Sunteți pe pagina 1din 5

Fișă de antrenament 4

• Parcurge textul următor pentru a rezolva sarcinile date.


Text multimodal: Cartea secretă a aventurierilor
1. Descoperă patru cuvinte-cheie ale textului multimodal citit.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Compară una dintre paginile textului multimodal cu o pagină dintr-o carte citită de tine. Ce
observi? Redă în 4-5 rânduri observaţiile tale.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Analizează textul.
a. Descoperă cuvintele care aparţin câmpului lexical al materialelor folosite pentru construirea
unui zmeu.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Stabileşte la ce te-ar ajuta construirea unui tepee.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c. Descrie cum se poate construi un totem.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Asociază o experienţă personală cu o activitate descrisă în text. Relatează experienţa personală,
în 60-80 de cuvinte, arătând şi motivul care te-a determinat să faci asocierea.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Aplică informaţiile oferite de textul multimodal, stabilind la ce te-ar ajuta construirea unui
zmeu, a unui tepee şi a unui totem.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Argumentează/explică, în 60-80 de cuvinte, de ce se consideră că jocul cu zmeul este un
hobby.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________