Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda Diagrama Venn:

Descriere: Diagrama Venn reprezintă un organizator cognitiv format


din două cercuri parțial suprapuse în care se reprezintă asemănările
și deosebirile dintre două aspecte , idei sau concepte. În arealul în
care se suprapun cele două cercuri se grupează asemănările, iar în
arealurile rămase libere se menționează deosebiri dintre două
aspecte, idei sau concepte.

Exemple de elemente compatibile:

- Concepte: râu/fluviu, insulă/peninsulă, deltă/estuar


- Unități montane: Carpații/Alpii, Carpații Meridionali/Carpații
Occidentali
- Opere literare: două poezii, două romane etc.
Completarea diagramei Venn se pretează foarte bine pentru
evocarea cunoștințelor anterioare, pentru analiza unui conținut
utitlizat în predare și învățare, sau pentru reflecția asupra lor.
Prin completarea acestui organizator grafic se dezvoltă
capacitatea elevilor de a analiza, de a compara, discerne și
evalua. În formularea sarcinii de lucru se precizează conținutul
analizat, timpul disponibil, forma de organizare a activității,
numărul minim de elemente care vor fi incluse în diagrama
Venn, în funcție de resursele de timp și de scopul propus
( reflecție,evaluare).
Moment al lecției în care se poate utiliza: Diagrama Venn se
poate utiliza la obiectul Geografie,clasa a IV a în etapa de
reflecție pentru a stabili asemănările și deosebirile dintre două
unități de relief deja învățate, spre exemplu Carpații Orientali și
Carpații Meridionali.
Sarcină de lucru: Desenați fiecare în caiet câte două cercuri
parțial suprapuse.Între Carpații Orientali și Carpații Meridionali
există asemănări și deosebiri. Într-un cerc scrieți elementele
esențiale prin care se caracterizează numai Carpații Orientali,
iar în celălalt elementele specifice pentru Carpații Meridionali.În
spațiul în care se suprapun cele două cercuri scrieți asemănările
dintre cele două forme de relief. Aveți la dispoziție 2 minute.
Activitate în perechi: Prezentați colegului de bancă ce ați
completat. Completați Diagrama Venn cu informații obținute de
la colegul vostru. Aveți la dispoziție două minute.
Activitate frontală: Voi lua de la fiecare pereche câte un
element scris în diagrama proprie.Specific dacă este o
caracteristică a Orientalilor sau a Meridionalilor sau a
amândurora pentru a fi clar unde va fi scrisă.

S-ar putea să vă placă și