Sunteți pe pagina 1din 5

MODELE LINIARE DE OPTIMIZARE A ROTAȚIEI CULTURILOR CEREALIERE (ROTCOC1)

cu Cheltuieli limitate si Venit maxim


Tabel cu date
Premergătoare→ Limita
GRÂU PORUMB SOIA
Succesoare ↓ MIN (ha)
1200 1300
Grâu 30 ha
800 700
Venit 1500 lei 1600
Porumb 40 ha
Chelt. 1000 lei 900
1800 1900 2000
Sfeclă de zahăr ---------- ------- ------ 4 ha
1200 1100 - 1000
Cheltuieli Totale(lei)
≤ 94000 lei
Suprafeţe cu
45 ha 50 ha 5 ha ---------------- --------
premergătoare
Venituri Totale(lei)
≥ 141000 lei

Modelul matematic
1. 1000x1 + 1200x2 + 800x3 + 1100x4 + 700x5 + 900x6 + 1000x7 <= 94000
2. x1 + x2 + x3 + x4 + x5+ x6 + x7 = 100
3. x1 + x2 = 45
4. x3 + x4 = 50
5. x5 + x6 + x7 = 5
6. x3 + x5 >= 30
7. x1 + x6 >= 40
8. x2 + x4 + x7 >= 5
--------------------------------------- ----------------------------------------------
FO (Venit MAX) 1500x1 + 1800x2 + 1200x3 + 1900x4 + 1300x5 + 1600x6 + 2000x7 = MAX

Tabel 2 Modelul rotatiei cerealelor cu cheltuieli limitate și venit maxim


Premergătoare→ GRÂU PORUMB SOIA Semn Limite
Succesoare Porumb Sfeclă Grâu Sfeclă Grâu Porum Sfeclă
Restricţii ↓ Zahăr Zahăr b Zahăr
X1(ha) X2(ha) X3(ha) X4(ha) X5(ha) X6(ha) X7(ha)
1.Cheltuieli (C) 1000 1200 800 1100 700 900 1000  94000 lei
2.SUPRAFAŢA 1 1 1 1 1 1 1 = 100 ha
3.Suprafața cu Grâu premergător 1 1 0 0 0 0 0 = 45 ha
4. Suprafața cu Porumb premergător 0 0 1 1 0 0 0 = 50 ha
5. Suprafața cu Soia premergător 0 0 0 0 1 1 1 = 5 ha
6.Supr. Grâu succesor MIN 0 0 1 0 1 0 0  30 ha
7.Supr. Porumb succesor MIN 1 0 0 0 0 1 0  40 ha
8.Supr. Sfeclă zahăr succesor MIN 0 1 0 1 0 0 1  4 ha
Venituri (V) 1500 1800 1200 1900 1300 1600 2000 MAX

Tabel 3 Soluții optime cu venit maxim pentru cereale


SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ PRIMALĂ SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ DUALĂ
1)VPP (Suprafeţe cultivate cu 3)VDE (Surplus de venit mil.lei/ha cultură)
succesoare după premergătoare)
x1=45 ha porumb după grâu ye1=0 lei surplus de venit/ha P după G
→x2=0 ha sfeclă zahăr după grâu →ye2=-166.67lei surplus de venit/ha SZ după G
------------------------------------------- ----------------------------------------------------
x3=36.67 ha grâu după porumb ye3=0 lei surplus de venit/ha G după P
x4=13.33 ha sfeclă de zahăr după porumb ye4=0 lei surplus de venit/ha SZ după P
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------
x5=0 ha grâu după soia ye5=0 lei surplus de venit/ha G după S
x6=0 ha porumb după soia ye6=-166.67 lei surplus de venit/ha P după S
x7=5 ha sfeclă zahăr după soia ye7=0 lei surplus de venit/ha SZ după S
2)VPE(Diferenţe între resursele 4)VDP (Venituri marginale)
consumate şi limitele lor)
→xe1=0 lei necheltuiţi →y1= 2.33 lei creştere venit/încă un leu cheltuit
xe2=0 ha teren necultivate y2= 0 lei creştere venit/al 101-lea ha teren
→xe3=0 ha grâu premerg.necultivate2 →y3= - 833.33 lei creştere venit/al 46-lea ha G premerg.
→xe4=0 ha porumb premerg.necultivate →y4= - 666.67 lei creştere venit/al 51-lea ha P premerg.
→Xe5=0 ha soia premerg.necultivate →y5= -333.33 lei creştere venit/al 6-lea ha S premerg.
xe6=6.67 ha grâu surplus y6=0 mil.lei creştere venit/al 31-lea ha grâu
xe7=5 ha porumb surplus y7=0 lei creştere venit/al 41-lea ha porumb
xe8=14.33 ha sfeclă zahăr surplus y8= 0 lei creştere venit/al 5-lea ha sfeclă zah.

