Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Dr.ing. Mircea BOJAN

CONVERTOARE DE CONDIȚIONARE
A
REȚELEI
TEMATICA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Introducere. Generalităţi. Locul convertoarelor de condiționare a rețelei în electronică şi energetică.


2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare a rețelei. Performanţe impuse.
3. Bazele teoretice ale funcționării convertoarelor de condiționare a rețelei.
4. Circuite electronice specifice convertoarelor de condiţionare a rețelei.
5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare conectate static.
6. Compensatoare statice de putere reactivă.
7. Scheme de comandă şi reglare specifice compensatoarelor statice de putere reactivă.
8. Filtre de armonici de putere. Transmiterea flexibilă a energiei electrice.
9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor de putere unitar şi sursele stabilizate în
regim de comutație prevăzute cu corectare activă a factorului de putere.

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei folosind convertoarele PWM de curent
continu.

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului de putere cu ajutorul convertoarelor


PWM de curent continuu.

12. Condiționarea indirectă a rețelei cu sisteme de iluminat moderne și surse de alimentare


neîntreruptă.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Acha, E.; Agelidis, V.G.; Anaya-Lara, O.; Miller, T.J.E.: - ”Power Electronic Control in Electical
Systems”, NewnesPower Engineering Series, Reed Educational and Professional Publishing Ltd.,
2002.
2. Akagi, H.; Watanabe, E.H.; Aredes, M.: - ”Instantaneous Power Theory and Applications to Power
Conditioning”, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.
3. Alexa, D., Hrubaru, O.: - ”Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere”, Bucureşti: Editura
Tehnică, 1989.
4. Alexa, D., Gâtlan, L., Ionescu, F., Lazăr, A.: - ”Convertoare de putere cu circuite rezonante”,
Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.
5. Bairanzade, M.: - ”Electronic Lamp Ballast Design”, AN 1543/D, ON-Semiconductor, 2009.
6. Bitoleanu, A., Popescu, M.: - ”Filtre active de putere”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
7. Bojan, M.: - ”Strategii de comandă şi reglare adecvate conversiei de c.a./c.c. cu condiţionarea
reţelei de intrare de curent alternativ”, Teză de Doctorat, Cluj-Napoca, 2016.
8. Deng, E.E.: - ”Negative Incremental Impedance of Fluorescent Lamps. Simple High Power Factor
Lamp Ballasts”, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, California Institute of Technology,
Pasadena, California, 1996.
9. Derckx, E.: - ”CFL 13W Demo PCB with UBA2021 for Integrated Lamp-Ballast Designs”,
AN98091, Philips Semiconductor, 1998.
10. Emadi, A.; Nasiri, A.; Bekiarov, S.B.: - ”Uninterruptible Power Supplies and Active Filters”,
Illinois Institute of Technology, CRC Press LLC, 2005.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

11. Erickson, R.W.: - ”Fundamentals of Power Electronics”, Boulder, USA: University of Colorado,
2003, (available on the WEB).
12. Fărcaş, C., Petreuş, D., Palaghiţă, N.: - ”Îmbunătăţirea factorului de putere în sistemele moderne
de alimentare”, Cluj: Editura Risoprint, 2003.
13. Frgal, P.: - ”Dimmable Light Ballast with Power Factor Correction”. Designer Reference
Manual, Freescale Czech Systems Center, DRM067, Rev.1, 12/2005.
14. Hortopan, G.: - ”Compatibilitate electromagnetică”, Bucureşti: Editura Tehnică, 2005.
15. Kelemen, A., Maria Imecs: - ”Electronică de putere”, Bucureşti: E.D.P., 1983.
16. Kolar, J.W., Ertl, H.: - ”Status of the Techniques of Three - Phase PWM Rectifier Systems with
Low Effects on the Mains”, Nurnberg: PCIM’99, Conference, Seminar 27, 1999.
17. Kolar, J.W. – IPES – Interactive power electronics seminar, ETH-Zürich, Switzerland.
18. Marschalko, R., Micu, D.O.: - ”Convertoare de ca/cc cu modulare în durată a impulsurilor şi
aplicaţii”, Cluj: Editura Mediamira, 1997.
19. Marschalko, R.; Fodor, D.; Teodosescu, P.: - ”Electronica pentru ingineri electrotehnicieni,
Volumul IV, Elemente moderne de electronică de putere”, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2014.
20. Mazda, F.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition, Newnes Power Engineering Series,
Elsevier Science, 1997.
21. Nillsen, O.K.: - ”Ballast with Active Power Factor Correction”, US Patent Nr.6,150,768, Nov.21,
2000.
22. Rashid, M.H.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition Butterworth-Heinemann
(Elsevier), Oxford, UK, 2011. ……..etc.
Cursul 11 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor


de putere unitar şi sursele stabilizate în regim de
comutație prevăzute cu APFC
Cursul 11 - CCR

