Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Dr.ing. Mircea BOJAN

CONVERTOARE DE CONDIȚIONARE
A
REȚELEI
TEMATICA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Introducere. Generalităţi. Locul convertoarelor de condiționare a rețelei în electronică şi energetică.


2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare a rețelei. Performanţe impuse.
3. Bazele teoretice ale funcționării convertoarelor de condiționare a rețelei.
4. Circuite electronice specifice convertoarelor de condiţionare a rețelei.
5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare conectate static.
6. Compensatoare statice de putere reactivă.
7. Principii de comandă şi reglare specifice compensatoarelor statice de putere reactivă.
8. Filtre de armonici de putere. Transmiterea flexibilă a energiei electrice.
9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor de putere unitar şi sursele stabilizate în
regim de comutatie prevăzute cu corectare activă a factorului de putere.

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei folosind convertoarele PWM de curent
continu.

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului de putere cu ajutorul convertoarelor


PWM de curent continuu.

12. Condiționarea indirectă a rețelei cu sisteme de iluminat moderne și surse de alimentare


neîntreruptă.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Acha, E.; Agelidis, V.G.; Anaya-Lara, O.; Miller, T.J.E.: - ”Power Electronic Control in Electical
Systems”, NewnesPower Engineering Series, Reed Educational and Professional Publishing Ltd.,
2002.
2. Akagi, H.; Watanabe, E.H.; Aredes, M.: - ”Instantaneous Power Theory and Applications to Power
Conditioning”, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.
3. Alexa, D., Hrubaru, O.: - ”Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere”, Bucureşti: Editura
Tehnică, 1989.
4. Alexa, D., Gâtlan, L., Ionescu, F., Lazăr, A.: - ”Convertoare de putere cu circuite rezonante”,
Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.
5. Bairanzade, M.: - ”Electronic Lamp Ballast Design”, AN 1543/D, ON-Semiconductor, 2009.
6. Bitoleanu, A., Popescu, M.: - ”Filtre active de putere”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
7. Bojan, M.: - ”Strategii de comandă şi reglare adecvate conversiei de c.a./c.c. cu condiţionarea
reţelei de intrare de curent alternativ”, Teză de Doctorat, Cluj-Napoca, 2016.
8. Deng, E.E.: - ”Negative Incremental Impedance of Fluorescent Lamps. Simple High Power Factor
Lamp Ballasts”, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, California Institute of Technology,
Pasadena, California, 1996.
9. Derckx, E.: - ”CFL 13W Demo PCB with UBA2021 for Integrated Lamp-Ballast Designs”,
AN98091, Philips Semiconductor, 1998.
10. Emadi, A.; Nasiri, A.; Bekiarov, S.B.: - ”Uninterruptible Power Supplies and Active Filters”,
Illinois Institute of Technology, CRC Press LLC, 2005.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

11. Erickson, R.W.: - ”Fundamentals of Power Electronics”, Boulder, USA: University of Colorado,
2003, (available on the WEB).
12. Fărcaş, C., Petreuş, D., Palaghiţă, N.: - ”Îmbunătăţirea factorului de putere în sistemele moderne
de alimentare”, Cluj: Editura Risoprint, 2003.
13. Frgal, P.: - ”Dimmable Light Ballast with Power Factor Correction”. Designer Reference
Manual, Freescale Czech Systems Center, DRM067, Rev.1, 12/2005.
14. Hortopan, G.: - ”Compatibilitate electromagnetică”, Bucureşti: Editura Tehnică, 2005.
15. Kelemen, A., Maria Imecs: - ”Electronică de putere”, Bucureşti: E.D.P., 1983.
16. Kolar, J.W., Ertl, H.: - ”Status of the Techniques of Three - Phase PWM Rectifier Systems with
Low Effects on the Mains”, Nurnberg: PCIM’99, Conference, Seminar 27, 1999.
17. Kolar, J.W. – IPES – Interactive power electronics seminar, ETH-Zürich, Switzerland.
18. Marschalko, R., Micu, D.O.: - ”Convertoare de ca/cc cu modulare în durată a impulsurilor şi
aplicaţii”, Cluj: Editura Mediamira, 1997.
19. Marschalko, R.; Fodor, D.; Teodosescu, P.: - ”Electronica pentru ingineri electrotehnicieni,
Volumul IV, Elemente moderne de electronică de putere”, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2014.
20. Mazda, F.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition, Newnes Power Engineering Series,
Elsevier Science, 1997.
21. Nillsen, O.K.: - ”Ballast with Active Power Factor Correction”, US Patent Nr.6,150,768, Nov.21,
2000.
22. Rashid, M.H.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition Butterworth-Heinemann
(Elsevier), Oxford, UK, 2011. ……..etc.
Cursul 6 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de


condensatoare conectate static.

