Sunteți pe pagina 1din 13

Flori de mucigai – Tudor Arghezi

Le-am scris cu unghia pe tencuială


Pe un părete de firidă goală,
Pe întuneric, în singurătate,
Cu puterile neajutate
Nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul
Care au lucrat împrejurul
Lui Luca, lui Marcu şi lui Ioan.
Sunt stihuri fără an,
Stihuri de groapă,
De sete de apă
Şi de foame de scrum,
Stihurile de acum.
Când mi s-a tocit unghia îngerească
Am lăsat-o să crească
Şi nu mi-a crescut -
Sau nu o mai am cunoscut.

Era întuneric. Ploaia bătea departe, afară.


Şi mă durea mâna ca o ghiară
Neputincioasă să se strângă
Şi m-am silit să scriu cu unghiile de la mâna stângă.
Riga Crypto si Lapona Enigel – Ion Barbu

Menestrel trist, mai aburit Cu eunucul lui bătrân, La soare, roata se măreşte;
Ca vinul vechi ciocnit la nuntă, Veni s-o-mbie, cu dulceaţă: La umbră, numai carnea creşte
De cuscrul mare dăruit Şi somn e carnea, se dezumflă,
Cu pungi, panglici, beteli cu - Enigel, Enigel, Dar vânt şi umbră iar o umflă...
funtă, Ţi-am adus dulceaţă, iacă.
Uite fragi, ţie dragi, Frumos vorbi şi subţirel
Mult îndărătnic menestrel, Ia-i şi toarnă-i în puiacă. Lapona dreaptă, Enigel,
Un cântec larg tot mai încearcă, Dar timpul, vezi, nu adăsta,
Zi-mi de lapona Enigel - Rigă spân, de la sân, Iar soarele acuma sta
Şi Crypto, regele-ciupearcă! Mulţumesc Dumitale. Svârlit în sus, ca un inel.
Eu mă duc să culeg
- Nuntaş fruntaş! Fragii fragezi, mai la vale. - Plângi, preacuminte Enigel!
Ospăţul tău limba mi-a fript-o, Lui Crypto, regele-ciupearcă.
Dar, cântecul, tot zice-l-aş, -Enigel, Enigel, Lumina iute cum să-i placă?
Cu Enigel şi riga Crypto. Scade noaptea, ies lumine, El se desface uşurel
Dacă pleci să culegi, De Enigel,
- Zi-l menestrel! Începi, rogu-te, cu mine. De partea umbrei moi, să treacă...
Cu foc l-ai zis acum o vară;
Azi zi-mi-l strâns, încetinel, -Te-aş culege, rigă blând... Dar soarele, aprins inel,
La spartul nunţii, în cămară. Zorile încep să joace Se oglindi adânc în el;
Şi eşti umed şi plăpând: De zece ori, fără sfială,
* Teamă mi-e, te frângi curând, Se oglindi în pielea-i cheală.
Lasă. - Aşteaptă de te coace.
Des cercetat de pădureţi Şi sucul dulce înăcreşte!
În pat de râu şi-n humă unsă, -Să mă coc, Enigel, Ascunsa-i inimă plesneşte,
Împărăţea peste bureţi Mult aş vrea, dar vezi, de soare, Spre zece vii peceţi de semn,
Crai Crypto, inimă ascunsă, Visuri sute, de măcel, Venin şi roşu untdelemn
Mă despart. E roşu, mare, Mustesc din funduri de blestem;
La vecinic tron, de rouă parcă! Pete are fel de fel;
Dar printre ei bârfeau bureţii Lasă-l, uită-l, Enigel, Că-i greu mult soare să îndure
De-o vrăjitoare mânătarcă, În somn fraged şi răcoare. Ciupearcă crudă de pădure,
De la fântâna tinereţii. Că sufletul nu e fântână
- Rigă Crypto, rigă Crypto, Decât la om, fiară bătrână,
Şi răi ghioci şi toporaşi Ca o lamă de blestem Iar la făptură mai firavă
Din gropi ieşeau să-l ocărască, Vorba-n inimă-ai înfipt-o! Pahar e gândul, cu otravă,
Sterp îl făceau şi nărăvaş, Eu de umbră mult mă tem,
Că nu voia să înflorească. Ca la nebunul rigă Crypto,
Că dacă-n iarnă sunt făcută, Ce focul inima i-a fript-o,
În ţări de gheaţă urgisită, Şi ursul alb mi-e vărul drept, De a rămas să rătăcească
Pe-acelaşi timp trăia cu el, Din umbra deasă, desfăcută, Cu altă faţă, mai crăiască:
Laponă mică, liniştită, Mă-nchin la soarele-nţelept.
Cu piei, pre nume Enigel. Cu Laurul-Balaurul,
La lămpi de gheaţă, supt zăpezi, Să toarne-n lume aurul,
De la iernat, la păşunat, Tot polul meu un vis visează. Să-l toace, gol la drum să iasă,
În noul an, să-şi ducă renii, Greu taler scump cu margini Cu măsălariţa-mireasă,
Prin aer ud, tot mai la sud, verzi Să-i ţie de împărăteasă.
Ea poposi pe muşchiul crud De aur, visu-i cercetează.
La Crypto, mirele poienii.
Mă-nchin la soarele-nţelept,
Pe trei covoare de răcoare Că sufletu-i fântână-n piept,
Lin adormi, torcând verdeaţă: Şi roata albă mi-e stăpână,
Când lângă sân, un rigă spân, Ce zace-n sufletul-fântână.
Leoaică tânară, iubirea – Nichita Stănescu