Obiectivele cursului

❖Introducere în domeniul convertoarelor PWM


utilizate în corectarea factorului de putere;

❖Definirea și prezentarea principiilor de control;

❖Prezentarea redresoarelor de tip VIENA.


Cursul 11 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖Cunoașterea principiului constructiv al convertoarelor


PWM cu funcție de corectare a factorului de putere;

❖Dobândirea de cunoștințe cu privire la modul de


control pentru diferite topologii de convertoare;

❖Însușirea de cunoștințe cu privire la convertoare


speciale cu factor de putere unitar.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 11 - CCR

Cuprins

❖ 1. Principiu constructiv al convertoarelor PWM de c.a./c.c.


cu funcție de corectare a factorului de putere

❖ 2. Principiu de control al convertorului PWM de c.a./c.c.


comandat în tensiune

❖ 3. Principiu de control al convertorului PWM de c.a./c.c.


reglat în curent

❖ 4. Convertoare PWM VIENA I, VIENA II, VIENA III

❖ 5. SMPS prevăzute cu APFC

❖ 6. Întrebări / Răspunsuri
Cursul 11 - CCR

❖ 1. Principiu constructiv al convertoarelor PWM


de c.a./c.c. cu funcție de corectare a
factorului de putere
ENERGIA
L i ird is
CONVERTOR PWM
uL DE C.A./C.C. iC
REŢEAUA

SARCINĂ
DE C.A.

DE C.C.
u uc C ud

PARTEA DE C.A. PARTEA DE C.C.

MĂRIMI DE
BLOC DE REGLARE REACŢIE
SINCRONIZARE
ŞI COMANDĂ

MĂRIMI DE
REFERINŢĂ
Cursul 11 - CCR

❖ 1. Principiu constructiv al convertoarelor PWM


de c.a./c.c. cu funcție de corectare a
factorului de putere
❑ Exemplu de aplicație

BOBINA DE REACTANȚĂ CIRCUIT INTERMEDIAR


DE C.C.
L i ird id is
CONVERTOR PWM CONVERTOR PWM
uL DE C.A./C.C.
iC
DE C.C./C.A.
REŢEAUA

(REDRESOR) (INVERTOR)
DE C.A.

SARCINĂ
u uc C ud us DE C.A.

MĂRIMI DE MĂRIMI DE
BLOC DE COMANDĂ REACŢIE BLOC DE COMANDĂ REACŢIE
SINCRONIZARE
ŞI REGLARE ŞI REGLARE
CONVERTOR C.A./C.C. CONVERTOR C.C./C.A.

MĂRIMI DE MĂRIMI DE
REFERINŢĂ REFERINŢĂ
Cursul 11 - CCR

❖ 2. Principiu de control al convertorului PWM de


c.a./c.c. comandat în tensiune
❑ Exemplu 1. Schema electronică de principiu – variantă trifazată
ird is
T1 D1 T3 D3 T5 D5
iC

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


REŢEAUA is
DE C.A. Lc
c
ic
Lb
b C ud
ib
La
a
Traductor
ia de curent
T6 T2 T4

D6 D2 D4

IMPULSURI DE COMANDĂ

UC CIRCUITE DE
CIRCUIT PWM
COMANDĂ
SUPRAVEGHERE
IPWM, tON, tOFF, tg RON, ROFF
Cursul 11 - CCR

❖ 2. Principiu de control al convertorului PWM de


c.a./c.c. comandat în tensiune
❑ Exemplu 1. Schema bloc a convertorului PWM
REŢEAUA DE C.A. L ird is
CONVERTOR PWM SARCINĂ DE
uL DE C.A./C.C. iC CURENT
CONTINUU
u uc C SAU
ud SERVOSISTEM
CU INVERTOR
i PWM
Traductor
Traductor de curent
de tensiune
u i
uc* (t)= a sin(wt-d)
BLOCUL DE CALCUL A
PUTERII NONACTIVE

