Sunteți pe pagina 1din 7

Planificare calendaristică

Clasa Pregătitoare B,
Limbă și comunicare în limba română pentru minorități naționale

Clasa apregătitoare B (3 ore/ săptămână)


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Profesor: Dălălău Ioana Alexandra
Structura anului şcolar: 2018-2019
Cursuri: 34 de săptămâni; 136 de ore/an

Semestrul I: 18 săptămâni, 3 ore/săptămână  54 de ore (din care 1 Decembrie 2018 este zi liberă)
Săptămâna 29 octombrie – 2 noiembrie 2018: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar
specific);

Semestrul al II-lea:
16 săptămâni 3 ore / săptămână  48 de ore
Școala Altfel: 27-31 mai

Avizat director

_____________________________

Aviz șef catedră

_____________________________
Competenţe generale:

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
crt. învăţare specifice ore
1. La început de 1.1 Probe de cunoaştere a elevului: probe de evidenţiere a Elevii
drum: 1.2 achiziţiilor dobândite la grădiniţă; proba de constatare 10 I-III clasei
1.3 a calităţii pronunţiei; proba pentru determinarea Pregătoar
Să ne cunoaștem: 2.1 volumului vocabularului; proba pentru denumirea e B nu
3.4 activităţilor specifice unor meserii; proba de analogii; cunosc
1.4 proba de antonime; proba de completare a lacunelor limba
4.2 din propoziţie; proba de „citire” a imaginilor, română,
memorizări, frământări de limbă. astfel
orele la
Realizarea de ecusoane cu simboluri specifice această
personaje preferate, animale preferate clasă se
vor axa pe
Învățarea cuvintelor în limba română învățarea
Realizarea de propoziții simple de cuvinte
Desenarea/cololarea animalelor și
propoziții
Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ noi.
Învățarea
 Comunicare – schimb de informaţii de cuvinte
între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre uzuale,
mediul înconjurător); expresii
 Comunicare orală – identificarea unui uzuale.
obiect, informaţii despre forma şi utilitatea unor
obiecte; Studiul
 Cartea-volum, coperte, foaie, pagini, literelor
numerotare, direcţii de orientare în pagină; se va face
 Dialogul – convorbirea dintre două sau numai în
mai multe persoane; clasa a II-a
după ce ei
știu deja
Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ literele în
limba
maghiară.

 Recapitulare.Evaluare
2. Toamnă mândră, 1.1  Comunicarea orală – discuţii libere
darnică ... 1.2 despre anotimpul toamna (lunile anotimpului, 9 3-6
1.3 succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
1.4 fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi
1.5 ale oamenilor specifice fiecărui anotimp).
2.1
3.1
3.2 Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ
4.2
 Recapitulare. Evaluare
3. Comunitatea mea 1.1  Comunicarea orală – oferirea unor Elevii
1.2 informaţii despre identitatea proprie sau despre 9 6-9 clasei
1.3 identificarea membrilor familiei. Pregătoar
1.4  Comunicarea orală – oferirea unor e B nu
1.5 informaţii despre obiectivele sociale şi culturale din cunosc
2.1 localitate. limba
3.1 română,
3.2
Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ astfel
4.2
orele la
această
 Recapitulare. Evaluare clasă se
vor axa pe
învățarea
de cuvinte
și
propoziții
noi.
Învățarea
de cuvinte
uzuale,
expresii
uzuale.
4. Prietenia 1.2
1.3 10 9-12
1.4
1.5  Comunicarea orală – identificarea unei
2.2 persoane propriei păreri în legătură cu relaţiile de
2.3 prietenie/ grupul de prieteni.
3.1
3.2 Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ
4.2

 Recapitulare. Evaluare

5. Iarna 1.1  Comunicarea orală – discuţii libere Elevii


1.2 despre anotimpul iarna ( lunile anotimpului, 10 12- 15 clasei
1.3 succesiunea lor, caracteristicile anotimpului: Pregătoar
1.4 fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi e B nu
1.5 ale oamenilor specifice fiecărui anotimp). cunosc
2.2 limba
română,
2.3 astfel
3.1 orele la
3.2 Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ această
4.2 clasă se
vor axa pe
învățarea
 Recapitulare. Evaluare. de cuvinte
și
propoziții
noi.
Învățarea
de cuvinte
uzuale,
expresii
uzuale.
6. În lumea Elevii
necuvântătoarelor 1.1  Comunicarea orală – exprimarea 10 15-18 clasei
1.2 propriei păreri în legătură cu un fapt. Pregătoar
1.3  Comunicarea orală – discuţii libere e B nu
1.4 despre ocrotirea plantelor, animalelor şi a mediului cunosc
1.5 înconjurător. limba
2.3 română,
3.1 astfel
3.2 Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ orele la
4.2 această
clasă se
vor axa pe
 Recapitulare. Evaluare. învățarea
de cuvinte
și
propoziții
noi.
Învățarea
de cuvinte
uzuale,
expresii
uzuale.
SEMESTRUL II – 48 ORE
7. Lumea magică a 1.1
basmelor 1.2  Comunicarea orală – alcătuire de 8h 1-3
1.3 propoziţii/enunţuri despre personajele din poveşti.
1.4
1.5
2.3
3.1 Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ
3.2
4.2.
 Recapitulare. Evaluare

8. Salutare, 1.1
primăvară! 1.2  Comunicarea orală – discuţii libere 10h 3-6
1.3 despre anotimpul primăvara ( lunile anotimpului,
1.4 succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
1.5 fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi
2.3 ale oamenilor specifice fiecărui anotimp).
3.1
3.2
4.1
4.2 Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ

 Recapitulare. Evaluare.

9. Vreau să am o 1.1  Comunicarea orală – dialoguri pe


meserie 1.2 teme familiare ( ce meserii au părinţii mei, meseria 10 6-9
1.3 preferată, ce-mi doresc să fac când voi fi mare etc.).
1.5  Comunicarea orală – informaţii
2.3 despre forma şi utilitatea unor obiecte .
3.1  Comunicarea orală – discuţii libere
3.2 despre reguli de igienă sanitară.
4.2 Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ

 Recapitulare. Evaluare
10. Copilăria 1.1
1.2  Desenul 10 9-12
1.3  Comunicarea orală – discuţii libere
1.4 despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre
1.5 universul copilăriei şi valorile proprii acestuia.
2.2
Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ

 Recapitulare.Evaluare
11. Vară, vară, dulce 1.1  Comunicarea orală – discuţii libere
vară ... 1.2 despre anotimpul vara ( lunile anotimpului, succesiunea 10 h 12-16
1.3 lor, caracteristicile anotimpului: fenomenele naturii,
1.4 modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor
1.5 specifice fiecărui anotimp).
2.3
3.1
3.2 Exerciții caiet comunicare, editura Kreativ
4.2

 Recapitulare. Evaluare finală