Sunteți pe pagina 1din 18

9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

Chestionar de satisfacție pentru elevi


(nivel postliceal sanitar)
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar este preocupată
de satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaţionale. În acest demers, evaluarea
calităţii acestor servicii ocupă un loc deosebit de important.
Prin prezentul chestionar suntem interesaţi să aflăm opinia ta privind școala în care
înveţi. Părerile tale sunt foarte importante pentru noi și te invităm să le exprimi. Te asigurăm
că răspunsurile sunt strict confidenţiale. Îţi mulţumim pentru participare și te rugăm să
răspunzi la toate întrebările din chestionar.

*Obligatoriu

1. Cum apreciezi dezvoltarea scolii în care ești elev (ă)? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

foarte bună

bună

fără perspectivă

2. În calitatea de elev, pentru rezolvarea diferitelor nevoi, cu directorii, cu serviciul


secretariat, cu serviciul contabilitate ai fost înțeles și sprijinit? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

în foarte mare măsură

în măsură potrivită

nu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 1/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

3. Îți place cum se desfășoară orele de curs în școala ta? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

4. La desfășurarea stagiilor clinice primești sprijin de la tutorele de practică /


asistenții medicali responsabili cu desfășurarea practicii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da, pentru toate modulele

Da, pentru o parte din module de pregătire

Nu

5. Când ai împrumutat / consultat o carte la biblioteca școlii? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

în această săptămână

în această lună

nu am apelat la serviciile bibliotecii

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 2/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

6. Față de planificarea știută a locului de desfășurare a orelor de instruire


teoretică / pregătire practică, cât de des se modifică locul și programul de
desfășurare a acestor activități? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

o dată pe semestru

frecvent

niciodată în acest an școlar

7. Tu sau colegii tăi ați primit sprijin suplimentar pentru învățătură de la: *
Alegeţi o singura varianta de raspuns.

profesor / medic

maistru instructor / asistent medical

tutore practică / asistent medical din spital sau farmacie

de la nicio categorie enumerată

nu a fost cazul

8. Cea mai nouă îmbunătățire legată de spațiile școlare a avut ca destinație: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

mobilier săli de clasă

calculator / calculatoare pentru laboratorul de informatică

mijloace didactice pentru sala de demonstraţie / laboratorul de farmacie etc.

nu am constatat o îmbunătăţire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 3/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

9. Sunt spații în școala ta în care nu ai intrat? *


Alegeţi o singura varianta de răspuns.

da, pentru că nu am avut permisiunea

da, pentru că nu am fost interesat

nu, am avut acces în toate spaţiile școlii destinate elevilor

10. Existența, numărul și starea de curățenie a spațiilor sanitare din dotarea școlii
o apreciezi ca fiind: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

corespunzătoare pentru o unitate de învăţământ sanitară

în număr insuficient de cabine, dar corespunzătoare

necorespunzătoare privind starea de curăţenie

necorespunzătoare privind starea de curăţenie și numărul cabinelor

11. Cum se rezolvă nevoia de prim ajutor legată de sănătatea ta și a colegilor tăi
pe durata timpului petrecut în școală? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

apel telefonic 112

apelare la serviciul cabinetului medical din dotarea școlii

apelare la punctul de prim ajutor din sala de demonstraţie sau alt loc din școală

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 4/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

12. La școală, pentru documentarea de pe internet privind rezolvarea temelor /


sarcinilor școlare, utilizezi: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

telefonul mobil personal

tableta personală și conectarea wiriless din spaţiul școlii

calculatoarele școlii și conectarea lor la internet

13. Care sunt tehnologiile informatice și de comunicare (TIC) pe care profesorii


voștri le-au utilizat în acest an școlar la predarea modulelor de pregătire (altele
decât ”informatică”): *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

calculator conectat la internet

videoproiector și DVD-uri didactice

reţeaua de calculatoare conectată la internet și suport educaţional (lecţii AEL, CD-uri,


