Sunteți pe pagina 1din 7

1

I. MODELE LINIARE

I A.TABEL CU DATE PENTRU (SCOC1) ; (SCOV1)


Culturi Grâu Porumb Floarea Limite
Soarelui
Resurse
150 180 190 200 17100 litri
Combatere buruieni,
50 40 60 80 5000 lei
(lei/ha)
150 100 120 140 12500 kg
Chimice(Kg/ha)

30 40 10 4

Venit (lei/ha) Total


1200 1500 1200 1800
Cheltuieli (lei/ha) Total
840 960 990 1050

I B. MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU CHELTUIELI LIMITATE


VENIT MAXIM (SCOC1)
Culturi Grâu Porumb Fl.soare Semn Limite

X1 (ha) X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha)

1 150 180 190 200 17100 litri


2.Combatere
50 40 60 80 5000 lei
BBD(lei / ha)
3
150 100 120 140 12500 kg
Chimice(Kg/ha)
4.Cheltuieli
840 960 990 1050 92000 lei
(C)(lei/ha)
5 1 1 1 1 = 100 ha
6.Grâu MIN 1 0 0 0 30 ha
7.Porumb MIN 0 1 0 0 40 ha
8.Fl.Soarelui MIN 0 0 1 0 10 ha
9 0 0 0 1 4 ha
Venit (V)(lei/ha) 1200 1500 1200 1800 MAX

I C. SOLUTII OPTIME CU VENIT MAXIM PENTRU ZONA SUD-VEST(SCOC1)

x1= 40.75 ha grâu ye1=0 lei surplus de venit/ha grâu


x2= 42.69 ha porumb ye2=0 lei surplus de venit/ha porumb
x3= 10 ha floarea soarelui ye3=0 lei surplus de venit/ha floarea soarelui
x4= 6.56 ye4=0 lei su
4)VDP(Venituri marginale)

xe1= 91.40 y 1= 0
xe2= 130.11 y 2= 0 1 leu chelt. BBD
2
xe3= 0 Kg NPK neconsumate y3= 0.97
4= 0 y4= 2.90 uit
5= 0 ha teren necultivate 5= -1383.87
Xe6= 10.75 ha grâu surplus y6= 0 -lea ha grâu
Xe7= 2.69 ha porumb surplus y 7= 0 -lea porumb
8= 0 ha floarea soarelui surplus 8= - 406.45 -lea ha floare soare
Xe9= 2.56 y 9= 0 -
fmaxim = gminim = 136742 lei

Venit maxim = 136742 lei ; Cheltuieli date = 92000 lei ; Profit = 44742 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie profit RMP= Profit / Cheltuieli = 0.49 lei profit / 1 leu cheltuit
Rata marginal RDP= y4 - r
Elasticitatea ratei profitului ERP= RDP / RMP = 3.9 % c c

I D. MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU


CHELTUIELI MINIME (SCOV1)
Culturi Grâu Porumb Fl.soarelui Semn Limite

X1 X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha)


(ha)
1.M 150 180 190 200 17100 litri
2.Combatere BBD(lei /h a) 50 40 60 80 5000 lei
3 150 100 120 140 12500
chimice(Kg / ha) Kg
4 1 1 1 1 = 100 ha
5.Venituri (V)( lei/ha) 1200 1500 1200 1800 136500 lei
6.Grâu MIN 1 0 0 0 30 ha
7.Porumb MIN 0 1 0 0 40 ha
8.Fl.soarelui MIN 0 0 1 0 10 ha
9 0 0 0 1 4 ha
Cheltuieli (C) (lei/ha) 840 960 990 1050 MIN

