Sunteți pe pagina 1din 8

PROF.

VĂDĂNOIU RALUCA-ALEXANDRA
GRUPA MARE - "PANSELUTELOR"
AN SCOLAR: 2017-2018

1
NIVEL II – 5-6 ANI

TEMA ANUALĂ: "Cine sunt/ suntem?"

DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI

 EU SI CORPUL MEU – 25-29.09.2017


 PRIETENII DE LA GRADINITA SI DE ACASA –2-6.10.2017
 ORASUL MEU– 9-13.10.2017

ARGUMENT

‘’Sunt la fel ca ceilalţi copiii?’’, ‘’Corpul meu este la fel cu al celorlalţi ?


Acestea sunt dintre puţinele întrebări pe care şi le pune orice copil. Din
dorinţa de a răspunde la aceste întrebări , precum şi altele despre corpul
omenesc, fiinţele şi lucrurile care ne înconjoară am dezvoltat proiectul ‘’Eu şi
ceilalţi’’ în cadrul căruia să pot transmite copiilor într-o manieră atractivă şi
accesibilă informaţii despre corpul uman, familie, grădiniţă şi comunitate.

RESURSE:
 UMANE
- preşcolarii grupei
- educatoarea
- părinţi
- asistenta şi medicul unităţii
- alte gupe de preşcolari din unitatea noastră
 MATERIALE
- Enciclopedii;
- atlas anatomic;
- albume fotografii, vederi,aparat foto;
- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini ppt;
- calculator, Cd player;

 BIBLOGRAFICE
-Revista “ Învăţământul preşcolar” 1-2/ 2008
-‘’Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’ Ed. DPH 2008

2
-Filofteia Grama şi colab. ‘’Activitatea integrată din grădiniţă’’DPH,
2008
-‘’Aplicaţii ale metodei proietelor’’ Ghid pentru educatoare Ed. CD
Press 2008

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:


 Domeniul linbă şi comunicare
O1- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
O2- Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
O3- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
O4-Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
O5- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale
şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical.
O6- Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia.
O10- Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
O16- Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare
necesare folosirii acestora.
 Domeniul Ştiinţe
O1- Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare
la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/
mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare)
luate în considerare separat sau mai multe simultan;
O2- Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date
ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă.
O3- Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat
ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
O9- Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.
O15- Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca
parte integrantă a mediului.

3
O17- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
 Domeniul Om şi Societate
O1- Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli
de securitate personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman;
reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de
minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a
celor din jur etc.)
O2- Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniţă, grupul de joacă).
O7- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice.
O9- Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
O12-Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi
faţă de alte fiinţe şi obiecte.
O13- Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de
comportament corect şi util celorlalţi.
 Domeniul etetic şi creativ
O1- Să redea teme plastice specifice desenului.
O2- Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
O4- Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul
înconjurător.
O5- Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice
reguli de utilizare a acestora.
O6- Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete
O10- Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
O12- Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor
muzicale.
O23- Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale,
corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.
 Domeniul Psihomotric
O1- Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări.
O6- Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.

4
O7- Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau
comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
INVENTAR DE PROBLEME CENTRE DE INTERES
Ce ştim ?  BIBLIOTECĂ:
 Suntem oameni. -caiete de lucru;
 Ştim cum arătăm. -fişe suport, creioane;
 Avem nas, ochi, gură etc. -cărţi, reviste, planşe.
 Mergem la gradinita.  ARTĂ:
 Avem o familie. -acuarele, pensule, bloc desen;
 Ne-am născut şi trăim în oraşul... -coli, creioane colorate;
-argilă, planşete;
 JOC DE ROL:
Ce nu ştim şi vrem să aflăm? -set bucătărie;
 De ce crestem? -trusă doctor.
 Ce este creierul şi care este rol ul lui?  CONSTRUCŢII:
 Ce înseamnă viaţă sănătoasă? -cuburi lemn;
 De ce suntem diferiţi? -lego;
 Ce rol are fiecare membru al  ŞTIINŢĂ:
familiei?  -enciclopedie, cărţi;
 -mulaj corpul uman;
 -microscop, lupe.
 JOC DE MASĂ:
-puzzle.