Leoaica tânără, iubirea


mi-ai sărit în faţă.
Mă pândise-n încordare
mai demult.
Colţii albi mi i-a înfipt în faţă,
m-a muşcat leoaica, azi, de faţă.

Şi deodata-n jurul meu, natura


se făcu un cerc, de-a-dura,
când mai larg, când mai aproape,
ca o strângere de ape.
Şi privirea-n sus ţişni,
curcubeu tăiat în două,
şi auzul o-ntâlni
tocmai lângă ciocârlii.

Mi-am dus mâna la sprânceană,


la tâmplă şi la bărbie,
dar mâna nu le mai ştie.
Şi alunecă-n neştire
pe-un deşert în strălucire,
peste care trece-alene
o leoaică arămie
cu mişcările viclene,
încă-o vreme,
şi-ncă-o vreme...
Floare albastră – Mihai Eminescu

- «Iar te-ai cufundat în stele Și de-a soarelui căldură


Și în nori și-n ceruri nalte? Voi fi roșie ca mărul,
De nu m-ai uita încalte, Mi-oi desface de-aur părul,
Sufletul vieții mele. Să-ți astup cu dânsul gura.

În zadar râuri de soare De mi-i da o sărutare,


Grămădești-n a ta gândire Nime-n lume n-a s-o știe,
Și câmpiile Asire Căci va fi sub pălărie -
Și întunecata mare; Ș-apoi cine treabă are!

Piramidele-nvechite Când prin crengi s-a fi ivit


Urcă-n cer vârful lor mare - Luna-n noaptea cea de vară,
Nu căta în depărtare Mi-i ținea de subsuoară,
Fericirea ta, iubite»! Te-oi ținea de după gât.

Astfel zise mititica, Pe cărare-n bolți de frunze,


Dulce netezindu-mi părul. Apucând spre sat în vale,
Ah! ea spuse adevărul; Ne-om da sărutări pe cale,
Eu am râs, n-am zis nimica. Dulci ca florile ascunse.

- «Hai în codrul cu verdeață, Și sosind l-al porții prag,


Und-izvoare plâng în vale, Vom vorbi-n întunecime:
Stânca stă să se prăvale Grija noastră n-aib-o nime,
În prăpastia măreață. Cui ce-i pasă că-mi ești drag»?

Acolo-n ochi de pădure, Înc-o gură și dispare...


Lângă balta cea senină Ca un stâlp eu stam în lună!
Și sub trestia cea lină Ce frumoasă, ce nebună
Vom ședea în foi de mure. E albastra-mi, dulce floare!
..............
Și mi-i spune-atunci povești Și te-ai dus, dulce minune,
Și minciuni cu-a ta guriță, Ș-a murit iubirea noastră -
Eu pe-un fir de romaniță Floare-albastră! floare-albastră!...
Voi cerca de mă iubești. Totuși este trist în lume!
Luceafarul – Mihai Eminescu
A fost odată ca-n povești, Ea îl privea cu un surâs, O, vin'! odorul meu nespus,
A fost ca niciodată, El tremura-n oglindă, Și lumea ta o lasă;
Din rude mari împărătești, Căci o urma adânc în vis Eu sunt luceafărul de sus,
O prea frumoasă fată. De suflet să se prindă. Iar tu să-mi fii mireasă.

