Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare clasele Pregătitoare-II

La clasele mici am evaluat prin observarea sistematică a elevilor în timpul orei și fișe de lucru

Anexez aici fișe realizate de elevi.

FIȘĂ GHETUȚA LUI MOȘ NICOLAE


FIȘĂ DE ZIUA BIBLIEI