Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Dr.ing. Mircea BOJAN

CONVERTOARE DE CONDIȚIONARE
A
REȚELEI
TEMATICA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Introducere. Generalităţi. Locul convertoarelor de condiționare a rețelei în electronică şi energetică.


2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare a rețelei. Performanţe impuse.
3. Bazele teoretice ale funcționării convertoarelor de condiționare a rețelei.
4. Circuite electronice specifice convertoarelor de condiţionare a rețelei.
5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare conectate static.
6. Compensatoare statice de putere reactivă.
7. Schemele de comandă şi reglare specifice compensatoarelor statice de putere reactivă.
8. Filtre de armonici de putere. Transmiterea flexibilă a energiei electrice.
9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor de putere unitar şi sursele stabilizate în
regim de comutatie prevăzute cu corectare activă a factorului de putere.

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei folosind convertoarele PWM de curent
continu.

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului de putere cu ajutorul convertoarelor


PWM de curent continuu.

12. Condiționarea indirectă a rețelei cu sisteme de iluminat moderne și surse de alimentare


neîntreruptă.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Acha, E.; Agelidis, V.G.; Anaya-Lara, O.; Miller, T.J.E.: - ”Power Electronic Control in Electical
Systems”, NewnesPower Engineering Series, Reed Educational and Professional Publishing Ltd.,
2002.
2. Akagi, H.; Watanabe, E.H.; Aredes, M.: - ”Instantaneous Power Theory and Applications to Power
Conditioning”, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.
3. Alexa, D., Hrubaru, O.: - ”Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere”, Bucureşti: Editura
Tehnică, 1989.
4. Alexa, D., Gâtlan, L., Ionescu, F., Lazăr, A.: - ”Convertoare de putere cu circuite rezonante”,
Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.
5. Bairanzade, M.: - ”Electronic Lamp Ballast Design”, AN 1543/D, ON-Semiconductor, 2009.
6. Bitoleanu, A., Popescu, M.: - ”Filtre active de putere”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
7. Bojan, M.: - ”Strategii de comandă şi reglare adecvate conversiei de c.a./c.c. cu condiţionarea
reţelei de intrare de curent alternativ”, Teză de Doctorat, Cluj-Napoca, 2016.
8. Deng, E.E.: - ”Negative Incremental Impedance of Fluorescent Lamps. Simple High Power Factor
Lamp Ballasts”, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, California Institute of Technology,
Pasadena, California, 1996.
9. Derckx, E.: - ”CFL 13W Demo PCB with UBA2021 for Integrated Lamp-Ballast Designs”,
AN98091, Philips Semiconductor, 1998.
10. Emadi, A.; Nasiri, A.; Bekiarov, S.B.: - ”Uninterruptible Power Supplies and Active Filters”,
Illinois Institute of Technology, CRC Press LLC, 2005.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

11. Erickson, R.W.: - ”Fundamentals of Power Electronics”, Boulder, USA: University of Colorado,
2003, (available on the WEB).
12. Fărcaş, C., Petreuş, D., Palaghiţă, N.: - ”Îmbunătăţirea factorului de putere în sistemele moderne
de alimentare”, Cluj: Editura Risoprint, 2003.
13. Frgal, P.: - ”Dimmable Light Ballast with Power Factor Correction”. Designer Reference
Manual, Freescale Czech Systems Center, DRM067, Rev.1, 12/2005.
14. Hortopan, G.: - ”Compatibilitate electromagnetică”, Bucureşti: Editura Tehnică, 2005.
15. Kelemen, A., Maria Imecs: - ”Electronică de putere”, Bucureşti: E.D.P., 1983.
16. Kolar, J.W., Ertl, H.: - ”Status of the Techniques of Three - Phase PWM Rectifier Systems with
Low Effects on the Mains”, Nurnberg: PCIM’99, Conference, Seminar 27, 1999.
17. Kolar, J.W. – IPES – Interactive power electronics seminar, ETH-Zürich, Switzerland.
18. Marschalko, R., Micu, D.O.: - ”Convertoare de ca/cc cu modulare în durată a impulsurilor şi
aplicaţii”, Cluj: Editura Mediamira, 1997.
19. Marschalko, R.; Fodor, D.; Teodosescu, P.: - ”Electronica pentru ingineri electrotehnicieni,
Volumul IV, Elemente moderne de electronică de putere”, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2014.
20. Mazda, F.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition, Newnes Power Engineering Series,
Elsevier Science, 1997.
21. Nillsen, O.K.: - ”Ballast with Active Power Factor Correction”, US Patent Nr.6,150,768, Nov.21,
2000.
22. Rashid, M.H.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition Butterworth-Heinemann
(Elsevier), Oxford, UK, 2011. ……..etc.
Cursul 2 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

1. Locul convertoarelor de condiționare a


rețelei în electronică şi energetică.
Cursul 2 - CCR

Obiectivele cursului

❖ Identificarea soluțiilor de condiționare a rețelei;

❖ Definirea compensatoarelor statice;

❖ Definirea filtrelor active de putere;

❖ Convertoare speciale utilizate în condiționarea rețelelor.