Și era una la părinți Iar ea vorbind cu el în somn, Colo-n palate de mărgean


Și mândră-n toate cele, Oftând din greu suspină Te-oi duce veacuri multe,
Cum e Fecioara între sfinți –„O, dulce-al nopții mele Și toată lumea-n ocean
Și luna între stele. domn, De tine o s-asculte."
De ce nu vii tu? Vină!
Din umbra falnicelor bolți – „O, ești frumos, cum numa-n
Ea pasul și-l îndreaptă Cobori în jos, luceafăr blând, vis
Lângă fereastră, unde-n colț Alunecând pe-o rază, Un înger se arată,
Luceafărul așteaptă. Pătrunde-n casă și în gând Dară pe calea ce-ai deschis
Și viața-mi luminează!" N-oi merge niciodată;
Privea în zare cum pe mări
Răsare și străluce, El asculta tremurător, Străin la vorbă și la port,
Pe mișcătoarele cărări Se aprindea mai tare Lucești fără de viață,
Corăbii negre duce. Și s-arunca fulgerător, Căci eu sunt vie, tu ești mort,
Se cufunda în mare; Și ochiul tău mă-ngheață."
Îl vede azi, îl vede mâni,
Astfel dorința-i gata; Și apa unde-au fost căzut *
El iar, privind de săptămâni, În cercuri se rotește,
Îi cade dragă fata. Și din adânc necunoscut Trecu o zi, trecură trei
Un mândru tânăr crește. Și iarăși, noaptea, vine
Cum ea pe coate-și răzima Luceafărul deasupra ei
Visând ale ei tâmple Ușor el trece ca pe prag Cu razele-i senine.
De dorul lui și inima Pe marginea ferestei
Și sufletu-i se împle. Și ține-n mână un toiag Ea trebui de el în somn
Încununat cu trestii. Aminte să-și aducă
Și cât de viu s-aprinde el Și dor de-al valurilor domn
În orișicare sară, Părea un tânăr voevod De inim-o apucă
Spre umbra negrului castel Cu păr de aur moale,
Când ea o să-i apară. Un vânăt giulgi se-ncheie nod – „Cobori în jos, luceafăr blând,
Pe umerele goale. Alunecând pe-o rază,
* Pătrunde-n casă și în gând
Și pas cu pas pe urma ei Iar umbra feței străvezii Și viața-mi luminează!"
Alunecă-n odaie, E albă ca de ceară -
Țesând cu recile-i scântei Un mort frumos cu ochii vii Cum el din cer o auzi,
O mreajă de văpaie. Ce scânteie-n afară. Se stinse cu durere,
Iar ceru-ncepe a roti
Și când în pat se-ntinde drept – „Din sfera mea venii cu greu În locul unde piere;
Copila să se culce, Ca să-ți urmez chemarea,
I-atinge mâinile pe piept, Iar cerul este tatăl meu În aer rumene văpăi
I-nchide geana dulce; Și mumă-mea e marea. Se-ntind pe lumea-ntreagă,
Și din a chaosului văi
Și din oglindă luminiș Ca în cămara ta să vin, Un mândru chip se-ncheagă;
Pe trupu-i se revarsă, Să te privesc de-aproape,
Pe ochii mari, bătând închiși Am coborât cu-al meu senin Pe negre vițele-i de păr
Pe fața ei întoarsă. Și m-am născut din ape. Coroana-i arde pare,
Venea plutind în adevăr
Scăldat în foc de soare.
Din negru giulgi se desfășor Da, mă voi naște din păcat, Și ochii tăi nemișcători
Marmoreele brațe, Primind o altă lege; Sub ochii mei rămâie...
El vine trist și gânditor Cu vecinicia sunt legat, De te înalț de subțiori
Și palid e la față; Ci voi să mă dezlege." Te-nalță din călcâie;

Dar ochii mari și minunați Și se tot duce... S-a tot dus. Când fața mea se pleacă-n jos,
Lucesc adânc himeric, De dragu-unei copile, În sus rămâi cu fața,
Ca două patimi fără saț S-a rupt din locul lui de sus, Să ne privim nesățios
Și pline de-ntuneric. Pierind mai multe zile. Și dulce toată viața;
*
– „Din sfera mea venii cu greu În vremea asta Cătălin, Și ca să-ți fie pe deplin
Ca să te-ascult ș-acuma, Viclean copil de casă, Iubirea cunoscută,
Și soarele e tatăl meu, Ce împle cupele cu vin Când sărutându-te mă-nclin,
Iar noaptea-mi este muma; Mesenilor la masă, Tu iarăși mă sărută."