fmaxim = gminim = 146833.33 lei

Prescurtări : G=grâu;P=porumb;S=soia;SZ=sfeclă de zahăr


Venit =146833 lei=maxim; Cheltuieli date =94000 lei; Profit = Venit – Cheltuieli =52833 lei.
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie a profitului RMP =0.56 lei profit /1 leu cheltuit
Rata marginală a profitului RDP = y1 – 1 =1.33 lei creştere de profit / 1 leu creştere de cheltuieli
Elasticitatea ratei profitului ERP = RDP / RMP = 2.37 % creştere de profit / 1 % creştere de cheltuieli .

======================================== ========================================

MACHETA MODELULUI ROTATIEI CEREALELOR CU VENIT GARANTAT ȘI CHELTUIELI MINIME


(ROTCOV1)
Premergătoare→ GRÂU PORUMB SOIA
Succesoare→ Porumb Sfeclă Grâu Sfeclă Grâu Porumb Sfeclă
Restricţii ↓ zahăr Zahăr Zahăr SEMN LIMITE
X1 (ha) X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha) X5(ha) X6(ha) X7(ha)
1.SUPRAFAŢĂ 1 1 1 1 1 1 1 = 100 ha
2.Parcela cu 1 1 0 0 0 0 0 = 45 ha
Grâu premergător
3.Parcela cu 0 0 1 1 0 0 0 = 50 ha
Porumb premergător
4.Parcela cu 0 0 0 0 1 1 1 = 5 ha
Soia premergător
5.Venituri (V) 1500 1800 1200 1900 1300 1600 2000  140000 lei
6.Grâu MIN 0 0 1 0 1 0 0  30 ha
7.Porumb MIN 1 0 0 0 0 1 0  40 ha
8.Sfeclă zahăr MIN 0 1 0 1 0 0 1  4 ha
Cheltuieli (C) 1000 1200 800 1100 700 900 1000 MIN

SOLUȚII OPTIME CU CHELTUIELI MINIME PENTRU CEREALE (ROTCOV1)


SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ PRIMALĂ SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ DUALĂ
1)VPP(Suprafeţe cultivate cu 3)VDE(Deficit de chelt. mil.lei/ha cultură)
succesoare după premergătoare)
x1=45 ha porumb după grâu ye1=0 lei deficit de chelt./ha P după G
→x2=0 ha sfeclă zahăr după grâu →ye2=71.43 lei deficit de chelt./ha SZ după G
------------------------------------------ -------------------------------------------------------
x3=46.43 ha grâu după porumb ye3=0 lei deficit de chelt./ha G după P
x4=3.57 ha sfeclă zahăr după porumb ye4=0 lei deficit de chelt./ha SZ după P
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------
x5=0 ha grâu după soia ye5=0 lei deficit de chelt./ha G după S
→x6=0 ha porumb după soia →ye6=71.43 lei deficit de chelt./ha P după S
x7=5 ha sfeclă zahăr după soia ye7=0 lei deficit de chelt./ha SZ după S
2)VPE(Diferenţe între resursele 4)VDP(Cheltuieli marginale)
consumate şi limitele lor)
xe1=0 ha necultivate y1= 0 lei creştere chelt./al 101-lea ha teren
→xe2=0 ha grâu premerg.necultivate →y2= 357.14 lei creştere chelt./al 46-lea ha G premerg.
→xe3=0 ha porumb premerg.necultivate →y3= 285.71 lei creştere chelt./al 51-lea ha P premerg.
→xe4=0 ha soia premerg.necultivate →y4= 142.86 lei creştere chelt./al 6-lea ha S premerg.
→xe5=0 lei venit surplus →y5= 0.43 lei creştere chelt./încă un leu venit
xe6=16.43 ha grâu surplus y7=0 lei creştere venit/al 31-lea ha grâu
xe7=5 ha porumb surplus y8=0 lei creştere venit/al 41-lea ha porumb
xe8=4.57 ha sfeclă zahăr surplus y9= 0 lei creştere venit/al 5-lea ha sfeclă zah.

fminim = gmaxim = 91071.43 lei


Prescurtări : G=grâu;P=porumb;S=soia;SZ=sfeclă de zahăr
Venit garantat=140000 lei ; Cheltuieli =91071 lei =minime ; Profit= Venit – Cheltuieli = 48928.57 lei.
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie a profitului RMP = Profit / Cheltuieli = 0.85 lei profit /1 leu cheltuit
Rata marginală a profitului RDP = 1 / y5 – 1 = 1.33 lei creştere de profit / 1 leu creştere de cheltuieli
Elasticitatea ratei profitului ERP = RDP / RMP = 1,56 % creştere de profit / 1 % creştere de cheltuieli .

======================================== ========================================

MODELE DE OPTIMIZARE A ROTAȚIEI CULTURILOR (CULTURI FURAJERE)

VIIA. TABEL CU DATE PENTRU (ROTCOC2),(ROTCOV2)


Premergătoare→ Porumb Mazăre Limita
Ovăz
Succesoare ↓ siloz furajeră MIN(ha)

X 440 400
Porumb siloz 4 ha
200 240

Venit 720 640


560 lei
Sfeclă furajeră -------- 2 ha
Cheltuieli 280 320
320 lei

320 360 320


Sorg
---------- -------- -------- 1 ha
200 160 200

Cheltuieli Venituri
Suprafeţe cu
5 ha 3 ha 2 ha Totale(lei) Totale(lei)
premergătoare
≤ 2500 lei ≥ 4700 lei

VIIB. MACHETA MODELULUI ROTATIEI FURAJELOR CU CHELTUIELI LIMITATE


ȘI VENIT VENIT MAXIM (ROTCOC2)
PREMERGĂTOAR PORUMB MAZĂRE FURAJERĂ OVĂZ
E→ SILOZ
SUCCESOARE→ Sfeclă Sorg Porum Sfeclă Sorg Porum Sfeclă Sorg
SEMN

furajer b furajer b furajer


RESTRICŢII ↓ ă Siloz ă siloz ă LIMITE
X1(ha) X2(ha) X3(ha) X4(ha) X5(ha) X6(ha) X7(ha) X8(ha)
1.Cheltuieli (C) 320 200 200 280 160 240 320 200  2500 lei
2.SUPRAFAŢĂ 1 1 1 1 1 1 1 1 = 10 ha
TOTALĂ
3.Parcela cu porumb 1 1 0 0 0 0 0 0 = 3 ha
siloz premergător
4.Parcela cu mazăre 0 0 1 1 1 0 0 0 = 5 ha
furajeră
premergătoare
5.Parcela cu ovăz 0 0 0 0 0 1 1 1 = 2 ha
premergător
6. Porumb siloz MIN 0 0 1 0 0 1 0 0  4 ha
7. Sfeclă furaj MIN 1 0 0 1 0 0 1 0  2 ha
8.Sorg MIN 0 1 0 0 1 0 0 1  1 ha
Venituri (V) 560 320 440 720 360 400 640 320 MAX

