Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

REFERAT

Lucrarea de Laborator nr. 22

TEMA: STUDIUL INTERFERENŢEI LUMINII


REFLECTATE DE LA O LAMĂ CU
FEŢE PLAN-PARALELE

A efectuat Studentul grupei ___________

________________________ __________________________
semnătura nume, prenume

A verificat __________ ______ ______________ _____________________


nota data semnătura nume, prenume profesor

Chisinău ________
1. Scopul lucrări: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Aparate şi accesorii: ___________________________________________


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Schema instalaţiei

Unde :

Lg ____________________ α ____________________
E ____________________
L ____________________
P ____________________
l ____________________

4. Formula de calcul:
b
n= tgϕ
4λ 0 l 2
unde ________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Tabela măsurărilor şi determinărilor ____________________________
data / semnătura profesorului

K
rk rk2 n ∆n ε
1
2
3
4
5
6
7

6. Exemplul de calcul

l = ____________ b = __________ λ0 = ___________

n = __________________________________
_____________________________________________________

____________________________________________________

7. Calculul erorilor:
Eroarea absolută şi relativă a mărimii n se calculează numai pentru un caz
din cele trei, indicat de profesor.
b
n= tgϕ
4λ 0 l 2

∆l = ______________; ∆b = ______________ ; ∆λ0 = ______________

∆n = _____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________
8. Rezultatul final

n = ε =

9. Concluzii

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________