Sunteți pe pagina 1din 2

„DESCOPERIREA COPILULUI”

MARIA MONTESSORI
- rezumat -

În cartea "Descoperirea copilului" autoarea spunea: "Educația mișcărilor


ocupă primul loc, pe când învățarea lucrurilor practice constituie numai o
atracție externă, motivul aparent care stimulează o necesitate adâncă de
organizare". Includerea tuturor copiilor, inclusiv a copiilor cu nevoi speciale,
este firească în alternativa Montessori, deoarece fiecare copil lucrează în ritm
propriu și incluziunea devine astfel un proces firesc, normal.
Alternativa educațională Montessori își propune să învețe copilul să
gândească și să acționeze independent, intr-o manieră responsabilă de tipul
"ajută-mă să pot singur".
 Crearea unui mediu cât mai natural, asemănător din viața de familie,
stimulativ, cu materiale specifice care să ajute la dezvoltarea copilului, un
mediu în care copiii sunt lăsați să învețe ceea ce au nevoie în ritm propriu, iar
copiii să simtă plăcerea de a învăța, de a descoperi în mod spontan ceea ce
doresc să afle.
 Oferirea copiilor mici libertatea de a căuta soluții pentru problemele lor,
fără a interveni și a oferi soluții. Astfel, le oferim practic prilejuri de a-și
dezvolta aptitudinile de învățare, de a rezolva probleme la vârstă fragedă, atât
cognitive, cât și sociale, pregătindu-i pentru învățarea pe tot parcursul vieții și
încurajând dezvoltarea socială.
 Observarea copilului care acționează în acest mediu, astfel conturându-i-
se potențialul fizic, mintal, spiritual și emoțional.
 Copilul și învățarea se situează pe primul loc, predarea și curriculumul pe
locul doi. Rolul cadrului didactic este de a cunoaște nevoile de dezvoltare ale
fiecărui copil, de a-i pune la dispozitie un mediu adecvat, oportunitatea de a se
dezvolta la potențialul maxim și libertatea de a găsi soluții.
 Cadrul didactic trebuie să înțeleagă nevoia copilului de a relua iarăși și
iarăși o activitate, să recunoască nevoia de mișcare fizică a acestuia, să
stabilească rutine, să arate respect pentru copii, să ofere prin exemplul propriu o
conduită de disciplină și de ordine în activitatea cu materialele Montessori.
Materialele pentru dezvoltare
Materialele pentru dezvoltare, special proiectate sunt cele ce invită copiii să se
angajeze în activitatea de învățare pe care o aleg ei, învățând prin descoperire,
cu ajutorul materialelor, exersându-și și dezvoltând capacitatea de concentrare a
atenției, motivația intrinsecă, autodisciplina și controlul de sine, obișnuindu-l cu
învățarea ce va dura apoi toată viața.
Activitatea copiilor cu materialele Montessori determină o concentrare
deosebită a atenției – polarizarea acesteia, iar odată încheiată activitatea, copilul
are pe chip expresia fericirii, a automulțumirii că a reușit să "descopere" un nou
adevăr.
M. Montessori remarca următoarele: "așa cum pentru a trasa un cerc
exact este necesar să se fixeze un compas în centru, așa și în dezvoltarea
copilului, concentrarea este punctul esențial". Copilul este o ființă orientată spre
creștere și dezvoltare, îndreptată către viața, capabilă să folosească în mod
constructiv zestrea genetică și transgenerațională cu care vine în aceată lume.
Pedagogia Montessori nu plasează copilul în centrul atenției, ci pe fiecare
copil în parte; punctul de plecare nu este metoda de educare, ci această metodă
este consecința faptului de a asista la dezvoltarea fenomenelor psihologice
rămase neobservate și necunoscute.
Lucrarea Mariei Montessori, "Descoperirea copilului", copilul cu natura
sa specifică, a facut posibilă instituirea unei educații care să fie pe măsura
fiecărui copil și să ajute efectiv copilul. Copilul are libertatea să decidă: ce să
învețe, cu cine să învețe, unde să învețe, cât timp să învețe în acord cu tezele
autoarei. În educația Montessori educatoarea directionează energiile copiilor, nu
corectează niciodată, nu intervine în munca copiilor, ci observă pentru a ști ce
să facă pe mai departe.
Secretul oricărui cadru didactic bun este de a ajuta copiii să se
concentreze nu pe obținerea unor performanțe apreciate prin calificative, ci pe
dezvoltarea unei dorințe fundamentale pentru învățare, în perfect acord cu ceea
ce Alvin Toffler remarca – "analfabetul de mâine nu va fi cel care nu știe să
citească, ci va fi cel care nu a învățat cum să învețe".