I E. SOLUTII OPTIME CU CHELTUIELI MINIME PENTRU ZONA SUD-VEST(SCOV1)

ivate)
x1= 41.11 ha grâu ye1=0 lei deficit de chelt./ha grâu
x2= 42.78 ha porumb ye2=0 lei deficit de chelt./ha porumb
x3= 10 ha floarea soarelui ye3=0 lei deficit de chelt./ha floarea soarelui
x4= 6.11 ye4
4)VDP(Cheltuieli marginale)

xe1= 111.11 y1= 0


xe2= 144.44 y2= 0
xe3= 0 Kg NPK neconsumate y3= - 0.33
4= 0 ha teren necultivate 4= 476.67
xe5= 0 lei surplus de venit y5= 0.34
xe6= 11.11 ha grâu surplus y6 = 0 -lea ha grâu
xe7= 2.78 ha porumb surplus y7 = 0 tere chelt./al 41-lea porumb
8= 0 ha floarea soarelui surplus 8= 140 -lea ha floare soare
xe9= 2.11 y9 -
fminim = gmaxim = 91917lei
3
Venit garantat=136500 lei ; Cheltuieli minime = 91917 lei ; Profit = Venit – Cheltuieli=44583 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie profit RMP= Profit / Cheltuieli = 0.48 lei profit/ 1 leu cheltuit
Rata marginal RDP= 1 / y5 -1 = 1.94 r
Elasticitatea ratei profitului ERP= RDP / RMP = 4.04 c

II. MODELE LINIARE

II A. TABEL CU DATE PENTRU (SCOC2) ; SCOV2)


Culturi Grâu Orzoaic Cartofi Limite

Resurse
150 180 190 200 9000 Litri
Combatere BBD 50 40 80 90 4000 lei
(lei/ha)
150 140 200 300 12500 kg
Chimice(kg/ha)
20 8 10 5

Venit (lei/ha) 1200 1500 1800 6000 Total

Cheltuieli (lei/ha) 840 800 1000 4000 Total

II B. MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU CHELTUIELI


VENIT MAXIM (SCOC2)
Culturi Grâu Porumb Cartofi Semn Limite

X1 (ha) X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha)

1 150 150 200 230 9000 litri


2.Combatere BBD 50 40 80 90 4000 lei
(lei / ha)
3 150 140 200 300 10000 kg
Chimice (Kg / ha)
4.Cheltuieli (C) (lei) 840 800 1000 4000 75200 lei
5 ha) 1 1 1 1 = 50 ha
6.Grâu MIN 1 0 0 0 20 ha
7 0 1 0 0 8 ha
8 0 0 1 0 10 ha
9.Cartofi MIN 0 0 0 1 5 ha
Venit (V)(lei) 1200 1500 1800 6000 MAX

II C. SOLUTII OPTIME CU VENIT MAXIM PENTRU ZONA CENTRU-NORD (SCOC2)

x1= 20 ha grâu ye1=0 lei surplus de venit/ha grâu


x2 = 8 ye2
x3= 12 ye3
x4= 10 ha cartofi ye4=0 lei surplus de venit/ha cartofi
4)VDP(Venituri marginale)
4
imitele lor)
xe1= 100 y1=
xe2= 820 y2=
xe3= 480 Kg NPK neconsumate y3=
xe4= y4= 1.4 ltuit
5= 0 ha teren necultivate 5= 400
6= 0 ha grâu surplus 6= - 376 -lea ha grâu
7= 7= - 20 -
xe8= 2 r surplus y8 = 0 -
xe9= 5 ha cartofi surplus y9= 0 -lea ha cartofi
fmaxim = gminim = 117600 lei

Venit maxim=117600 lei ; Cheltuieli date = 75200 lei ; Profit = Venit – Cheltuieli=42400 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie profit RMP= Profit / Cheltuieli = 0.56 lei profit / 1 leu cheltuit
Rata marginal RDP= y4 - r
Elasticitatea ratei profitului ERP= RDP / RMP = 0.71
1%c

II D. MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU


CHELTUIELI MINIME (SCOV2)
Culturi Grâu Porumb Cartofi Semn Limite

X1 (ha) X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha)