6. Compensatoare statice de putere reactivă.

7. Principiile de comandă şi reglare specifice


compensatoarelor statice de putere reactivă.
Cursul 6 - CCR

Obiectivele cursului

❖ Introducerea principiilor de control a fluxului de putere


într-o rețea inteligentă;

❖ Exemplificarea tipurilor de echipamente de compensare


a energiei reactive ce pot fi utilizate într-un sistem
energetic sau o rețea inteligentă;

❖ Exemplificarea unui sistem de transmisie a energiei în


curent continuu;

❖ Exemplificare sistem unificat de control al fluxului de


putere.
Cursul 6 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖ Introducerea conceptului de rețea inteligentă;

❖ Diferite tipuri de echipamente de compensare a energiei


reactive;

❖ Principiul de funcționare al sistemelor de transmisie a


energiei în curent continuu.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 6 - CCR

Cuprins
❖ 1. Structura unei rețele inteligente

❖ 2. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare

❖ 3. Diverse variante constructive de ”TCR-uri”

❖ 4. Comutator static pentru cuplarea rețelelor electrice

❖ 5. Regulator static de tensiune

❖ 6. Defazor static cu tiristoare

❖ 7. Compensatoare statice – câteva exemple

❖ 8. Restaurator dinamic de tensiune

❖ 9. Sistem de transmisie a energiei în c.c. ......

❖ XI. Întrebări (Răspunsuri)


Cursul 6 - CCR

❖ 1. Structură rețea inteligentă


Cursul 6 - CCR

❖ 1. Structură a
unei rețele
inteligente de
alimentare
Cursul 6 - CCR

❖ 2. Condiţionarea reţelei cu ajutorul


bateriilor de condensatoare

❑ Condensatoare conectate serie


o Electromecanic - (a)

o Static - (b)
Cursul 6 - CCR

❖ 3. TCR - Variantă trifazată


Cursul 6 - CCR

❖ 3. TCR - Variantă cu 12 pulsuri


Cursul 6 - CCR

❖ 3. TCR prevăzut cu baterie de condensatoare


cu capacitate fixă
Cursul 6 - CCR

❖ 4. Comutator static pentru cuplarea rețelelor


electrice
Cursul 6 - CCR

❖ 5. Regulator static de tensiune


Cursul 6 - CCR

❖ 6. Defazor static cu tiristoare


Cursul 6 - CCR

❖ 7. Compensator static serie cu tiristoare


Cursul 6 - CCR

❖ 7. Compensator static paralel cu tiristoare


Cursul 6 - CCR

❖ 7. Compensator static
cu GTO
Cursul 6 - CCR

❖ 7. Principiul de funcționare al compensatoarelor


statice

REŢEAUA
DE C.A. i is q

iC CONSUMATORI
NELINIARI DE PUTERE IC
u CARE AFECTEAZĂ
REŢEAUA DE
ALIMENTARE ISd U d
0 j

IS q IS
COMPENSATOR
STATIC DE PUTERE
REACTIVĂ
Cursul 6 - CCR

❖ 7. Compensator de tip VAROVERTER

SCHEMA
MONOFILARĂ DE
Q Q CONS.
RACORDARE LA
REŢEAUA DE C.A.

+Q COND.

Q REZID.

CONDENSATOARE
0
t

BATERIE DE
-Q COND.

