Sunteți pe pagina 1din 3

29 X 2020

NUMELE ELEVULUI:............................................................ CLASA: a X-a.........


Lic. Voc. de Arte Plastice H. Mattis-Teutsch

TEST - ȚESUTURILE VEGETALE ȘI ANIMALE

I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (4 puncte)

1. Ţesuturile sunt grupări de celule unite între ele care: 6. Epiderma (ț. animale):
a) au aceeaşi formă, structură şi funcţie a) este vascularizată
b) îndeplinesc numeroase funcţii b) prezintă membrană bazală
c) nu au nucleu c) este ţesut conjunctiv
d) sunt independente d) este unistratificată
2. După gradul de diferenţiere celulară ţesuturile pot fi: 7. Celulele, fibrele şi substanța fundamentală sunt
a) prozenchimatice componente ale țesutului :
b) parenchimatice a) nervos
c) embrionare şi definitive b) muscular
d) laterale şi apicale c) conjunctiv
d) epitelial
3. Meristemele primare asigură creşterea în: 8. Ţesutul adipos :
a) lungime; a) are celule de acoperire
b) lăţime; b) este conjunctiv moale
c) lungime şi lăţime; c) nu se găseşte în jurul ochilor
d) grosime. d) este format predominant din fibre
4. Meristemele laterale sunt: 9. Găsiţi răspunsul corect legat de cartilaj :
a) meristeme primare a) este ţesut conjunctiv dur
b) caracteristice plantelor cu tulpini articulate b) este format din fibre de reticulină
c) sunt dispuse în vârful rădăcinii c) are substanţa fundamentală cu săruri de Ca şi P
d) determină creşterea în grosime a arbuştilor d) este elastic în pavilionul urechii
5. Organele tinere ale plantei sunt acoperite de o 10. Celulele gliale :
epidermă formată: a) sunt capabile de excitabilitate
a) din mai multe straturi de celule b) hrănesc neuronii
b) de regulă un singur strat de celule c) apar și în țesutul muscular
c) celule moarte
d) celule fără nucleu

II. Asociați elementele din cele două coloane: (2 puncte)

Caracteristicile țesuturilor Denumiri


1. conțin sevă a. ţesut fundamental
2. acoperă organe (ț. vegetale) b. ţesut mecanic
3. elimină substanțe c. epitelii de acoperire
4. susțin planta d. epitelii glandulare
5. produc sau depozitează substanțe e. ţesut conducătoare
6. căptușesc cavitățile f. ţesut de apărare
7. transmit influxul nervos g. ţesut secretor
8. hrănire a epiteliilor h. ţesut nervos
9. susținere și protecție (ț. animale) i. ţesut conjunctiv lax
10. secreție (ț. animale)
29 X 2020

Răspunsul tău pentru II este:.........................................................................................................

III. Răspundeți pe scurt la următoarele cerinţe: (3 puncte)

a) ţesuturile animale (3x0.5p)


1. Desenaţi neuronul şi prezentaţi modalitatea ȋn care impulsul nervos circulă ȋn interiorul
acestuia.
2. Definiţi sinapsa.
3. Prezintă pe scurt alcătuirea şi funcţia ţesutului lax
b) ţesuturile vegetale (3x0.5p)
1. Numiţi principalele tipuri de ţesuturi vegetale.
2. Prezentaţi diferenţele structurale şi funcţionale dintre xilem şi floem.
3. Ţesutul fundamental asimilator (alcătuire, localizare, rol).
Din oficiu: 1 punct
29 X 2020