Sunteți pe pagina 1din 2

I.

MODELE LINIARE DE OPTIMIZARE STRUCTURĂ CULTURĂ MARE


MACHETA MODELULUI LINIAR DE OPTIMIZARE CU CHELTUIELI LIMITATE
ȘI VENIT MAXIM (SCOC1)
1. TABEL CU DATE
Culturi
Floarea Sfeclă
Grâu Porumb Limite
Soarelui de zahăr
Resurse
Motorină (litri/ha) 150 180 190 200 17100 litri
Ierbicide etc. (lei/ha) 50 40 60 80 5000 lei
Îngrăşăminte chimice(kg/ha) 150 100 120 140 12500 kg
Limită MIN (ha) 30 40 10 4 Suprafaţa Totală =100 ha
Venit (lei/ha) 1200 1500 1200 1800 Total ≥ 136500 lei
Cheltuieli (lei/ha) 840 960 990 1050 Total ≤ 92000 lei

2.MODELUL MATEMATIC
Notăm cu x1,x2, x3, x4 suprafețele cultivate respectiv cu grâu, porumb, fl.soarelui și sfecla de zahăr.
Prounem 9 restrictii astfel:
150x1+180x2+190x3+200x4 <= 17100 (Motorina)
50x1+40x2+60x3+80x4 <= 5000 (Ierbicide)
150x1+100x2+120x3+140x4 <= 12500 (Ingrasaminte)
840x1+960x2+990x3+1050x4 <= 92000 (Cheltuieli)
x1+x2+x3+x4 = 100 (Suprafata totala)
x1>=30 (Suprafata MIN pentru grau)
x2>=40 (Suprafata MIN pentru porumb)
x3>=10 (Suprafata MIN pentru Fl. Soarelui)
x4>=4 (Suprafata MIN pentru Sfecla de zahar)
------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
1200x1+1500x2+1200x3+1800x4 = MAX (FO functia obiectiv)

3.Tabel pregatitor pentru rezolvarea problemei cu metoda SIMPLEX


(folosim SOLVER din EXCEL)
Culturi Grâu Porumb Fl.soare Sfeclă zahăr
Semn Limite
Restricţii X1(ha) X2 (ha) X3 (ha) X4 (ha)

1.Motorină (litri / ha) 150 180 190 200  17100 litri


2. Ierbicide (lei / ha) 50 40 60 80  5000 lei
3.Îngrăşăminte 150 100 120 140  12500 kg
chimice(Kg/ha)
4.Cheltuieli (C)(lei/ha) 840 960 990 1050  92000 lei
5.Suprafaţa(ha) 1 1 1 1 = 100 ha
6.Grâu MIN 1 0 0 0  30 ha
7.Porumb MIN 0 1 0 0  40 ha
8.Fl.Soarelui MIN 0 0 1 0  10 ha
9.Sfeclă zahăr MIN 0 0 0 1  4 ha
Venit (V)(lei/ha) 1200 1500 1200 1800 MAX

4.SOLUTII OPTIME CU VENIT MAXIM


SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ PRIMALĂ SOLUŢIA BAZICĂ OPTIMĂ DUALĂ
1)VPP(Suprafeţe cultivate) 3)VDE(Surplus de venit lei/ha cultură)
x1= 40.75 ha grâu ye1=0 lei surplus de venit/ha grâu
x2= 42.69 ha porumb ye2=0 lei surplus de venit/ha porumb
x3= 10 ha floarea soarelui ye3=0 lei surplus de venit/ha floarea soarelui
x4= 6.56 ha sfeclă de zahăr ye4=0 lei surplus de venit/ha sfeclă de zahăr
2)VPE(Diferenţe între resursele 4)VDP(Venituri marginale)
consumate şi limitele lor)
xe1= 91.40 litri motorină neconsumaţi y1= 0 lei creştere venit/încă 1 litru motorină
xe2= 130.11 lei necheltuiţi cu BBD y2= 0 lei creştere venit/încă 1 leu chelt. BBD
→xe3= 0 Kg NPK neconsumate →y3= 0.97 lei creştere venit/încă 1 Kg NPK
→xe4= 0 lei necheltuiţi →y4= 2.90 lei creştere venit/încă 1 leu cheltuit
→xe5= 0 ha teren necultivate →y5= -1383.87 lei creştere venit/încă 1 ha teren
Xe6= 10.75 ha grâu surplus y6= 0 lei creştere venit/al 31-lea ha grâu
Xe7= 2.69 ha porumb surplus y7= 0 lei creştere venit/al 41-lea porumb
→xe8= 0 ha floarea soarelui surplus →y8= - 406.45 lei creştere venit/al 11-lea ha floare soare
Xe9= 2.56 ha sfeclă de zahăr surplus y9= 0 lei creştere venit/al 5-lea ha sfeclă zahăr
fmaxim = gminim = 136742 lei

Venit maxim = 136742 lei ; Cheltuieli date = 92000 lei ; Profit = 44742 lei
INDICATORI ECONOMICI:
Rata medie profit RMP= Profit / Cheltuieli = 0.49 lei profit / 1 leu cheltuit
Rata marginală profit RDP= y4 -1 = 1.90 lei creștere profit / 1 leu creștere de cheltuieli
Elasticitatea ratei profitului ERP= RDP / RMP = 3.9 % creștere profit /1 % creștere de cheltuieli

S-ar putea să vă placă și