Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Disciplina: Istoria

Clasa: a IX-a

Data: de modif după manual

Tema: Rolul femeii în istoria contemporană

Tipul lecției: de sinteză

Durata lecției: 45 min

Competențe specifice:

 Cunoașterea și interpretarea surselor istorice.


 Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice.

Obiective operaționale:

1. Să caracterizeze rolul femeii în familie și societate, în baza surselor istorice;


2. Să determine problemele cu care se confruntă femeile în lumea contemporană, în
baza diverselor surse;
3. Să aprecieze rolul femeii din Republica Moldova în epoca contemporană, în baza
diverselor surse istorice.

Tehnologii didactice:

a) Metode: Conversația, prelegerea, expunerea, discuția, lucrul cu documentele.


b) Forme : individual, frontal.
c) Mijloace: manualul.

Desfășurarea activității

Etape Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului Tehnologii Timp


Evocare Profesorul organizează clasa de Elevii se pregătesc de 8 min
elevii, și creează un climat cooperant. lecție

I.Profesoara le cer să caracterizeze Elevii caracterizează


succint cultura Basarabiei în epoca viața culturală din Conversația
interbelică. Basarabia. de
verificare
II.Propun să prezinte tema de acasă, Apoi, prezintă fiecare
informații despre o personalitate individual
culturală din Basarabia, din perioada personalitatea aleasă în
interbelică. timpul lecției.
Realizare Profesoara anunță tema, obiectivele 28
a lecției. min.
sensului
O1 I.Profesoara le prezintă elevilor o Elevii ascultă atenți și Prelegerea
prelegere care conține informații fac notițe în caiete. Și
O2 despre rolul femeii în familie și în adresează unele Conversația
societatea contemporană. De întrebării, asupra celor
asemenea, prezintă problemele cu neînțelese.
care se confruntă femeia în lumea Expunerea
contemporană. Discutăm despre
femeia din Moldova în epoca Lucrul cu
contemporană. Le prezint unele documentel
O3 femei de succes din RM.(Anexă). e

Reflecția I.Profesoara propune realizeze Elevii răspund la Discuția 8 min.


sarcinile: sarcina profesoarei.
- Conturați situația femeii în familie
și societate peste 20 și 50 de ani.
- Descrieți situația femeilor din
Moldova la inceputul sec. XX. În ce
măsură ea a evoluat pe parcursul
ultimului secol?
- Nominalizați cauzele principale ale
emigrării femeilor (mai ales a celor
tinere) peste hotare.
- Enumerați acțiunile, care ar putea
stopa emigrarea femeilor din
Moldova.

Extinder Temă pentru acasă: De povestit tema. Elevii notează tema 1 min.
ea pentru acasă