Sunteți pe pagina 1din 3

Voinescu Ramona

Tatu Denisa
Șerb Alexandra
Management
An II
Grupa II
Contribuţia vitală a IMM-urilor la creşterea economică a țării

IMM-urile sunt considerate actorii principali ai dezvoltării naționale și regionale în multe


țări. Acolo sunt o mulțime de cercetări despre importanța IMM-urilor în economia țării. În multe țări
sunt puse în aplicare diferitele programe și politici pentru sprijinul IMM-urilor. Multe programe au
fost implementate pentru a îmbunătăți inovația și spiritul antreprenorial al conducatorilor IMM-
urilor. Prin urmare, sprijinul pentru IMM-uri este una dintre prioritățile Comisiei Europene pentru
creșterea economică, ocuparea forței de muncă, crearea și coeziunea economică și socială. IMM-
urile joacă un rol important în economia UE. Importanța sectorului IMM-urilor este bine
recunoscută la nivel mondial datorită contribuției sale semnificative la satisfacerea diverselor
obiective socio-economice, cum ar fi creșterea mai mare a ocupării forței de muncă, producția,
promovarea exporturilor și încurajarea antreprenoriatului. Studii recente arată că IMM-urile
contribuie la peste 55% din PIB și peste 65% din totalul locurilor de muncă din țările cu venituri
mari. În țările Uniunii Europene, de exemplu, există aproximativ 25 de milioane de întreprinderi
mici, reprezentând 99% din toate întreprinderile. Acestea angajează aproape 95 milioane de oameni,
oferind 55% din totalul locurilor de muncă în sectorul privat. O contribuție importantă este, de
asemenea, asupra exporturilor și în continuare creșterea productivității. Cu toate acestea, importanța
reală a IMM-urilor apare pentru a adapta condițiile de concurență și inovare la procesul de
globalizare. O analiza a lui Porter menționează că noile concepte precum regiune, clustering,
inovație, substituie factorii tradiționali de competitivitate și devin principalii factori care determină
puterea concurențială a firmelor și economiilor locale. Orientarea pentru noi surse este
experimentată în identificarea competitivității și a noilor căutările sunt apărute în domeniile
intereselor economiei și științelor de afaceri. De fapt, schimbarea în aceste domenii de interes poate
fi privit ca o extindere naturală a reconstrucției economice, care este însoțită de globalizare.
Procesele de producție ale activităților economice au intensificat nevoia de redefinire a relației dintre
economia locală și regională cu economiile naționale. Drept urmare, firme-regionale și economiile
internaționale considerate anterior ca unități relativ izolate au început să fie percepute ca fiind
subiectii ce interacționează constant în cadrul unei rețele dinamice. Apoi, acestea și puterile globale
au fost, de asemenea, parteneri activi ai acestei rețele. Cu această schimbare, principalele concepte
precum rețele, lanțuri de bunuri, sisteme de afaceri,clusterii și sistemele de producție, au o
importanță sporită. De asemenea, IMM-urile sunt acceptate ca elemente principale ale acestui
concept de „proximitate și țesut regional”. În conformitate cu evoluțiile menționate mai sus, IMM-
urile sunt actori esențiali pentru îmbunătățirea inovării,competitivitate, antreprenoriat și instituirea
unui sistem eficient de inovare pentru dezvoltare țării. Prin urmare, în acest studiu este considerată
importanța IMM-urilor pentru țările în curs de dezvoltare. În primul rând, mentionăm reglementările
referitoare la definiția IMM și la definiția IMM-ului în UE. Limita definiției IMM-urilor în general
se modifică în funcție de mărimea economică a țărilor. Astfel, sintagma IMM-urilor are un sens
economic mai degrabă decât sens legal. Majoritatea țărilor acceptă faptul că numărul de angajați este
o măsurare comună a definiției IMM-urilor.Definiția IMM-urilor și criteriile de dimensiune ale
acestora este un subiect controversat. Există diverse opinii cu privire la mărimea IMM-urilor și
criteriile de măsurare și cantitatea acestora.În conformitate cu unele instituții, numărul de angajați
are o importanță mai mare, pentru celelalte întreprinderi cifra de afaceri are o importanță mai mare
în definirea IMM-urilor.
Eurostat a efectuat o reorganizare a statisticilor UE pe scară de întreprinderi și definiția Eurostat
aIMM-urile este că nu angajații și 1–9 angajați sunt la scară micro, 10–49 angajați sunt la scară