VIIC. SOLUȚII OPTIME CU VENIT MAXIM PENTRU FURAJE (ROTCOC2)


SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ PRIMALĂ SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ DUALĂ
1)VPP(Suprafeţe cultivate cu succesoare după 3)VDE(Surplus de venit .lei/ha cultură)
premergătoare)
x1= 2.83 ha sfeclă furaj după porumb siloz ye1= 0 lei surplus de venit/ha SF după PS
x2= 2.17 ha sorg după porumb siloz ye2= 0 lei surplus de venit/ha SO după PS
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
x3= 2 ha porumb siloz după mazăre furaj furajeye3= 0 lei surplus de venit/ha PS după MF
x4= 1 ha sfeclă furajeră după mazăre furaj furajye4= 0 lei surplus de venit/ha SF după MF
→x5=0 ha sorg după mazăre furajeră →ye5= - 120 lei surplus de venit/ha SO după MF
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
x6=2 ha porumb siloz după ovăz ye6= 0 lei surplus de venit/ha PS după OV
→x7=0 ha sfeclă furajeră după ovăz →ye7= - 40 lei surplus de venit/ha SF după OV
→x8 =0 ha sorg după ovăz →ye8 = - 120 lei surplus de venit/ha SO după OV
2)VPE(Diferenţe între resursele consumate şi 4)VDP(Venituri marginale)
limitele lor)
→xe1= 0 lei necheltuiţi →y1= 2 lei creştere venit/încă un leu cheltuit
xe2= 0 ha teren necultivate y2= 0 lei creştere venit/al 11-lea ha teren
→xe3= 0 ha porumb siloz premerg.necultivate →y3= - 80 lei creştere venit/al 4-lea ha PS premerg.
→xe4= 0 ha mazăre furajeră premerg.necultivate →y4= 160 lei creştere venit/al 6-lea ha MF premerg.
→xe5= 0 ha ovăz premerg.necultivate →y5= 40 lei creştere venit/al 3-lea ha OV premerg.
→xe6= 0 ha porumb siloz surplus →y6= - 120 lei creştere venit/al 5-lea ha porumb siloz
xe7=3.83 ha sfeclă furajeră surplus y7= 0 lei creştere venit/al 3-lea ha sfeclă furajeră
xe8=2.17 ha sorg surplus y8= 0 lei creştere venit/al 2-lea ha sorg

fmaxim = gminim = 4680 lei


Prescurtări : PS=porumb siloz;MF=mazăre furajeră; OV= ovăz;SF=Sfeclă furajeră;SO=Sorg
Venit=4680 lei=maxim; Cheltuieli date =2500 lei;Profit=Venit - Cheltuieli = 2180 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie a profitului RMP =Profit / Cheltuieli= 0.87 lei profit /1 leu cheltuit
Rata marginală a profitului RDP = y1 – 1 =1 leu creştere de profit / 1 leu creştere de cheltuieli
Elasticitatea ratei profitului ERP = RDP / RMP = 1.15 % creştere de profit / 1 % creştere de cheltuieli .

VIID. MACHETA MODELULUI ROTATIEI FURAJELOR CU VENIT GARANTAT ȘI


CHELTUIELI MINIME (ROTCOV2)
PREMERGĂTOAR PORUMB MAZĂRE FURAJERĂ OVĂZ
E SILOZ
Sfeclă Sorg Porum Sfeclă Sorg Porum Sfeclă Sorg
SEMN

