Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentarea apartenenţei unui text literar la genul liric

Conform opiniei mele, textul liric este o operã literarã în care autorul exprimă gânduri, idei,
sentimente în mod direct, nemijlocit, prin intermediul unei voci numite eu liric, folosind un limbaj artistic
încărcat de subiectivitate şi utilizând o multitudine de figuri de stil şi imagini artistice. Consider cã poezia
„……………………” este un text liric pentru că are toate caracteristicile acestui tip de text.
Pe de o parte, poemul este un text liric pentru că exprimă trăirile proprii ale autorului în mod direct,
ceea ce înseamnã cã nu existã personaje. Astfel, eul poetic contemplã viaţa în toate ipostazele ei,
exprimându-şi bucuria/tristeţea/melancolia în versuri precum „…………………………………..” sau
„…………………………………….”.
Pe de altã parte, textul se înscrie în lirism deoarece există un eu liric. Acesta îşi face simţită
prezenţa în ultima/prima/a doua strofă prin verbul la persoana I singular „………(vãd, simt, iubesc)”, prin
pronumele „…………..(eu, mie, îmi, mi)”/adjectivul pronominal „………………(mea, meu)” (poate fi şi
persoana a doua singular (tu) sau I plural (noi). De asemenea, se simte prezenţa eului liric şi în
exclamaţii/interogaţii retorice precum „…………………………”
Nu în ultimul rând, caracterul liric al textului este dat de limbajul folosit. Este un limbaj artistic,
care creează imagini, prin intermediul cărora poetul îşi exprimă emoţiile. Astfel, prima strofă începe cu
imaginea vizual/auditivă a …………………………………………(naturii, lacului, pãdurii etc.). Limbajul
artistic se desãvârşeşte şi prin forma muzicală a textului, care este organizat în versuri cu măsura de ……..
– …….. silabe), are rimă împerecheatã/îmbrãţişatã/încrucişatã şi ritm trohaic/iambic.
În consecinţã, textul „…………………..” se încadreazã în lirismul subiectiv/obiectiv, deoarece,
prin vocea unui eu liric, autorul comunică în mod direct emoţii şi gânduri legate de trãirile sale cele mai
sensibile, folosind un limbaj expresiv prin care reuşeşte să impresioneze puternic.

N.B. Lirism subiectiv – persoanele I şi a doua


Lirism obiectiv – persoana a III-a (pasteluri, descrieri de naturã)

Aplicaţie

Frumoaso,
ţi-s ochii-aşa de negri încât seara
când stau culcat cu capu-n poala ta
îmi pare
că ochii tăi, adânci, sunt izvorul
din care tainic curge noaptea peste văi
şi peste munţi şi peste şesuri
acoperind pământul
c-o mare de-ntuneric.
Aşa-s de negri ochii tăi,
lumina mea.
(Lucian Blaga, Izvorul nopţii)