Sunteți pe pagina 1din 8

21.12.

2020
„Înainte să vă supăraţi pe cel care vă pune la treabă, amintiţi-vă că fără
presiune nu se formează diamantele.”
(Mary Case)

1. Pe fiecare linie orizontală se află câte două pronume personale.


Descoperiţi-le şi coloraţi-le:

R E U D A N E L A
A F E T U S V O I
N O I W E L E M O

2. Subliniaţi pronumele personale:

a) Citesc eu acum o carte foarte interesantă.


b) Când eram la grădiniţă, noi nu ştiam să citim.
c) Voi veniţi la mine să ne facem temele?
d) Chiar şi tu ai văzut că unii sunt mincinoşi?
e) Vorbesc ei prea mult în ore!
f) Ele vor pleca joi în excursie?
g) Mărţişor cumpără el?
h) Ea a băut tot sucul!

3. Completează spaţiile punctate cu pronumele personale potrivite:

„Un fluturaş porni să cutreiere lumea._____ se întâlni cu un răţoi. Răţoiul zise:


- ____ ai plecat singur? Unde te duci?
- Vreau să cunosc lumea.
- Şi ____ am aceeaşi dorinţă. Hai să mergem împreună!
Pe drum s-au întâlnit cu o privighetoare. Trilurile ____ răsunau în întraga pădure. _____ s-a hotărât
să îi urmeze.”

4. Înlocuiţi substantivele subliniate cu pronumele personale potrivite:

Fluturii (………..) au aripi ca de mătase.


Muguraşul (………) va plesni în curând.
Florile (………) au răsărit.
Dana şi Roxana (…………) cântă împreună.
- Gogu,(.........) joci fotbal?
Pe tata ( ........) îl ajut la treburi.

5. Analizează pronumele persoanele din textele de mai jos:


„Și-a venit la noi la poartă,/Și-am ieșit eu cu-o nuia/-Lup flămând cu trei cojoace /Hai la maica să te
joace./Eu chemam pe lup încoace/El fugea-ncotro vedea.”
„Noi știam că voi, tu și Patrocle, o să veniți, vorbi iar Domnița.”
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

6. Completează dialogul cu pronumele personale potrivite :


- Bună ! Pe .....................mă cheamă Aurelia ! Pe ..............cum te cheamă?
-Pe ......................mă cheamă Ana, iar pe prietena mea ........... cheamă Alexia. .......cunoști ?

7. Formulează enunțuri în care „nouă” și „ noi” să fie pe rând , părți de vorbire diferite.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. Taie cuvintele scrise greșit și subliniază pronumele:
 Noi ne-am/neam dus la cursuri de dans modern.
 Pe voi v-a /va invitat la petrecerea de ziua ei ?
 El i-a /ia adus un atlas cu hărți din întreaga lume.
 Tu mai/m-ai văzut când am ajuns acasă ?

9. Alcătuiește enunțuri cu următoarele forme ale pronumelui : dânsul, îi, vă, te, i- , le-, lor, vouă .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
10. Precizează ce parte de vorbire este „voi” în fiecare exemplu :
Voi ați deschis expoziția de pictură?
Eu nu voi să te-nspăimânt.
Când voi crește, voi participa la raliuri!
Radu nu voi să plece cu barca !
Am ajuns odată cu voi.

11. Precizează dacă în textele următoare cuvintele subliniate sunt pronume personale, scriind în
paranteză Da sau Nu :
 „Ia să dăm busna în casă la babă și tu s-o iei de cânepă.” ( ........)
 „Ia lasă-i și tu măi nevastă, lasă-i că se bucură și ei de venirea mea .” ( ........)
 „Ei, tinere, cum de-ai nimerit de aici ? ” ( ........)
 „Băiete , ia apucă –te de-mi coase pieptarul !” ( ........)
 „Lui Dănilă așa i-a trebuit.” ( ........)
 „Și este fiica Soarelui și-a Terrei, el o născu, ea-i cuib de umbră.” ( ........)
 „_Maria-Ta, fii bun și poruncește să rămân și eu aici în robie ” ( ........)
 „Voi toate le luați cu voi și iar le-aduceți înapoi !” ( ........)
 „Dacă n-oi veni catre zori, îți las ție-n seamă codrul.” ( ........)
 „Față de cântecele noi se arătau bănuitori.” ( ........)
 „Ei bine, tu mi-ai înșirat verzi și uscate” ( ........)
 „Ia stai să-ți spun și eu pe-ale mele !” ( ........)
 „Nu-i asculta pe niște mojici.” ( ........)
 Văzând-o cât e de frumoasă, am încremenit. ( ........)
 Într-o zi frumoasă , am mers la pădure. ( ........)