DVD-uri, teste, fișe etc.)

nici una din categoriile enumerate

14. Pe durata studiilor postliceale parcurse ai studiat discipline / cursuri opționale


pentru care ai fost consultat? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 5/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

15. Dacă ai răspuns Da, care au fost aceste discipline / cursuri opționale?
Puteţi selecta mai multe variante de răspuns.

a doua limbă modernă (italiană, spaniolă etc.)

religie

altele

16. Cum îți procuri manualele / suporturile de curs? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

nu am nevoie, îmi sunt suficiente notiţele de la clasă

îmi sunt oferite de școală

le consult la bibliotecă

mi le procur singur prin copiere sau achiziţionare

17. Notele / rezultatele evaluărilor scrise / a lucrărilor cu caracter integrativ îți sunt
comunicate imediat? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

da

nu

nu sunt interesat, important este să fiu promovat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 6/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

18. În școala ta, pentru rezultate școlare deosebite, se acordă stimulente /


recompense? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da: diplome, diminuarea sau scutirea de taxe școlare, burse, premii în bani

Nu

Nu știu

19. Ai participat la concursuri școlare / simpozioane / conferințe? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

20. Dacă da, precizează la ce gen de activități ai participat?


Puteţi selecta mai multe variante de răspuns.

concursuri

simpozioane

conferinţe

21. La concursurile / simpozioanele / conferințele la care ai participat au fost și


reprezentanți: *
Puteţi selecta mai multe variante de răspuns.

de la alte școli din judeţ

de la alte școli din ţară

cu participare internaţională

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 7/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

22. Ai participat la campanii de naționale privind educația pentru sănătate


(Săptămâna mondială a alimentației, Lupta antidrog, Lupta împotriva
tuberculozei, Prevenirea cancerului de col uterin, Lupta antisida, Împreună pentru
o comunitate sănătoasă, Ziua mondială a sănătății etc.)? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da, cu activităţi în școală

Da, cu activităţi la școală, în spital, la locul de practică și în oraș

Nu

23. Dirigintele clasei v-a informat în legătură cu prevederile Regulamentului Intern


al școlii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

24. Tu ai participat la vreo activitate extrașcolară organizată de școală? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

25. Ai dat teste inițiale? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Nu

Da, la toate modulele pe care le-am parcurs

Da, la majoritatea modulelor parcurse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 8/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

26. Ți-au fost prezentate legăturile dintre noțiunile teoretice învățate și situațiile
concrete legate de viitoarea ta profesie (experimente, demonstrații pe manechin,
aplicații, situații concrete)? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Nu

Da, la puţine module de pregătire

Da, la majoritatea modulelor de pregătire

27. Școala în care înveți este implicată în proiecte locale, naționale sau
internaționale? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

Nu știu

28. În caz afirmativ precizează:


Puteţi selecta mai multe variante de răspuns.

proiecte locale

proiecte naţionale

proiecte internaţionale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 9/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

29. Ai participat la un exercițiu de evacuare în caz de incendiu, inundație sau


cutremur? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da, în fiecare semestru

Da, o dată pe an

Da, o singură dată

Niciodată

30. Cunoști misiunea, viziunea și țintele strategice ale școlii? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

31. Dacă ai răspuns afirmativ, știi unde sunt afișate misiunea, viziunea și țintele
strategice ale școlii?
Puteţi selecta mai multe variante dee răspuns.

