Sunteți pe pagina 1din 2

Teoreme și consecințe- TRIUNGHI

 O paralelă dusă la una din laturile unui triunghi, formează cu celelalte două
laturi, sau cu prelungirile lor, un triunghi asemenea cu triunghiul dat.
 Orice triunghi este asemenea cu el însuși.
 Dacă triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul A1B1C1, iar triunghiul
A1B1C1 este asemenea cu triunghiul A2B2C2, atunci și triunghiul ABC este
asemenea cu triunghiul A2B2C2.
 Două triunghiuri congruente sunt întotdeauna asemenea.
 Toate triunghiurile echilaterale sunt asemenea între ele.

1. Teorema lui Thales: în orice triunghi, o paralelă dusă la una din laturi
împarte celelalte două laturi, sau prelungirile acestora, în segmente
proporționale.

2. Reciproca Teoremei lui Thales: în orice triunghi, dacă o dreaptă determină


pe două laturi, sau pe prelungirile acestora, segmente proporționale,
atunci ea este paralelă cu a treia latură.

3. Teorema bisectoarei: bisectoarea unui unghi al unui triunghi oarecare


determină pe latura opusă segmente proporționale cu laturile care
formează unghiul.

4. Teorema lui Pitagora: într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor


lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei.

5. Teorema lui Pitagora generalizată: într-un triunghi oarecare, pătratul unei


laturi este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi minus de două ori
produsul lor multiplicat cu cosinusul unghiului dintre ele
6. Teorema catetei se enunță astfel: într-un triunghi
dreptunghic lungimea unei catete este media geometrică dintre lungimea

proiecției sale pe ipotenuză și lungimea ipotenuzei. 

TEOREMA ÎNĂ LȚ IMII:


În orice triunghi dreptunghic lungimea înălțimii dusă din vârful unghiului drept este
egală cu media geometrică dintre lungimile proiecțiilor catetelor pe ipotenuză.

S-ar putea să vă placă și