Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCATIEI si CERCETARII

GRADINITA CU P.P. NR 2 COMUNA FILIPESTII DE PADURE


STR GARII, NR 635, JUD. PRAHOVA,TEL 0244/386119; E-mail: gradi2fp@yahoo.com

PROIECT DIDACTIC

Data: 18.09.2020
Grupa: Mijlocie ,,Fluturașii”
Educatoare: Niculescu Adela Ioana
Domeniul experiential: DȘ
Categoria de activitate: Activitate matematică
Mijloc de realizare: Joc didactic
Tipul activității: de evaluare
Tema săptamânii: Evaluare inițială
Tema: Unde am ascuns ursulețul? (poziții spațiale)
Scop: Înțelegerea și numirea relațiilor spaţiale relative, plasarea
obiectelor într-un spațiu dat, ori sa plasarea corectă în
raport cu un reper dat.
Obiective operaționale: O1- să identifice pozțtiile spațiale propuse;
O2- să plaseze obiecte într-un spațiu dat (sus,
jos, stânga, dreapta, pe, sub, dedesubt, lângă
deasupra, aproape, departe)
O3- să stabilească relații pozțtionale între obiecte
după diferite criterii, realizând comparații
O4- să verbalizeze acțiunile efectuate folosind în
limbaj adverbele de loc și locuțiunile adverbiale
corespunzătoare .

Sarcina didactică : recunoasterea locului pe care îl ocupa obiectele in


spațiu ; folosirea corectă în propoziții a adverbelor de
loc și a locuțiunilor adverbiale
Regulile jocului : la o bătaie din palme, copiii închid ochii ; un copil numit
de educatoare, ascunde jucăria în locul indicat ; la doua
bătaie din palme, deschid ochii, precizează poziția
spațială a jucăriei și formulează propoziții care conțin adverbul de
loc sau locuțiunea adverbială.
Elemente de joc : închiderea și deschiderea ochilor, aplauze

Strategii didactice :
Metode si procedee : conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,
jocul, turul galeriei
Mijloace didactice : ursuleț de jucărie, fișe, creioane colorate
Durata : 20-25 minute
Bibliografie : Curriculum pentru învățământul preșcolar
Strategii didactice
Eveniment didactic Continut stiintific Evaluare
Metode si Material
procedee didactic
1. Moment Aerisirea sălii de grupă.
organizatoric Așezarea meselor și
scaunelelor în formă de careu.
Pregătirea materialului
didactic necesar.
Introducerea copiilor în sala
de grupă.
2. Captarea atentiei Se realizează prin prezentarea Conver- Ursulețul de
materialului didactic sub sația pluș Aiurel
formă de surpriză.
3. Anuntarea temei si a - Copii, astăzi îl vom ajuta pe
obiectivelor Aiurel să denumească corect Conver-
locul pe care îl ocupă jucăriile sația Ursuleșul de
în spațiu. Aiurel m-a rugat pluș Aiurel
frumos să-l aduc la voi în
clasă și să-l ajutati să nu mai
fie atât de dezorientat. Voi îl
veți ajuta jucând un joc care se
numește Unde am ascuns
ursulețul?
4. Explicarea regulilor Prezint regulile jocului:
jocului - - La o bătaie din palmă, voi Ursulețul de
trebuie să închideți ochii. Un Explica- pluș
copil numit de mine, va așeza ția
jucăria în locul indicat. După
ce copilul a așezat ursulețul
în locul indicat de mine, eu
voi bate de două ori din
palme și vă voi întreba unde a Ursulețul de
ascuns copilul ursulețul. pluș
Copiii răspund individual,
formulând propoziții în care Explica-
folosesc adverbele de loc ția
potrivite. Aplaudăm
răspunsurile corecte.
5. Demonstrarea Impreună cu un copil, le voi
jocului arăta cum se joacă acest joc.
Jocul Ursulețul de
Demon- pluș Aiurel
strația

6. Jocul de probă Jocul de probă se realizează Jocul Jucării Aprecieri verbale


de către 1-2 copii. Ursulețul de Recunosc și
pluș Aiurel denumesc diferite
poziții spațiale
7. Desfășurarea jocului Fiecare copil numit așază
propriu-zis după cerință alt urs în alte Jocul Ursulețul de Recunosc și
poziții spațiale propuse. Exercițiul pluș Aiurel denumesc diferite
poziții spațiale

8. Obținerea Complicarea jocului: Conversa- Formularea corectă


performanței ția a propozițiilor care
Numesc adverbe și locuțiuni conțin adverbe și
adverbiale care exprimă Explica- locuțiuni
poziția obiectelor în spațiu. ția adverbiale
Copiii trebuie să alcătuiască Aplauze
cu acestea propoziții simple.
Răspunsurile corecte sunt Exercițiul
aplaudate.
Le voi cere preșcolarilor să Explicația Fișe
deseneze un ursuleț într-o Exercițiul
poziție aleasă de ei.
9. Evaluarea Lucrările le expun la vedere. Descrie desenul
performanțelor Se corectează acolo unde este Conver- Fise realizat
cazul. satia
10. Fixarea temei - Ce joc ați jucat astăzi, copii, Conver- Denumirea corectă
la activitatea matematică? sația a jocului
Copiii spun numele jocului
pe care l-au jucat.
11. Încheierea activității Fac aprecieri verbale generale Conver- Aprecieri verbale
și individuale asupra modului sația Frontală, pe
în care au răspuns copiii. grupuri ,
individuală