12. Alcătuiește enunțuri în care să folosești :


 două pronume personale, persoana I, numărul
plural ........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........
 două pronume personale , persoana a III-a , numărul singular, gen masculin
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 un pronume personal, persoana a III-a , nr plural, gen masculin și un pronume personal, persoana a
III-a , număr singular, gen feminin.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 două pronume personale, persoana a II-a , număr singular.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

13. Înlocuiește pronumele subliniate cu substantivele potrivite :


 Spune-i că am pregătiti cele necesare pentru expediție.(.......................................)
 Amintește-le că am plătiti scump greșeala făcută. (.......................................)
 Ascultă-i cu atenție ! (.......................................)
 Da-mi-l acum ! (.......................................)
 Pune-o pe masa din sufragerie! (.......................................)

14. Cum este corect ? Taie varianta gresită:


privi-t-am țiar da-o
privit-am ți-ar da-o
prin-de-mil
prinde-mi-l
dă-mi-o
dămi-o
dusu-mam
dusu-m-am
lați luat
l-ați dat
15. Încercuiește pronumele personale din construcțiile următoare, apoi alcătuiește enunțuri cu 5 dintre
ele : v-a recomandat, m-a învins, să-i spui, am întrebat-o, ți-a povestit, scrie-le , văzându-l, te-a lăudat, să-mi
cumperi, ne-a rugat, mi-a spus, citindu-ne, le-a dus.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
16. Completează cu formele neaccentuate ale pronumelui personal :
 Lui ......-am dat cartea.
 Ție ......-am citit povestea.
 Lor .........se termină acuarelele.
 Ei nu ........-au spus adevărul.
 Mie .......-a căzut geanta.
 Nouă ......place înghețata.
 Lor .....-ai dat caseta ?
 Aș vrea să- ........cumpăr mamei o floare.

17. Treceți pronumele personale la numărul plural și modificați propozițiile :


 Eu mi-am recunoscut vina.
 .....................................................................................................................
 Pe tine te-am așteptat.
 ......................................................................................................................
 Lui i-am cerut o carte.
.............................................................................................................................................

18. Scrie ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate :


 A mers cu noi la tipografie.(........................)
 În mine lucrează mulți mineri. (........................)
 Eu voi pleca la munte. (........................)
 Raluca are o rochiță nouă. (........................)
 Sanda a cumpărat multe cărți noi. (........................)
 Doamna m-a felicitat pe mine mai întâi. (........................)
 Am plecat spre voi când ați sunat. (........................)
 Nouă ne plac mult fructele. (........................)

19. Câte pronume personale sunt în fragmentul de mai jos ?Analizează 4 dintre ele.
„ Dar tu de ce mergi așa de moale? o întreabă el pe mioară. Așa-i că te doare ? Te-a trântit și te-a pălit răul cela...”
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.......................
20.Completează cu forme ale pronumelui personal :
 .......îmi place înghețata de vanilie.
 Vreau sa- .........dai și mie cartea cu poezii.
 Dă-...... și mie o bomboană!
 Pe mine ........cheamă Oana.
 Nu ..........dau nici ție tema .
 Ți-a adus și .........un buchet de flori.
 Pe tine ......cheamă să- .........dea o ciocolată.
 Dă-i și .......o carte.
 Lor .......spune o poveste.
 Ei ......plac mărgelele colorate.
 Vacanța ............aduce multe bucurii.
 Spălați-........ pe mâini!
 .......-ați întors mai devreme din călătorie.
 Ajut-.......pe bunica să aducă sacoșa de la piață.
 Ele...........cumpără rochițe elegante.
 Noi ..........- am cumpărat vouă două cărți.
 El .........citește mereu povești.
 Ioana .........-a povestit o întâmplare hazlie.

21. Analizează pronumele personale, completând tabelul:


a) La fiecare sfârșit de săptămână , noi mergem în vizită la bunici.
În parcul din spatele blocului , ele se joacă liniștiți.
Tu știi că ei sunt profesori.

pronumele persoana numărul genul


personal

b) Ieri am intrat într-o librărie să-mi cumpăr cerneală.


-Ce dorești să-ți cumperi ?m-a întrebat vânzătoarea.
-Vă rog să-mi dați o călimară cu cerneală albastră, i-am răspuns eu politicos.
M-am uitat și la cărți. Ele mi-au atras atenția mereu.

pronumele persoana numărul genul


personal

22. Alcătuiește enunțuri în care :


 „voi” -să fie pronume personal, apoi să ajute la formarea timpului viitor:

................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................
 „nouă” –să fie :
 pronume personal ............................................................................................
 adjectiv .............................................................................................................
 numeral..............................................................................................................

23.Completează după model :


mă duc m-am dus ducându-mă
te așteaptă ................................... ....................................
îl crede .................................... ....................................
o laudă .................................... ....................................
îi vede .................................... ....................................
ne citește .................................... ....................................
vă scrie .................................... ....................................