1 150 150 200 230 9000 litri


2.Combatere BBD 50 40 80 90 4000 lei
(lei / ha)
3 150 140 200 3000 10000 kg
Chimice(Kg /ha)
4 1 1 1 1 = 50 ha
5. Venit (V)(lei) 1200 1500 1800 6000 115000 lei
6.Grâu MIN 1 0 0 0 20 ha
0 1 0 0 8 ha
0 0 1 0 10 ha
9.Cartofi MIN 0 0 0 1 5 ha
Cheltuieli (C)(lei) 840 800 1000 4000 MIN

II E. SOLUTII OPTIME CU CHELTUIELI MINIME PENTRU ZONA CENTRU-NORD (SCOV2)

3)VDE(Deficit de chel
x1= 20 ha grâu ye1= 0 lei deficit dc cheltuieli /ha grâu
x2 = 8 ye2=
x3= 12.62 ye3=
x4= 9.38 ha cartofi ye4= 0 lei deficit dc cheltuieli /ha cartofi
4)VDP(Cheltuieli marginale)
limitele lor)
xe1= 118.57 y1= 0
xe2= 826.19 y2 = 0
xe3= 541.90 Kg NPK neconsumate y3= 0
4= 0 ha teren necultivate 4= - 285.71
xe5= 0 lei surplus de venit y5= 0.71 venit
6= 0 ha grâu surplus 6= 268.57 -lea ha grâu
5
7=0 7= 14.29 -
xe8= 2.62 y8= 0 11-
xe9= 4.38 ha cartofi surplus y9= 0 -lea ha cartofi
fminim = gmaxim = 73343 lei

Venit garantat=115000 lei ; Cheltuieli minime = 73343 lei ; Profit = Venit – Cheltuieli=41657 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie profit RMP= Profit / Cheltuieli = 0.57 lei profit / 1 leu cheltuit
Rata marginal RDP= 1 / y5 - r
Elasticitatea ratei profitului ERP= RDP/RMP tere profit /1 % c

III. MODELE LINIARE

III A. TABEL CU DATE PENTRU (SCOC3) ; (SCOV3)


Culturi Porumb Ov Limite
siloz
Resurse X1 (ha) X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha)
100 80 120 90 1000 Litri
Combatere BBD 40 50 70 30 500 Lei
(lei / ha)
100 110 150 50 1100 Kg
Chimice (kg/ha)
4 1 1 0.5

Cheltuieli (lei/ha) 240 280 320 200 Total

Venituri(lei/ha) 560 400 640 320

III B. MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU CHELTUIELI


VENIT MAXIM (SCOC3)
Culturi Porumb Ov Semn Limite
Siloz
X1 (ha) X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha)

100 80 120 90 1000 litri


2.Combatere BBD 40 50 70 30 500 lei
(lei/ha)
100 110 150 50 1100 Kg
Chimice(Kg/ha)
4.Cheltuieli (C) (lei) 240 280 320 200 2490 lei
1 1 1 1 = 10 ha
6.Porumb siloz MIN 1 0 0 0 4 ha
7.Ov MIN 0 1 0 0 1 ha
furaj MIN 0 0 1 0 1 ha
9. MIN 0 0 0 1 0.5 ha
Venit (V)(lei) 560 400 640 320 MAX

III C. SOLU PENTRU FURAJE (SCOC3)

3)VDE(Surp
x1= 7.25 ha porumb siloz ye1=0 lei surplus de venit/ha porumb siloz
x2 ye2
6
x3 ye3
x4=0.7 ye4=0 lei
4)VDP(Venituri marginale)
tele lor)
xe1= 7.5 y1= 0
xe2= 67.5 y2= 0
xe3= 77.5 Kg NPK neconsumate y3= 0
xe4= 0 y4 = 6
5= 0 ha teren necultivate 5= - 880
xe6= 3.25 ha porumb siloz surplus y6= 0 -lea ha porumb siloz
xe7= 0 y7= - 400 -
xe8= 0 ha y8= - 400 -
xe9= 0.25 y9=
fmaxim = gminim = 5340 lei