O, vin', odorul meu nespus, Un paj ce poartă pas cu pas Ea-l asculta pe copilaș
Și lumea ta o lasă; A-mpărătesii rochii, Uimită și distrasă,
Eu sunt luceafărul de sus, Băiat din flori și de pripas, Și rușinos și drăgălaș,
Iar tu să-mi fii mireasă. Dar îndrăzneț cu ochii, Mai nu vrea, mai se lasă.

O, vin', în părul tău bălai Cu obrăjei ca doi bujori Și-i zise-ncet: - "Încă de mic
S-anin cununi de stele, De rumeni, bată-i vina, Te cunoșteam pe tine,
Pe-a mele ceruri să răsai Se furișează pânditor Și guraliv și de nimic,
Mai mândră decât ele." Privind la Cătălina. Te-ai potrivi cu mine...

– „O, ești frumos cum numa-n Dar ce frumoasă se făcu Dar un luceafăr, răsărit
vis Și mândră, arz-o focul; Din liniștea uitării,
Un demon se arată, Ei Cătălin, acu-i acu Dă orizon nemărginit
Dară pe calea ce-ai deschis Ca să-ți încerci norocul. Singurătății mării;
N-oi merge niciodată!
Și-n treacăt o cuprinse lin Și tainic genele le plec,
Mă dor de crudul tău amor Într-un ungher degrabă. Căci mi le împle plânsul
A pieptului meu coarde, – „Da' ce vrei, mări Cătălin? Când ale apei valuri trec
Și ochii mari și grei mă dor, Ia du-t' de-ți vezi de treabă." Călătorind spre dânsul;
Privirea ta mă arde."
– „Ce voi? Aș vrea să nu mai Lucește c-un amor nespus
– „Dar cum ai vrea să mă stai Durerea să-mi alunge,
cobor? Pe gânduri totdeuna, Dar se înalță tot mai sus,
Au nu-nțelegi tu oare, Să râzi mai bine și să-mi dai Ca să nu-l pot ajunge.
Cum că eu sunt nemuritor, O gură, numai una."
Și tu ești muritoare?" Pătrunde trist cu raze reci
– „Nu caut vorbe pe ales, – „Dar nici nu știu măcar ce-mi Din lumea ce-l desparte...
Nici știu cum aș începe - ceri, În veci îl voi iubi și-n veci
Deși vorbești pe înțeles, Dă-mi pace, fugi departe - Va rămânea departe...
Eu nu te pot pricepe; O, de luceafărul din cer
M-a prins un dor de moarte." De-aceea zilele îmi sunt
Dar dacă vrei cu crezământ Pustii ca niște stepe,
Să te-ndrăgesc pe tine, – „Dacă nu știi, ți-aș arăta Dar nopțile-s de-un farmec
Tu te coboară pe pământ, Din bob în bob amorul, sfânt
Fii muritor ca mine." Ci numai nu te mânia, Ce nu-l mai pot pricepe."
Ci stai cu binișorul.
– „Tu-mi ceri chiar nemurirea – „Tu ești copilă, asta e...
mea Cum vânătoru-ntinde-n crâng Hai ș-om fugi în lume,
În schimb pe-o sărutare, La păsărele lațul, Doar ni s-or pierde urmele
Dar voi să știi asemenea Când ți-oi întinde brațul stâng Și nu ne-or ști de nume,
Cât te iubesc de tare; Să mă cuprinzi cu brațul;
Căci amândoi vom fi cuminți, – „Hyperion, ce din genuni *
Vom fi voioși și teferi, Răsai c-o-ntreagă lume, În locul lui menit din cer
Vei pierde dorul de părinți Nu cere semne și minuni Hyperion se-ntoarse
Și visul de luceferi." Care n-au chip și nume; Și, ca și-n ziua cea de ieri,
Lumina și-o revarsă.
* Tu vrei un om să te socoți,
Porni luceafărul. Creșteau Cu ei să te asameni? Căci este sara-n asfințit
În cer a lui aripe, Dar piară oamenii cu toți, Și noaptea o să-nceapă;
