Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

1. Citește textul și rezolvă cerințele:

„Mi se opri răsuflarea. Făcui ochii mari. Nu-mi venea să crez. Aceea să
fie Școala domnească? Niște case lungi, pitici și dărăpănate. Dar n-avea porți înalte de fer, căci n-
avea de loc. În fața școlii, o veche pivniță, plină cu gunoi; în jurul ei, o curte mare cu bălării.
Așa case văzusem și eu.
Frate-meu mă lăsă în curte. O sumedenie de copii țipau, se zbeguiau, săreau într-un picior la
șodron, se jucau cu sâmburi de roșcovă și cu nasturi.
Poi așa școlari mai văzusem și eu!...
De nu m-ar trânti... Și iacă, frate-meu mă luă de mână și-mi zise încet:
– Să mergem în clasa a treia. Directorul mi-a dat bilet să te înscriu.
Când intrai în clasă văzui o vergea lungă, galbenă și lucioasă, rezemată de masa profesorului, a
Domnului.
Domnul - un om nalt, slab, cu barba rară și înspicată.
Domnul era încruntat și galben.
Domnul striga pe băieți c-un glas ascuțit.
Băieții stau ca sfinții în bănci. Vro trei, cu urechile roșii și aprinse ca focul, în genuchi, lângă o tablă
neagră; lăcrâmile le picurau în cărțile deschise și aduse la vârful nasului.
Vergea, lăcrâmi, urechi roșii, Domn uscat și nalt... Să dusese curajul!... Dârdâiam. Și frate-meu,
după ce vorbi încet cu profesorul, îmi șopti:
– O să te asculte, să spui tare și deslușit.
Și plecă. Îmi venea să mă iau după dânsul. Și n-am plâns, nu de rușine, ci de frică.
Domnul se uită la mine cu niște ochi osteniți. Intrasem în pământ. Când deschise gura, mi se păru
că mă și înghite.”
(Barbu Ștefănescu Delavrancea- „Domnul Vucea”)
1. Citește enunțurile ți decideți dacă sunt adevărate sau false.
1. Băiatul a fost deosebit de încântat de felul cum arăta școala.

2. Curtea școlii era plină de copii gălăgioși.

3. Fratele naratorului îl conduse spre clasa a IV-a.

4. Domnul învățător l-a primit cu foarte multă căldură.

5. Naratorul mărturisește că în sala de clasă, a fost cuprins de o profundă teamă.

2. Stabilește corespondența între cele două coloane. Scrie rezultatele în tabelul de mai jos:

1. Făcui a) indicativ, prezent, persoana a III-a, singular;


b) condițional optativ, prezent, persoana a III-a,
2. să fie
plural;
3. avea c) indicativ, mai mult ca perfectul, persoana I,
singular;
4. văzusem
d) conjunctiv, prezent, persoana a III-a, singular;
5. ar trânti
e) indicativ, imperfect, persoana a III-a, singular;
6. înghite f) indicativ, perfect simplu, persoana I, singular.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
3. Selectează varianta corectă:
a) Verbul „Să mergem” este la modul imperativ/ conjunctiv.
b) Expresia „era încruntat și galben” indică un predicat verbal/ nominal.
c) În expresia „O să te asculte”, verbul este la modul conjunctiv/ indicativ.
d) Verbul „intrasem” este la timpul perfect simplu/ maim ult ca perfectul.

4. Completați următorul organizator grafic:

Personajele și contextul:

...............................................................................

....................................................................

Emoțiile trăite de narator în prima

zi de școală:

Impresiile despre școală


„Domnul Vucea”
de Barbu
.......................... Ștefănescu ...................................................
. Delavrancea

....................... ......................................................
.

.........................

Metodele didactice utilizate de profesor: Elementele care l-au marcat la intrarea în clasă:

........................................................... ..........................................................................

............................................................. ..........................................................................

............................................................ ........................................................................
5. Selectați însușirile care i se potrivesc învățătorului de la clasa a III-a:
iubitor agresiv

răbdător
blând

comunicativ
autoritar

înțelegător neînțelegător nesociabil

6. Analizați comparativ școala de azi și cea de ieri, notând cuvintele cheie, în spațiile de mai
jos. În analiza voastră descrieți școala în care învățați voi și cea în care a învățat scriitorul,
atitudinea profesorilor voștri și cea a dascălului naratorului.

Școala de azi Școala de ieri


..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
..................................................................... ......................................................................
.................................................................... ...................................................................
................................................................. ...................................................................