Regulator PI de
q(t) putere nonactivă u
q*= 0 + - Dq d SINCRONIZARE

q*

GENERATOR DE
SEMNAL
ird
DE REFERINŢĂ
Cursul 11 - CCR

❖ 3. Principiu de control al convertorului PWM de


c.a./c.c. reglat în curent
❑ Exemplu 2. Schema electronică de principiu – variantă trifazată
ird is
T1 D1 T3 D3 T5 D5
iC

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


REŢEAUA
DE C.A. Lc
c ucc
ic
V1 V3 V5
Lb
b ucb C ud
ib
La
a uca
Traductor
de curent
T6 T2 T4
ia
D6 D2 D4
V6 V2 V4 Traductor
de tensiune

ia ud
ia - Di*
*
wt 2 ib* +
3 ic* Regulator bipoziţional
de curent
i*
Regulator PI de tensiune

D ud - ud
+ u*d
Cursul 11 - CCR

❖ 3. Principiu de control al convertorului PWM de


c.a./c.c. reglat în curent
❑ Exemplu 2. Schema bloc a convertorului PWM ≡ SLC
L ird is
CONVERTOR PWM SARCINĂ DE
uL DE C.A./C.C. iC CURENT
REŢEAUA

CONTINUU
DE C.A.

u uc C SAU
ud SERVOSISTEM
CU INVERTOR
i PWM
Traductor
Traductor de curent Traductor
de tensiune de tensiune
u i ud
SINCRONIZARE
Impulsuri de comandă

i
u*d + D ud i* - Di*
+
-
ud Regulator PI
Multiplicator
Regulator
de tensiune bipoziţional
de curent
Cursul 11 - CCR

❖ 4. Convertorul PWM de c.a./c.c. de tip VIENA I


❑ Exemplu 3. Schema electronică de principiu – variantă trifazată

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


CS

TR TS TT US

CS

LR LS LT
R S T
REŢEAUA DE C.A.
Cursul 11 - CCR

❖ 4. Convertorul PWM de c.a./c.c. tip VIENA II


❑ Exemplu 4. Schema electronică de principiu – variantă trifazată

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


T1

TR TS TT CS
US
T2

LR LS LT
R S T
REŢEAUA DE C.A.
Cursul 11 - CCR

❖ 4. Convertorul PWM de c.a./c.c. tip VIENA III


❑ Exemplu 5. Schema electronică de principiu – variantă trifazată

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


T1

TR TS TT CS
US
T2

C=ct.
LR LS LT

R S T
REŢEAUA DE C.A.
Cursul 11 - CCR

❖ 5. SMPS PREVĂZUTE CU APFC


❑ Exemplu 6. Schema bloc a unei SMPS cu un singur etaj

REŢEAUA
DE C.A.

P
SARCINĂ DE
CONVERTOR
C + ud
CURENT
DE C.C./C.C. - CONTINUU

i Traductor
de curent
Traductor
de tensiune
+ BLOC DE
RI COMANDĂ ud
- PWM

-
RU udREF
+
Cursul 11 - CCR

❖ 5. SMPS PREVĂZUTE CU APFC – “monofazate”


❑ Exemplu 6. Convertoare fundamentale de c.c./c.c. cu comutaţie proprie

BUCK
REŢEAUA TR* D
DE C.A.
S L ud
P C2
'
u d C1 +
- *
D C + ud
- S FLYBACK

BOOST D1
REŢEAUA TR L
DE C.A.
L D ud
P D2 C2
'
u d C1 +
- * *
S C + ud
- S FORWARD
Cursul 11 - CCR

❖ 5. SMPS PREVĂZUTE CU APFC – “trifazate”


❑ Exemplu 6. Convertoare fundamentale de c.c./c.c. cu comutaţie proprie
L D il
REŢEAUA

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


DE C.A.

iR
R

iS T C
S
Ul
iT
T

T L il
REŢEAUA

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


DE C.A.
LF iR
R

S iS D C
Ul
iT
T

C=ct.
Cursul 11 - CCR

❖ 5. SMPS PREVĂZUTE CU APFC


❑ Exemplu 7. Schema bloc a unei SMPS cu două etaje

REŢEAUA
DE C.A.