SUCCESOARE furajer b furajer b furajer


ă Siloz ă siloz ă LIMITE
RESTRICŢII ↓ X1(ha) X2(ha) X3(ha) X4(ha) X5(ha) X6(ha) X7(ha) X8(ha)
1.SUPRAFAŢĂ 1 1 1 1 1 1 1 1 = 10 ha
TOTALĂ
2.Parcela cu porumb 1 1 0 0 0 0 0 0 = 3 ha
siloz premergător
3.Parcela cu mazăre 0 0 1 1 1 0 0 0 = 5 ha
furajeră
premergătoare
4.Parcela cu ovăz 0 0 0 0 0 1 1 1 = 2 ha
premergător
5.Venit (V) 560 320 440 720 360 400 640 320  5960 lei
6. Porumb siloz MIN 0 0 1 0 0 1 0 0  4 ha
7. Sfeclă furaj MIN 1 0 0 1 0 0 1 0  2 ha
8.Sorg MIN 0 1 0 0 1 0 0 1  1 ha
Cheltuieli (C) 320 200 200 280 160 240 320 200 MIN

VIIE. SOLUȚII OPTIME CU CHELTUIELI MINIME PENTRU FURAJE ( ROTCOV2)


SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ PRIMALĂ SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ DUALĂ
1)VPP(Suprafeţe cultivate cu succesoare după 3)VDE(Deficit de cheltuieli lei/ha cultură)
premergătoare)
x1=5 ha sfeclă furaj după porumb siloz ye1= 0 lei deficit de cheltuieli /ha SF după PS
→x2=0 ha sorg după porumb siloz →ye2= - 120 lei deficit de cheltuieli /ha SO după PS
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
x3= 1 ha porumb siloz după mazăre furaj furaje
ye3= 0 lei deficit de cheltuieli /ha PS după MF
x4=2 ha sfeclă furajeră după mazăre furaj furaj
ye4= 0 lei deficit de cheltuieli /ha SF după MF
→x5=0 ha sorg după mazăre furajeră →ye5= - 40 lei deficit de cheltuieli /ha SO după MF
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
→x6=0 ha porumb siloz după ovăz →ye6= - 80 lei deficit de cheltuieli /ha PS după OV
x7=2 ha sfeclă furajeră după ovăz ye7= 0 lei deficit de cheltuieli /ha SF după OV
→x8 =0 ha sorg după ovăz →ye8 = - 40 lei surplus de venit/ha SO după OV
2)VPE(Diferenţe între resursele consumate şi 4)VDP(Venituri marginale)
limitele lor)
xe1=0 hectare necultivate y1= 0 lei creştere cheltuieli /încă un hectar teren
→xe2=0 ha porumb siloz premerg. necultivate →y2= 320 lei creştere cheltuieli /al 6-lea ha PS prem.
→xe3=0 ha mazăre furajeră premerg.necultivate →y3= 280 lei creştere cheltuieli /al 4-lea ha MF premerg.
→xe4=0 ha ovăz premerg.necultivate →y4= 320 lei creştere cheltuieli /al 6-lea ha OV premerg.
xe5=0 lei surplus de venit y5= 0 lei creştere cheltuieli /încă 1 leu creștere venit
xe6=1 ha porumb siloz surplus y6= 0 lei creştere cheltuieli /al 5-lea ha porumb siloz
xe7=2 ha sfeclă furajeră surplus y7= 0 lei creştere venit/al 3-lea ha sfeclă furajeră
→xe8=0 ha sorg surplus →y8= - 80 lei creştere venit/al 2-lea ha sorg

fminim = gmaxim = 3000 lei

Prescurtări : PS=porumb siloz;MF=mazăre furajeră; OV= ovăz;SF=Sfeclă furajeră;SO=Sorg


Venit garantat=5960 lei; Cheltuieli =3000 lei=minime;Profit=Venit – Cheltuieli = 2960 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie a profitului RMP = Profit / Cheltuieli= 0.99 lei profit /1 leu cheltuit
Rata marginală a profitului RDP = y5 – 1 = - 1 leu creştere de profit / 1 leu creştere de cheltuieli
Elasticitatea ratei profitului ERP = RDP / RMP = - 1.01 % creştere de profit / 1 % creştere de cheltuieli .

S-ar putea să vă placă și