Venit maxim = 5340 lei ; Cheltuieli date = 2490 lei ; Profit = Venit – Cheltuieli=2850 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie profit RMP= Profit / Cheltuieli = 1.14 lei profit/ 1 leu cheltuit
Rata marginal RDP= y4 - r
Elasticitatea ratei profitului ERP = RDP / RMP c

III D. MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU


CHELTUIELI MINIME (SCOV3)
Culturi Porumb Sfecl Semn Limite
siloz
X1 (ha) X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha)

100 80 120 90 1000 litri


2.Combatere BBD 40 50 70 30 500 lei
(lei.ha)
100 110 150 50 1100 kg
chimice (kg/ha)
4 1 1 1 1 = 10 ha
5. Venit (V)(lei) 560 400 640 320 5080 lei
6.Porunb siloz MIN 1 0 0 0 4 ha
7.Ov MIN 0 1 0 0 1 ha
furaj MIN 0 0 1 0 1 ha
9. MIN 0 0 0 1 0.5 ha
Cheltuieli (C)(lei) 240 280 320 200 MIN

III.E PENTRU FURAJE (SCOV3)

x1= 6.17 ha porumb siloz ye1=0 lei deficit de cheltuieli /ha porumb siloz
x2 = 1 ye2=0 lei deficit de cheltuieli /ha
x3 = 1 ye3=0 lei deficit de cheltuieli /ha
x4= 1.83 ye4=0 lei deficit de cheltuieli /ha
4)VDP(Cheltuieli marginale)

xe1= 18.33 y1= 0


xe2= 78.33 y2 = 0
xe3= 131.67 Kg NPK neconsumate y3= 0
7
4=0 ha necultivate 4= 146.67 n
xe5=0 lei surplus de vanit y5= 0.17
xe6= 2.17 ha porumb siloz surplus y6 = 0 -lea ha porumb siloz
xe7= 0 y7= 66.67 -
xe8= 0 y8= 66.67 -
xe9= 1.33 y9= 0
fminim = gmaxim = 2447 lei

Venit garantat=5080 lei ; Cheltuieli minime = 2447 lei ; Profit = Venit – Cheltuieli=2633 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie profit RMP= Profit / Cheltuieli = 1.08 lei profit / 1 leu cheltuit
Rata marginal RDP= 1 / y5 - r
Elasticitatea ratei profituluiERP = RDP/RMP c

III F. MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU VARIABILE ÎNTREGI ,


CHELTUIELI LIMITATE VENIT MAXIM PENTRU FURAJE(SCOC4)

Borceag trifoi Semn Limite


X1 X2 X3

1 1 1
2.Cheltuieli furaje(lei) 200 300 500 30000 lei
1 0 0
0 1 0
0 0 1
Venit(V)((lei) 300 450 700 Maxim

III G. SOLU ÎNTREGI CU VENIT MAXIM (SCOC4)

3)VDE(Surplus de venit lei/ un balot)


x1 = ag ye1=0 lei surplus de venit/un balot borceag
x2 = ye2=0 lei surplus de venit/un balot trifoi
x3= 20 balo ye3=0 lei surplus de venit/u
4)VDP(Venituri marginale)
consuma
xe1= y1=
xe2= y2= 1.5
xe3= 1 balot borceag surplus y3=
xe4= trifoi y4 = 0
5= 5= -

fmaxim = gminim = 44000 lei

Venit maxim = 44000 lei ; Cheltuieli date = 30000 lei ; Profit = Venit – Cheltuieli=14000 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie profit RMP= Profit / Cheltuieli = 0.47 lei profit/ 1 leu cheltuit
Rata marginal 2 -1 = 0.
Elasticitatea ratei profitului ERP = RDP / RMP

III H. MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU VARIABILE ÎNTREGI


, VENIT GARANTAT CHELTUIELI MINIME PENTRU FURAJE (SCOV4)

S-ar putea să vă placă și