CONSUMATORI VAROVERTER
a b
Cursul 6 - CCR

❖ 7. Principiul de funcționare al compensatorului


de tip VAROVERTER E1-U
E1
R jX U
α

(7.1)
e u
I1r
E (1 +  ) −  U + U
2 2 2 2 2
δ
cos = 1
I1a
i E1 (1 +  )
2
I
Compensatorul se consideră ca o sursă de tensiune nesinusoidală e care este cuplată printr-o
impedanță R + jX cu rețeaua de alimentare care poate fi considerată la rândul ei ca o sursă de
tensiune sinusoidală u. Atât impedanța internă a sursei de tensiune u cât și rezistența de
pierderi a compensatorului se înglobează în impedanța totală R + jX.

În cazul ideal, pentru R = 0, cos α = 1 rezultă că unghiul α = 0 și deci fndamentala tensiunii


de ieșire e a compensatorului este în fază cu tensiunea u a rețelei de alimentare.

În regim staționar, dacă E1 > U atunci compensatorul furnizează putere reactivă în rețea
(având un comportament de reactanță capacitivă a cărei valoare este mai mare ca X), iar dacă
E1 < U compensatorul absoarbe putere reactivă din rețea (deci este echivalent cu o reactanță
inductivă).
Cursul 6 - CCR

❖ 7. Principiul de funcționare al compensatorului


de tip VAROVERTER E1-U
E1
R jX U
α

(7.1)
e u
I1r
E (1 +  ) −  U + U
2 2 2 2 2
δ
cos = 1
I1a
i E1 (1 +  )
2
I
În cazul real, pentru R ≠ 0, fundamentala tensiunii compensatorului e trebuie să fie defazată
cu un unghi α înaintea tensiunii rețelei u, conform relației (7.1), astfel încât pierderile de putere
activă în rezistența R să fie suportate de rețea. Și aici, dacă E1 > U atunci compensatorul
furnizează putere reactivă în rețea, iar dacă E1 < U acesta absoarbe putere reactivă din rețea.
Pentru a se realiza trecerea de la regimul de funcționare de furnizare de putere reactivă în
rețea, E1 > U, la cel de absorbție de putere reactivă din rețea, E1 < U, este necesar ca într-un
interval de timp foarte scurt, compensatorul să debiteze putere activă în rețea. Acest lucru se
obține micșorând spre 0 sau chiar spre valori negative unghiul α față de valoarea dată de relația
(7.1). Pentru operațiunea inversă, de trecere de la regimul de absorbție, E1 < U, la cel de
furnizare de putere reactivă, E1 > U, compensatorul trebuie să absoarbă un interval de timp
foarte scurt putere activă din rețea, obiectiv care se realizează prin creșterea unghiul α peste
valoarea dată de relația (7.1).
Cursul 6 - CCR

❖ 7. Schema de principiu a compensatorului


VAROVERTER cu 6 pulsuri

T1 D1 T3 D3 T5 D5
C1 C3
C5
DS1 DS3 DS5
L1 L2 L3
Ud C0
DS4 DS6 DS2
C2
C4 C6
D4 T4 D6 T6 D2 T2

LR LS LT
R
S
T
Cursul 6 - CCR

❖ 7. Realizări ale firmei ABB (SVC – Statical VAR


Compensators)
Cursul 6 - CCR

❖ 8. Principiul de funcționare al
restauratorului dinamic de tensiune
Cursul 6 - CCR

❖ 8. Restaurator dinamic de tensiune în


varianta trifazată
Cursul 6 - CCR

❖ 9. Principiul de funcționare al sistemelor de


transmisie a energiei în curent continuu
Cursul 6 - CCR

❖ 9. Sistem de transmisie a energiei în curent


continuu bazat pe convertoare cu caracter
sursă de tensiune
Cursul 6 - CCR

❖ 10. Principiul
de funcționare
al sistemelor
unificate de
control al
fluxului de
putere
Cursul 6 - CCR

❖ 10. Exemplu de sistem unificat de control al


fluxului de putere
Cursul 6 - CCR

❖ 11. Întrebări

1. Ce presupune conceptul de rețea inteligentă? (Răspuns:


Slide 9 și 10)

2. Câte tipuri de echipamente de compensare a energiei


reactive cunoașteți? (Răspuns: Slide 11, ..... 28, 31,32)

3. Din ce se compune un sistem de transmisie a energiei în


curent continuu? (Răspuns: Slide 29 și 30)
Cursul 6 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!