Sunteți pe pagina 1din 2

Fișe de lucru: liric,epic,dramatic

Genul liric
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind:

a) două trăsături ale genului liric.


b) două trăsături ale romantismului.
c) relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur,


Când a nopții întunerec – înstelatul rege maur –
Lasă norii lui molateci înfoiați în pat ceresc,
Iară luna argintie,ca un palid dulce soare,
Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare,
Când în straturi luminoase basmele copile cresc. […]

Mihai Eminescu, Memento mori

Genul epic
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind:

a) două trăsături ale genului epic.


b) două trăsături ale realismului.
c) perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.

„ Ei bine,doctore,cine n-a văzut Ciuleandra nu-și poate închipui ce înseamnă beția dansului!
(Se aprinse ochii îi luceau într-un zâmbet fierbinte.) Pornește ca o horă oarecare , foarte lent,
foarte cumpătat. Jucătorii se adună, se înșiră, se îmbină, probabil după simpatii, ori la
întâmplare, indiferent. Pe urmă, când se pare că oamenii s-au încins puțin, muzica prinde a se
agita i a se iuți. Jucătorii, cuprinși de după mijloc, formează un zid compact de corpuri care se
mlădie, se îndoaie, se răsucește și tresaltă cum poruncesc lăutarii. Cu cât se aprind mai tare
jucătorii, cu atât și muzica se ațâță, devine mai zvăpăiată, mai sălbatică. Picioarele flăcăilor
scapără vijelios schițează figuri de tropote, sărituri de spaimă, zvâcniri de veselie. Apoi
deodată, cu toții, cu pașii săltați și foarte iuți, pornesc într-un vârtej. […] ”

Liviu Rebreanu, Ciuleandra


Genul dramatic

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind:


a) două trăsături ale genului dramatic.
b) rolul notațiilor autorului

Actul I, Scena VII

Pompilian: Voicule!
Voicu (Întrebare mormăită): Mmm?
Pompilian: Uite colo! (Îi face semn să se uite la fata blondă din boxă)
Voicu ( ridică leneș capul): Fata e nostimă. Cam blondă.
Pompilian: Și cam tânără.
Voicu: Dar mi-e somn. (Își culcă din nou capul pe masă.)
Pompilian: Și eu am de lucru. ( Reîncepe a scrie.)
Fata blondă: Numele meu este Gaby Brăulescu.
Ștefănescu (același joc) : Da.
Gaby: Da, da, dar dacă nu vă uitați la mine, eu nu pot să vorbesc.

Mihail Sebastian, Ultima oră