Sunteți pe pagina 1din 1

PERIOADA PREŞCOLARĂ – „A DOUA COPILĂRIE” (3-6/7 ANI)

Examen
Perioada preșcolară sau a doua copilărie are loc în intervalul
vârstei de 3 la 6 sau 7 ani și are un rol foarte important pentru copil
deoarece se presupune că în acestă perioadă va realiza pregătirea
pentru școală. În acest interval de vârstă copilul dobândește
anumite aptitudini și își extinde relațiile sociale, moment în care se
presupune că acesta va merge la grădiniță. O dată cu creșterea
copilului trebuie început procesul educțional și cel de culturalizare,
de exemplu: teatru ,muzică, cinematograf, povești, etc..
Această perioada presupune un șir de acțiuni, activități care să
ajute dezvoltării fizice,senzoriale,motricității și voinței, gândirii,
limbajului, memoriei și imaginației, atenției.
Pe lângă mersul la grădiniță, un rol important în dezovoltarea
copilului are familia care trebuie să coordoneze criza afectivă, să fie
tolerantă, să ofere un mediu cald și să îi dea șansa să observe ca a
grreșit pentru a dezvolta sentimentul de vinovăție când nu respectă
reguluile, de asemenea trebuie să il ajute să fie respectuos (cei 7 ani
de acasă) și să îi arate rolul bine definit atât în familie cât și în
societate,explicând copilului pentru a înțelege cât mai bine.
Personalitatea copilului se consolidează de la vârsta de 3 ani
prin identitatea de gen ceea ce poate genera axietate față de sexul
opus, prin dezvoltarea conștiinței morale și interesul pentru a
invăța lucruri noi.Personalitatea diferă de la copil la copil.
Perioada preșcolară este foarte importantă deoarece inițiază
copilul în procesul educațional propiu-zis, prin dobândirea
aptitudinilor .

Realizat de Pantiș Corneliu-Nicolae

S-ar putea să vă placă și