mică, 50–249angajații sunt pe scară medie, 250–499 angajați sunt la scară largă.
Întreprinderile mici și mijlocii au devenit populare în lume, mai ales din anii '60. IMM-urile,
care respectă îndeaproape piața, înțeleg mai bine cerințele clienților, au mai multă elasticitate decât
cele mari din punct de vedere al producției, marketingului și serviciilor.
În anii 1970, conjunctura privind criza economică a devenit eficientă în astfel de situații. Pe
de altă parte, după ce economiile de scară au început să scadă, IMM-urile au început să se
construiască pe baza politicilor macroeconomiilor în multe țări, deoarece IMM-urile au contribuit la
utilizarea surselor economice, distribuția locurilor de muncă și a veniturilor după criza din 1970.
Odată ce economiile în curs de dezvoltare și țările dezvoltate sunt analizate, indicatorii IMM-urilor
dezvăluie clar semnificația acestui sector. Deși IMM-urile prezintă diferențe agricole și structurale
de la o țară la alta, un fapt invariabil este că aceste întreprinderi au o contribuție mare la economiile
țărilor din întreaga lume. Deoarece scopul de a beneficia de avantajul de cost al economiilor de
scară, întreprinderile mari pun în aplicare o politică de fabricație a unui produs pentru o perioadă
lungă, datorită investițiilor mari pentru mașini, instrumente, dispozitive și forță de muncă. Cu toate
acestea, IMM-urile nu au astfel de probleme precum menținerea la scară largă. IMM-urile rămân
importante nu numai în țările în curs de dezvoltare, ci și în cele dezvoltate și industrializate. În
secolul 21, în țările dezvoltate, politicile care vizează creșterea ocupării forței de muncă,
întreprinderile mici, observate până acum, sunt amânate și s-a încercat constituirea unor politici care
să permită formarea concurenței întreprinderilor mici care fac schimbări în producție, vânzare și
management. În ciuda acestor dificultăți, în toate țările, se poate face o astfel de situație
generalizând faptul că IMM-urile reprezintă aproximativ 99% din întreprinderi. În ciuda schimbării
de la o țară la alta, IMM-urile constituie 40-80% din ocuparea forței de muncă și 30-70% din
produsul național brut. 5% dintre IMM-urisunt întreprinderi ale statului major. Aceste date
desemnează o superioritate a întreprinderilor mici față de cele mari. Una dintre caracteristicile IMM-
urilor mici, dar importante este faptul că sunt într-o poziție de lider pentru îmbunătățirea industriilor
și tehnologiilor. IMM-urile există dens în cadrul întreprinderilor care implementează studii
inovatoare. Prin scăderea costului de comunicare, oportunitățile tehnice ale IMM-urilor vor crește și
astfel, realizarea IMM-urilor pe piața globală va avea îmbunătăţiri. Contribuția IMM-urilor la
ocuparea forței de muncă este de asemenea importantă. Din cele 19,3 milioane de întreprinderi din
Uniunea Europeană (UE) astăzi, 99% sunt definite drept IMM-uri și angajează aproximativ 75 de
milioane de oameni. Sunt doar 35.000 întreprinderi, cu peste 250 de angajați, dar 18 milioane de
întreprinderi au angajați mai puțin de 10 persoane - microîntreprinderi.
Pe de altă parte,după ce s-a concentrat pe investiții mari și a înnebunit multinaționalele de ani
de zile,Politicienii din America Latină încep să conștientizeze că IMM-urile sunt adevăratul creator
de locuri de muncă, precum și jucători importanți în lanțurile de aprovizionare tehnologică. Marea
majoritate (aproximativ 80-90%) dintre companii sunt microîntreprinderi iar guvernele au redus mult
birocrația pentru a asigura nevoile IMM-urilor. Printre marile economii regionale, cu excepția
Argentinei, în timp ce aceste tipuri de afaceri au înflorit în altă parte din America Latină, în special
în Brazilia și Mexic. Asia a fost recunoscută ca unele dintre cele mai performante economii din
lume, în special Taiwanul și Hong Kong-ul, se bazează foarte mult pe miciîntreprinderi. 81% din
totalul locurilor de muncă din Japonia este în IMM-uri.
Pe scurt,în lume, conceptul de „Mic este frumos” este comun. IMM-urile sunt importante
aproape în toate economiile din lume, dar mai ales cele din țările în curs de dezvoltare. Există interes
considerabil pentru IMM-urile din țările în curs de dezvoltare. Probabil există două motive
principale pentru acest lucru. Unul este credința că dezvoltarea IMM-urilor s-ar putea dovedi a fi un
program eficient. Al doilea este credința că dezvoltarea IMM-urilor este unul dintre elementele