Cursul 2 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖ Domeniile de aplicabilitate ale convertoarelor de


condiționare a rețelei;

❖ Ce sunt compensatoarele statice sau filtrele active de


putere;

❖ Exemple de Convertoare speciale utilizate în


condiționarea rețelelor.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 2 - CCR

Cuprins
❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei
 1.1. Compensatoare statice de energie reactivă

 1.2. Filtre active de putere (Active Power Filters, APF)


o 1.2.1. Filtre active de tip paralel (şunt)
o 1.2.2. Filtre active de putere de tip serie
o 1.2.3. Filtre active de putere hibride (mixte)

 1.3. Convertoare PWM de C.A./C.C., SMP’s pentru


condiționarea rețelei/puterii
o 1.3.1. Redresoare cu factor de putere unitar controlate prin
modulare în durată a impulsurilor (PWM)
o 1.3.2. Convertoare C.A./C.C. cu funcție de corectare activă
a factorului de putere, etc.

❖ 2. Întrebări
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Compensatoare statice de energie reactivă

Sarcină trifazată -
curent distorsionat

Sursă de Tensiune,
Trifazată, sinusoidală și
balansată (echilibrată)

Convertor PWM sursă de tensiune


controlat în curent
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Compensatoare statice de energie reactivă

Sursă de Tensiune, Sarcină liniară


Trifazată, ne-sinusoidală trifazată -balansată
și ne-balansată
(echilibrată)
(ne-echilibrată)

Convertor PWM sursă de tensiune


Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Compensatoare statice de energie reactivă

Unitate SVC, Siemens


Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Filtre active de putere
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Filtre active de putere
o Filtre active de putere tip paralel (șunt)
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Filtre active de putere
o Filtre active de putere tip serie
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Filtre active de putere
o Filtre active de putere hibride (mixte)
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Convertoare PWM de C.A./C.C.
o Redresor trifazat cu factor de putere unitar

Sursă de Tensiune,
Trifazată, sinusoidală/ne-
sinusoidală și balansată/ne- Convertor PWM, AC-DC
balansată (ne-echilibrată)
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Convertoare PWM de C.A./C.C.
o Redresor monofazat cu factor de putere unitar

Sursă de tensiune în comutație cu posibilitate de condiționare a rețelei/puterii

Convertor PWM
Convertor C.A./C.C. de
Boost/Buck, de frecvență
joasă frecvență
ridicată
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei


❑ Convertor C.A./C.C. cu funcție de corectare activă
a factorului de putere (SMPS)
Traductor
L1 Tensiune ieşire

D4 D3
Q1 Tensiune
redresată
C1
D1 D2 pentru
AC
220V
alimentarea
convertoarelor

Traductor Taductor
tensiune intrare curent

-
Tensiune
- U2 PWM
ieşire
U1 Multiplicator +
Tensiune
+
referinţă
Circuit integrat specializat PFC
Cursul 2 - CCR

❖ 1. Soluții de condiționare a rețelei

❑ Alte convertoare de condiționare indirectă:

o Balasturi electronice

o Lămpi fluorescente compacte, CFL

o Sisteme de iluminat cu LED

o Surse de alimentare neîntreruptă, UPS


Cursul 2 - CCR

2. Întrebări

1. Ce sunt compensatoarele statice?

2. Ce sunt filtrele active de armonici?

3. Ce este un convertor de condiționare a rețelei?


Cursul 2 - CCR

3. Răspunsuri

1. Compensatoarele statice de energie reactivă au rolul de a


corecta factorul de putere în reţelele sinusoidale, deci de a
elimina dezavantajele sarcinilor reactive.

2. Filtrele active de putere sunt utilizate pentru eliminarea sau


reducerea distorsiunilor tensiunii reţelei, prin generarea unui
curent cu un conţinut armonic, cu ajutorul unui convertor de
putere, în aşa fel încât curentul la punctul comun de cuplare
să devină sinusoidal.

3. Sunt convertoarele care pe lângă funcția principală de


conversie a energie electrice pot îndeplinii și funcții de
condiționare (sprijinire) a rețelei.
Cursul 2 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!