Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Boiciuc Mihaela-Adela

Data:16.11.2020

Disciplina :Religie ortodoxă

Titlul lecției: Biblia și Biserica ne arată calea spre Dumnezeu

Clasa: a IV-a

Tipul de lecţie: Mixtă

Durata lecţiei: 40

Competenţe specifice vizate:

1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații de viață
1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din viața
cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie și a unor sfinți
1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite contexte de
viață familiare

Obiective operaționale (la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili):

O1: să precizeze cele două părți care alcătuiesc Biblia

O2: să menționeze de către cine a fost scrisă Biblia

O3: să formuleze două argumente privind importanța Sfintei Scripturi

Strategia didactică:

- sistemul metodelor utilizare: conversația euristică, analiza textelor, problematizarea, rugăciunea,


explicația.

- resurse materiale: textul biblic, Biblia, manualul, manualul digital ,fișă de lucru

- forme de organizare: individual, frontal

Resurse oficiale și bibliografice

1. Programa școlară pentru disciplina Religie, cls. a IV-a


2. Planificarea calendaristică orientativă, cls. a IV-a
3. Manualul digital pentru clasa a IV-a, cultul ortodox, Editura Corint ,București ,2016
4. Biblia sau Sfânta Scriptură ,Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe
Române ,București,2002

1
II. Desfășurarea situațiilor de învățare

Obiective
Etapele Strategia
Operaţio Elemente de conținut
lecţiei didactică
-nale

Rostirea rugăciunii la începutul orei

Momentul organizatoric Prezența

Organizarea clasei pentru începerea lecției

Verificarea Verificarea orală a activității avute pentru acasă


Verificare orală
cunoştinţelor

Pregătirea pentru lecția Pregătirea pentru lecția nouă, printr-un dialog care să ducă
Conversația
nouă de la ideile principale ale lecției precedente, la lecția ce va fi
catehetică
predată

Anunţarea titlului lecţiei Anunţarea titlului lecţiei noi: Biblia și Biserica ne arată
noi şi prezentarea calea spre Dumnezeu
obiectivelor
Prezentarea sintetică a obiectivelor

2
Este o după-amiaza de toamna, cu flori și ciripit de
păsărele...
Ilinca împreuna cu mama ei aranjează cărțile din biblioteca.
Pe un raft a găsit Biblia.
— Mama, la școală am învățat ca Biblia nu este o singură
carte, ci o colecție de cărți. În paginile acestei cărți sfinte Lectura
este cuprins Cuvântul lui Dumnezeu îmbrăcat în cuvinte
omenești. Cărțile Bibliei au fost scrise de proroci, apostoli și
alți oameni inspirați de Dumnezeu pentru a cunoaște și Jocul de rol
înțelege adevărurile descoperite.
Biblia cuprinde adevăruri de credință, norme de purtare,
rugăciuni, precum și unele relatări istorice.
Biblia se mai numește Sfânta Scriptura și este compusa din
doua parți: Vechiul Testament și Noul Testament. Din
Sfânta Scriptura afli învățăturile lui Dumnezeu. Aceasta este
o cale de a comunica cu El, de a te hrăni din cuvântul Lui.
Dobândirea noilor — Mă bucur, draga mea, ca înveți lucruri frumoase. Aș
completa ca Biserica este cea care pune în aplicare
cunoştinţe
învățăturile din Biblie și are rolul de a le arata oamenilor
calea spre Dumnezeu. Respectând învățăturile Bibliei, dar și
pe cele ale Bisericii, putem sa fim mai aproape de - explicaţia
Dumnezeu.

Biblia este cea mai importanta, cea mai citita și cea mai
O1 răspândita carte. Ea a fost tradusa în numeroase limbi.
Cuprinde 66 de cărți, împărțite în doua părți: Vechiul
Testament, cu 39 de cărți, și Noul Testament, cu 27 de cărți.
Prima carte tipărita din lume a fost Biblia. Aceasta a văzut
lumina tiparului în anul 1455, fiind realizata de tipograful
german Johannes Guttenberg.
În limba româna a fost tipărita în anul 1688 și este cunoscuta
ca Biblia de la București sau Biblia lui Șerban Cantacuzino.

O2 Biblia sau Sfânta Scriptura este o colecție de cărți sfinte


scrise de proroci, apostoli și oameni plăcuți lui Dumnezeu,
sub inspirația Duhului Sfânt. Prelegerea
Biblia și Biserica ne arata calea spre Dumnezeu.
Sfânta Scriptura poate fi citita de orice om care dorește să
Fixarea noilor
ajungă la Dumnezeu.
cunoștințe Biblia cuprinde 66 de cărți, împărțite în doua parți: Vechiul
Testament și Noul Testament.
Descrierea
Biblia este cea mai importantă carte din viața creștinului
O3
pentru că cuprinde adevăruri de credință ,norme de purtare
relatări istorice și rugăciuni.
Aprecierea rezultatelor Aprecierea verbală și notarea elevilor
elevilor

Activitatea Biblioară biblioară lectură


suplimentară
Biblioară, biblioară

Cântec dulce de vioară

3
Înțelesuri vechi și vii,

Porți în tine ,gânduri mii.

Tu ,copile, cea dintâi

S-o așezi la căpătâi

Iți va arăta mereu

Calea către Dumnezeu.

*Citește și răspunde la următoarele întrebări:

- Ce versuri ne indică importanța Bibliei?

- Ce ne arată mereu Biblia?

Precizarea faptului că vor continua exercițiile pe ora explicația


viitoare.
Încheierea
Rugăciunea la sfârșitul orei

Salutul

Oglinda tablei

Biblia și Biserica ne arată calea spre Dumnezeu

Biblia sau Sfânta Scriptură sunt o colecție de cărți sfinte ,scrise de proroci ,apostoli și oameni plăcuți lui
Dumnezeu ,sub inspirația Duhului Sfânt .

Biblia cuprinde 66 de cărți ,împărțite în două părți: Vechiul Testament și Noul Testament.

Biblia cuprinde norme de purtare, adevăruri de credință și rugăciuni.

 Biblia

4
5

S-ar putea să vă placă și