(ha)
1.Cheltuieli (C) 1000 1200 800 1100 700 900 1000  94
2.SUPRAFAŢA 1 1 1 1 1 1 1 = 1
3.Suprafața cu Grâu premergător 1 1 0 0 0 0 0 =
4. Suprafața cu Porumb premergător 0 0 1 1 0 0 0 =
5. Suprafața cu Soia premergător 0 0 0 0 1 1 1 =
6.Supr. Grâu succesor MIN 0 0 1 0 1 0 0 
7.Supr. Porumb succesor MIN 1 0 0 0 0 1 0 
8.Supr. Sfeclă zahăr succesor MIN 0 1 0 1 0 0 1 
Venituri (V) 1500 1800 1200 1900 1300 1600 2000 MAX

Tabel 3 Soluții optime cu venit maxim pentru cereale


SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ PRIMALĂ SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ DUALĂ
1)VPP (Suprafeţe cultivate cu 3)VDE (Surplus de venit mil.lei/ha cultură)
succesoare după premergătoare)
x1=45 ha porumb după grâu ye1=0 lei surplus de venit/ha P după G
→x2=0 ha sfeclă zahăr după grâu →ye2=-166.67lei surplus de venit/ha SZ după G
------------------------------------------- ----------------------------------------------------
x3=36.67 ha grâu după porumb ye3=0 lei surplus de venit/ha G după P
x4=13.33 ha sfeclă de zahăr după porumb ye4=0 lei surplus de venit/ha SZ după P
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------
x5=0 ha grâu după soia ye5=0 lei surplus de venit/ha G după S
x6=0 ha porumb după soia ye6=-166.67 lei surplus de venit/ha P după S
x7=5 ha sfeclă zahăr după soia ye7=0 lei surplus de venit/ha SZ după S
2)VPE(Diferenţe între resursele 4)VDP (Venituri marginale)
consumate şi limitele lor)
→xe1=0 lei necheltuiţi →y1= 2.33 lei creştere venit/încă un leu cheltuit
xe2=0 ha teren necultivate y2= 0 lei creştere venit/al 101-lea ha teren
→xe3=0 ha grâu premerg.necultivate2 →y3= - 833.33 lei creştere venit/al 46-lea ha G premerg.
→xe4=0 ha porumb premerg.necultivate →y4= - 666.67 lei creştere venit/al 51-lea ha P premerg.
→Xe5=0 ha soia premerg.necultivate →y5= -333.33 lei creştere venit/al 6-lea ha S premerg.
xe6=6.67 ha grâu surplus y6=0 mil.lei creştere venit/al 31-lea ha grâu
xe7=5 ha porumb surplus y7=0 lei creştere venit/al 41-lea ha porumb
xe8=14.33 ha sfeclă zahăr surplus y8= 0 lei creştere venit/al 5-lea ha sfeclă zah.

fmaxim = gminim = 146833.33 lei

Prescurtări : G=grâu;P=porumb;S=soia;SZ=sfeclă de zahăr


Venit =146833 lei=maxim; Cheltuieli date =94000 lei; Profit = Venit – Cheltuieli =52833 lei.
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie a profitului RMP =0.56 lei profit /1 leu cheltuit
Rata marginală a profitului RDP = y1 – 1 =1.33 lei creştere de profit / 1 leu creştere de cheltuieli
Elasticitatea ratei profitului ERP = RDP / RMP = 2.37 % creştere de profit / 1 % creştere de cheltuieli .

========================================
========================================

S-ar putea să vă placă și