fundamentale ale inovației și creșterii durabile. Aceste două motive sunt desigur legate, deoarece
majoritatea dovezilor internaționale spun că, creșterea și reducerea reală a sărăciei merg mână în
mână. Dacă dezvoltarea IMM-urilor ajută la creștere, mai mult decât probabil contribuie la reducerea
sărăciei. IMM-urile contribuie substanțial la un mediu economic stabil. Pentru a realiza o dezvoltare
economică stabilă, activitatea IMM-urilor trebuie să fie susținută. Ei au nevoie de serviciile
financiare și de consultanță care îi ajută să depășească dificultățile în faza de pornire sau să-și
desfășoare activitățile normale de afaceri.
În concluzie, crearea de firme noi și inovatoare și absolvirea cât mai multor întreprinderi
informale în sectorul formal constă în: IMM-urile trebuie să devină mai competitive și mai
productive la baza lor de origine; Cel puțin o proporție din aceste IMM-uri competitive la nivel
național trebuie să atingă un nivel de competitivitate care le va permite să se integreze în lanțurile de
valoare globale prin comerț și investiții, inclusiv legături cu ISD. Economia secolelor XX și XXI
are un set de reguli diferit de economia lui Smith din secolul1 19. Noua ideologie a
neoliberalismului și a globalizării subliniază rolul IMM-urilor ca promotori de afaceri, eficiență
economică și putere pentru dezvoltare economică, în special în dezvoltarea țării. IMM-urile au un rol
important în ceea ce privește ponderea lor economică în economiile dezvoltate și în curs de
dezvoltare deși există diferite definiții ale IMM-urilor între diferite organizații și țări. Astăzi, în loc
de firmele pe scară largă, IMM-urile care au căpătat importanță în economiile în curs de dezvoltare,
devin avantajoas eîntreprinderi economice care au capacitatea de judecare rapidă, care lucrează cu
mai puțin capital, dar mai intenseforță de muncă și cu costuri reduse de gestionare și, astfel,
producție ieftină. Deși IMM-urile au unele puncte slabe, acestea sunt mai puțin afectate de crizele
economice din cauza flexibilității sale și abilitățile care țin pasul cu condițiile schimbate. IMM-urile
sunt actori esențiali pentru îmbunătățirea inovării,competitivitate, antreprenoriat și instituirea unui
sistem eficient de inovare pentru dezvoltarea țării. Îmbunătățirea climatului investițional pentru
IMM-uri și consolidarea capacităților acestora de a reacționa la comerț și oportunități de investiții,
consolidează performanța economică a IMM-urilor și, la rândul său, are o evoluție pozitivă impactul
asupra creșterii și reducerii sărăciei în țările în curs de dezvoltare.IMM-urile, care respectă în
deaproape piața, înțeleg mai bine cerințele clienților, au mai multă elasticitate decât cele mari din
punct de vedere al producției,marketing și servicii. Deoarece această elasticitate permite
armonizarea cu schimbările din timp și la fața locului, IMM-urile trec peste multe probleme ușor cu
mai puține daune. Deși IMM-urile au unele puncte slabe, acestea sunt mai puțin afectate de crize
economice datorită flexibilității și abilităților lor, care țin pasul cu condițiile schimbate. În acest
sens, IMM-urile au o importanță crucială,în special pentru țările în curs de dezvoltare.Chiar și în
condiții economice anormale, guvernele au recunoscut că IMM-urile, ca să supraviețuiască și să
crească au nevoie de politici și programe specifice. Cu toate acestea, în prezent, IMM-urile au fost
afectate în mod deosebit de criza globală. Este important să subliniem că IMM-urile sunt, în general,
vulnerabile în perioade de criză din mai multe motive dintre care se află: este mai dificil pentru ei să
reducă dimensiunile, deoarece sunt deja mici; sunt individual mai puțin diversificate în activitățile
lor economice; au o structură financiară mai slabă; au un rating de credit mai mic sau deloc. Ne
putem aștepta la potențialul forței impulsive a IMM-urilor în aceste țări care au firme mai puțin
mari. Cu toate acestea, lipsa determinărilor și implicațiilor politicii se acumulează în problemele de
coordonare și promovare în activitățile IMM-urilor. Probleme economice cronice ale țărilor în curs
de dezvoltare au afectat negativ energia acestor întreprinderi. Pe scurt, oferind oportunitățile și
direcțiile necesare IMM-urilor, au apărut condiții avantajoase pentru județele în curs de dezvoltare.

S-ar putea să vă placă și