în clasă

la intrarea în școală

la intrarea elevilor

la intrarea profesorilor

în cancelarie

în biblioteca școlii

în altă parte

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 10/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

32. Consiliul Școlar al Elevilor se întrunește: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

bilunar

lunar

niciodată

nu știu

33. Cum apreciezi comunicarea cu dirigintele clasei? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

dificilă

ineficientă

deschisă

34. Cum apreciezi comunicarea cu conducerea școlii? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

dificilă

ineficientă

deschisă

inexistentă

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 11/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

35. Te simți în siguranță la școală? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

36. În ultima săptămână de școală ai absentat: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

la mai mult de 20 de ore de teorie și practică

la mai puţin de 20 de ore de teorie și practică

nu am absentat

37. De când ești elev la această școală ai completat un chestionar despre modul
în care se desfășoară activitatea de învățare? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

38. Cunoști elevii din școală care au obținut rezultate deosebite la concursuri,
simpozioane, conferințe ori primesc burse? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 12/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

39. Ai fost pus să-ți apreciezi singur nota pe care o meritai (la oral, la o lucrare
scrisă sau proiect)? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

niciodată

cel puţin o dată

de mai multe ori

40. Notele pe care le obții sunt consemnate în catalogul clasei? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

imediat

peste cel puţin 2 săptămâni

la sfârșitul semestrului / încheierii modulului

41. Cunoști activitățile desfășurate de alte clase? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

Uneori

42. Ai participat la o conferință sau simpozion desfășurat la tine în școală sau în


localitate? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 13/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

43. Se respectă orarul pe care l-ai primit? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

da, în totalitate

da, cu modificări

nu

44. Ai fost instruit cu privire la normele de protecția muncii în clasă și


laboratoare? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

da, în fiecare semestru

da, în fiecare an

niciodată

45. La începerea stagiilor de practică ai fost instruit cu privire la normele de


protecția muncii și Regulamentul Intern al spitalului / farmaciei de: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

tutorele de practică din școală

un reprezentant al spitalului / farmaciei

nu am fost instruit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 14/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

46. Cunoști oferta educațională a școlii? (spații, profesori, laboratoare, proiecte,


parteneriate, rezultate examenele de certificare, la olimpiade și concursuri,
angajare absolvenți) *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

Parţial

47. Dacă da, de unde o cunoști?


Puteţi selecta mai multe variante de răspuns.

afișajul școlii

de pe site-ul școlii

din ziare și de la TV

de la cunoștinţe

de la foști elevi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 15/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

48. Profesorii tăi folosesc la ore și alte materiale în afară de tablă și cretă
(machete, planșe, manuale, cărți, ustensile și instrumente, manechin etc.)? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

niciodată

rareori

destul de des

aproape toţi profesorii la toate orele

da, numai unii profesori

nu avem mijloace suficiente în școală pentru astfel de prezentări

alt răspuns

49. Ai fost anunțat de profesorii tăi la începutul anului școlar despre modalitățile
de evaluare? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

da, de fiecare profesor

da, numai de unii profesori

nu, nici-un profesor nu a făcut-o

50. Are școala ta un site propriu? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 16/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

51. În cazul în care ai răspuns negativ la întrebarea anterioară, îți lipsește un site al
școlii?
Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da

Nu

52. Ai acces la calculatoare și în afara orelor de curs? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da, fără conectare la Internet

Da, cu conectare la Internet

Nu

53. Ai mai completat astfel de chestionare? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns.

Da, de mai multe ori

Da, o singură dată

Niciodată

54. Transmite un mesaj cadrelor didactice din școala ta *

Răspunsul dvs.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 17/18
9/28/2020 Chestionar de satisfacţie pentru elevi (nivel postliceal sanitar)

Anul de studiu *
Alegeţi o variantă de răspuns.

anul I

anul II

anul III

Gen *
Alegeţi o variantă de răspuns.

Feminin

Masculin

Mediul domiciliului *
Alegeţi o variantă de răspuns.

Urban

Rural

Trimiteți

Nu trimiteți parole prin formularele Google.

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google. Raportați un abuz - Condiții de utilizare - Politica de
con dențialitate

Formulare 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNJv3bq6aWxMu9M7pNeqG-JTe6fDUbeVCTQzz6aP6AIh1xA/viewform 18/18