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI


Stimaţi părinţi

Din dorinţa de a afla căt mai multe despre ei înşişi, copiii grupei mici au
propus derularea proiectului ‘’Eu şi ceilalţi’’. În acest sens, dorim să ne sprijiniţi
cu fotografii, albume, enciclopedii despre corpul uman, familie, gradinita,
oraşul nostru , filmuleţe realizate în momentele importante ale vieţii dvs., cărţi
reviste sau orice alte materiale credeţi că ne-ar fi de folos.
Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm lângă noi!
Copiii grupei şi educatoarea

5
TEMA: EU ŞI CEILALŢI
SUBTEMA: EU SI CORPUL MEU (25-29.09.2017)
Ziua Jocuri si Activitati pe domenii Jocuri si activitati Activitati de
activitati alese experiential alese dezvoltare
ALA 1 ADE ALA 2 personala
Teme, mijloc de ADP
realizar
Biblioteca: DS: “Eu si corpul meu” Jocuri de ID:
Citire de imagini (observare) miscare: “Despre mine…”
din Enciclopedia DEC: “Chipul meu” “Spune-I pe
Luni pentru copii (cantec-predare) “Batistuta” nume”
Semne grafice- “Bat din palme” (joc “Taranul e pe “Cine e colegul
Linia verticala musical-marcarea camp” meu?”
timpilor cu miscari “Baba- Oarba” “Cine te-a strigat
Arta: egale) “Suntem mici, pe nume?”
“Copilul”- DLC:“Partile corpului suntem mari”
asamblare meu” (joc didactic- Rutine:
pufuleti sunetul si litera A) Jocuri “Acesta este
Marti “Baiatul si fata”- DPM: “Cum merg…” distractive: semnul meu”
desen (variante de mers) “Statuile” (deprinderea de a
“Batistuta”- Joc: “Uriasii si piticii” “Schimba recunoaste
indoire DS:“Grupeaza obiectele perechea” simbolul
dupa marime” (exerc. cu “Arata-mi ce iti personal)
Miercuri Joc de rol: material individual) spun” “Acesta este
“De-a doctoral” DEC:”Mainile mele” “Puii mamei” patutul meu”
“La stomatolog” (desen dupa conturul “Manute curate”
“Cu papusa la mainii, amprentare) Joc cu text si “Mancam
doctor” DLC+DOS cant: sanatos”
“Prietenii” de Dan Faur “Deschide urechea
Constructii: (memorizare+convorbir bine”
Joi “Dulapiorul e-identificarea “Daca vesel se Tranzitii:
pentru haine” obiectelor igienico- traieste” “Cate unul pe
“Camera mea” sanitare) carare”
“Cabinetul DS: “Grupeaza cum iti “Bat din palme”
medical” spun” (formarea de “Jocul degetelor”
grupe de obiecte dupa “Fusul”-
Vineri Joc de masa: diferite criteria: forma, framantari de
“Ce se culoare, marime) limba
potriveste?” DOS: “Corpul meu”
Puzzle (decupare, asamblare,
lipire) Activitate
Stiinta: optionala:
“Spune ce este?” “Acesta sunt
“Partile eu…” (obsevare)
corpului”

6
TEMA: EU ŞI CEILALŢI
SUBTEMA: PRIETENII DE LA GRADINITA SI DE ACASA (2-6.10.2017)
Ziua Jocuri si activitati Activitati pe Jocuri si activitati Activitati de
alese domenii experiential alese dezvoltare
ALA 1 ADE ALA 2 personala
Teme, mijloc de ADP
realizare
Biblioteca: DS: ID:
“Membrii familiei”- “Familia mea”-
citire de imagini obsevare
Luni “Citim si selectam DEC:
imagini cu casa in “Am o casa mititica”-
care locuiesc” cantec predare
“Cine este si ce “Chipul meu”-joc
face” (membrii muzical
familiei) DLC: Rutine:
Arta: “Familia mea”-
“Prietenul meu de memorizare
Marti acasa”(desen) DPM:
“Casa bunicilor” “Consolidarea
(colorare) mersului organizat in
“Prietenii diferite formatii”
mei”(modelaj) Joc: “Asculta
Joc de rol: comanda!”
“Familia asteapta DS: Tranzitii:
oaspeti” “ Cate unul din
Miercuri “De-a gradinita” fiecare” –exerc.cu
“Certaretul si material individual
prietenosul” DEC:
Constructii: “Prietenii de la
“Locul de joaca gradinita si de acasa”
pentru copii” –desen
“Casa mea”
“Bancuta Activitate
prieteniei” optionala:
Joi Joc de masa:
“Ajuta copilul sa isi
gaseasca
mama”(labirint)
“Copilul”-forme
geometrice plane
Vineri Stiinta:
“Copiii si adultii”
“Cine este si ce
face”

7
TEMA: EU ŞI CEILALŢI
SUBTEMA: ORASUL MEU (9-13.10.2017)
Ziua Jocuri si activitati Activitati pe Jocuri si activitati Activitati de
alese domenii experiential alese dezvoltare
ALA 1 ADE ALA 2 personala
Teme, mijloc de ADP
realizar
Biblioteca: ID:

Luni

Arta:

Rutine:

Marti

Joc de rol:

Miercuri

Tranzitii:

Constructii:

Joi

Joc de masa:
Activitate
optionala:
Vineri