24. Încercuiește forma corectă a grupurilor verb/pronume din propozițiile de mai jos :
 El tea văzut / te-a văzut în parc.
 Violeta a așteptato/ a așteptat-o la intrarea în cinema.
 Mie îmi plac /î-mi plac bomboanele cu ciocolată.
 Lor leau sosit /le-au sosit invitații la petrecere.
 Ție î-ți cer/ îți cer împrumut o carte.
 Voi vă plimbați/v-ă plimbați în parc.

25. Scrie în casete partea de vorbirea cuvintelor subliniate:


 Am primit-o cu bucurie . (...........................)
 Mama cumpără o carte și două caiete. (...........................)
 Nouă ne plac filmele. (...........................)
 Rochița nouă a Alinei este frumoasă. (...........................)
 Vasile are nouă ani. (...........................)
 Noi suntem elevi silitori. (...........................)
 Florin are pantofi noi. (...........................)
 Carbunii se scot din mine. (...........................)
 Carina a venit la mine. (...........................)

26. Concurs: Încercuiește pronumele personale din enunțuri de mai jos și scrie în casete numărul acestora .
 Pe el l-am văzut citind cartea pe care a împrumutat-o de la ea. (........)
 Noi ne-am dus în vizită la ea și i-am oferit cadoul pe care și l-a dorit. (........)
 Ea și el n-au întâlnit-o pe mama în parcul în care te-ai plimbat . (........)
 Vouă v-am explicat eu exercițiul pe care nu l-ați înțeles. (........)
 Tu ți-ai luat lucrurile să mergi cu mine în excursia pe care ți-ai promis-o? (........)
 Ei i-au adus cărțile pe care și le-a comandat. (........)
 Eu nu i-am certat când au greșit exercițiul pe care l-au avut la concurs. (........)
27. Înlocuiește substantivele subliniate cu pronume personale :
 Elena(.....) îl întrece pe Adrian.(.....)
 Nicu și Ion(.....) sunt buni amici.
 Ieri , m-au vizitat Gina și Daniela. (.....)
 Băieților(.....) le place fotbalul.
 Radu, (.....) te joci cu mine ?

28. Completează spațiile punctate cu pronumele personale potrivite :

„-Dar ......., măi, întreabă jeleparul, cum ai intrat în sac și ce cauți în ............. ?
- N-am intrat, răspunse Păcală, ci .....-au vârât alții în ..........
- -Și de ce ........-au vârât ?
- Ca să ........arunce în Dunăre.
- -Iaca, păcatele mele! răspunse Păcală, fiindcă vor să ............facă vornic și ........nu vreau să primesc .”

„ Dacă ......-am spus că nu-....... pot împlini porunca, ........-a răspuns că dacă nu voi face ce .....-a poruncit, nu- .......
va sta capul unde .........stă acum. ”

29. Colorează cu galben toate pronumele personale și pronume personale de politețe:


„Tu du-mă –n alte lumi senine,
Căci singura chemare sfântă
E să mă-nveselești pe mine
Tu esti poet-deci cântă.”
„Ce spui , cumnată ? Dacă l-aș ucide în bătaie, când aș afla că el a prins pupăza , s-o chinuiască. De-amu bine că mi-ai
spus, lasă pe mine, ca ți-l ieu eu la depănat.”

30. Alcătuiește enunțuri în care cuvintele „voi ”, noi” , „i”„mine ” să fie pe rând :
pronume.......................................................................................
voi verb .........................................................................................

pronume.......................................................................................
noi adjectiv .........................................................................................

pronume.......................................................................................
mine substantiv .........................................................................................

pronume.......................................................................................
i verb .........................................................................................

31. Analizează pronumele subliniate, apoi colorează-le pe celelalte :


„Liei i se făcu milă de ea, o luă frumușel și dând cu ochii de un mușuroi , scurmă puțin pământul din el, o puse în
scurmătură și-o acoperi.
-Scurtă să-ți fie și netedă calea, căci mare bine mi-ai făcut- grăi râma și să-ți aduci aminte de mine când te vei afla
la mare strâmtoare. ”
„Povestea ciocârliei v-a spus-o dascălul ?
-Nu ni l-a spus.
-Să vi-l spun eu și să-l învățați. ”
Meritul dânsului a fost recunoscut. El este înalt cât dumneata. Sanctitatea Sa , Papa Francisc a participat la o
ceremonie. Maria- Sa va veni în vizită la noi în țară.
model- ea= pronume personal, persoana a III-a , număr singular, gen feminin
.............................................................................................................................................................................. .................
............................................................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................ ...................................................
........................................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... .....................................................................................
......................................................................................... ......................................................................................................
........................................................................ .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................... ..........................................................................................................................................................
.................... ...........................................................................................................................................................................
... .............................................................................................................................................................................. .............
................................................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................