P CONVERTOR
CONVERTOR
DE C.C./C.C. SARCINĂ DE
DE C.C./C.C. C+ CU CURENT
FĂRĂ SEPARARE u'd - ud CONTINUU
SEPARARE
GALVANICĂ
GALVANICĂ
BLOC DE CORECTARE A
FACTORULUI DE PUTERE Traductor
de tensiune
ud

BLOC DE
COMANDĂ PWM -
ŞI SEPARARE RU udREF
GALVANICĂ +
Cursul 11 - CCR
❖ COMPARAȚIE ÎNTRE CONVERTOARELE ”PRIETENOASE” FAȚĂ DE REȚEA
Cursul 11 - CCR

❖ Principiu de control al convertorului PWM de


c.a./c.c. reglat în curent și cu strategie ALC

❑ Exemplu - SLC ❑ Exemplu - ALC

L ird is L
CONVERTOR PWM SARCINĂ DE ird is
CONVERTOR PWM
uL DE C.A./C.C. iC CURENT uL DE C.A./C.C. iC
REŢEAUA

CONTINUU SARCINĂ DE

REŢEAUA
DE C.A.

DE C.A.
u uc C SAU u uc C CURENT
ud SERVOSISTEM ud CONTINUU
CU INVERTOR
i PWM
i
Traductor Traductor
Traductor de curent Traductor Traductor Traductor
de curent
de tensiune de tensiune de tensiune de tensiune
u i ud u i ud
Impulsuri de comandă
SINCRONIZARE SINCRONIZARE
Impulsuri de comandă

DE REFERINŢĂ DE CURENT
GENERAREA SEMNALULUI
i
j* REGLAREA FAZEI i* - Di*
CURENTULUI DE REFERINŢĂ
+
i
*
i - Di*
u*d + D ud u*d + D ud
Regulator
+ bipoziţional
- - de curent
ud Regulator PI
Multiplicator
ud
Regulator
de tensiune bipoziţional Regulator PI
de curent de tensiune
Cursul 11 - CCR

❖ Principiu de control al convertorului PWM de


c.a./c.c. reglat în curent și cu strategie ALC

❑ Exemplu - ALC ≡ condiționare activă a rețelei de c.a. de intrare

REŢEAUA CONVERTOR PWM CIRCUIT


DE C.A. DE IEŞIRE
L
L
ird is
CONVERTOR PWM
uL DE C.A./C.C. iC uL(t)
SARCINĂ DE
REŢEAUA

u(t)
DE C.A.

u uc C CURENT
C RS
ud uc(t)
CONTINUU

i PUNTE
Traductor MONOFAZATĂ
Traductor de curent Traductor Traductor
de tensiune de tensiune Traductor de curent Traductor
u i de tensiune i(t) de tensiune
ud
Impulsuri de comandă
Impulsuri de
SINCRONIZARE
- comandă
U u(t) +
DE REFERINŢĂ DE CURENT
GENERAREA SEMNALULUI

*
i
j REGLAREA FAZEI i* -
Di* Semnale de *
i(t)
CURENTULUI DE REFERINŢĂ sincronizare
+
Regulator
BLOC DE CONDIŢIONARE bipoziţional
ACTIVĂ de curent
D ud
Regulator
u*d + bipoziţional ud(t)
de curent
- Semnale de
ud condiţionare
Regulator PI
-
de tensiune
I*(t) +
q Imax Regulator PI de tensiune Ud* Filtru opreşte bandă
Cursul 11 - CCR

❖ 6. Întrebări

1. Ce tipuri de convertoare pot realiza funcția de corectare a


factorului de putere?

2. De ce este necesară sincronizarea cu rețeaua pentru


convertoarele cu PFC?

3. Ce este un convertor PWM de c.a./c.c. de tensiune controlat


în curent?

4. Ce este un convertor PWM de c.a./c.c. comandat în


tensiune?

5. În ce se transformă convertoarele VIENA dacă acestea nu


utilizează nici o comandă în grila tranzistoarelor?
Cursul 11 - CCR

❖ 7. Răspunsuri

1. Funcția de corectare activă a factorului de putere (APFC) se


poate realiza cu ajutorul tuturor convertoarelor electronice
cu intrare în c.a. dacă acestea utilizează dispozitive
electronice comandate.

2. Sincronizarea este necesară deoarece în funcție de trecerea


prin zero a tensiunii de alimentare se realizează tehnica de
control a convertorului.

3. Este un convertor ce are ca mărime de reglare curentul.

4. Este un convertor ce are ca mărime de comandă tensiunea.

5. Circuitele vor avea comportamentul unor redresoare


necomandate cu diode.
Cursul 11 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!