Și căi de mii de ani treceau S-ar naște iarăși oameni. Răsare luna liniștit
În tot atâtea clipe. Și tremurând din apă.
Ei numai doar durează-n vânt
Un cer de stele dedesubt, Deșerte idealuri - Și împle cu-ale ei scântei
Deasupra-i cer de stele - Când valuri află un mormânt, Cărările din crânguri.
Părea un fulger nentrerupt Răsar în urmă valuri; Sub șirul lung de mândri tei
Rătăcitor prin ele. Ședeau doi tineri singuri
Ei doar au stele cu noroc
Și din a chaosului văi, Și prigoniri de soarte, – „O, lasă-mi capul meu pe sân,
Jur împrejur de sine, Noi nu avem nici timp, nici loc, Iubito, să se culce
Vedea, ca-n ziua cea de-ntâi, Și nu cunoaștem moarte. Sub raza ochiului senin
Cum izvorau lumine; Și negrăit de dulce;
Din sânul vecinicului ieri
Cum izvorând îl înconjor Trăiește azi ce moare, Cu farmecul luminii reci
Ca niște mări, de-a-notul... Un soare de s-ar stinge-n cer Gândirile străbate-mi,
El zboară, gând purtat de dor, S-aprinde iarăși soare; Revarsă liniște de veci
Pân' piere totul, totul; Pe noaptea mea de patimi.
Părând pe veci a răsări,
Căci unde-ajunge nu-i hotar, Din urmă moartea-l paște, Și de asupra mea rămâi
Nici ochi spre a cunoaște, Căci toți se nasc spre a muri Durerea mea de-o curmă,
Și vremea-ncearcă în zadar Și mor spre a se naște. Căci ești iubirea mea de-ntâi
Din goluri a se naște. Și visul meu din urmă."
Iar tu, Hyperion, rămâi
Nu e nimic și totuși e Oriunde ai apune... Hyperion vedea de sus
O sete care-l soarbe, Cere-mi cuvântul meu de-ntâi - Uimirea-n a lor față;
E un adânc asemene Să-ți dau înțelepciune? Abia un braț pe gât i-a pus
Uitării celei oarbe. Și ea l-a prins în brațe...
Vrei să dau glas acelei guri,
– „De greul negrei vecinicii, Ca dup-a ei cântare Miroase florile-argintii
Părinte, mă dezleagă Să se ia munții cu păduri Și cad, o dulce ploaie,
Și lăudat pe veci să fii Și insulele-n mare? Pe creștetele-a doi copii
Pe-a lumii scară-ntreagă; Cu plete lungi, bălaie.
Vrei poate-n faptă să arăți
O, cere-mi, Doamne, orice preț, Dreptate și tărie? Ea, îmbătată de amor,
Dar dă-mi o altă soarte, Ți-aș da pământul în bucăți Ridică ochii. Vede
Căci tu izvor ești de vieți Să-l faci împărăție. Luceafărul. Și-ncetișor
Și dătător de moarte; Dorințele-i încrede
Îți dau catarg lângă catarg, – „Cobori în jos, luceafăr blând,
Reia-mi al nemuririi nimb Oștiri spre a străbate Alunecând pe-o rază,
Și focul din privire, Pământu-n lung și marea-n larg, Pătrunde-n codru și în gând,
Și pentru toate dă-mi în schimb Dar moartea nu se poate... Norocu-mi luminează!"
O oră de iubire...
Și pentru cine vrei să mori? El tremură ca alte dăți
Din chaos, Doamne,-am apărut Întoarce-te, te-ndreaptă În codri și pe dealuri,
Și m-aș întoarce-n chaos... Spre-acel pământ rătăcitor Călăuzind singurătăți
Și din repaos m-am născut. Și vezi ce te așteaptă." De mișcătoare valuri;
Mi-e sete de repaos."
Dar nu mai cade ca-n trecut
În mări din tot înaltul
– „Ce-ți pasă ție, chip de lut,
Dac-oi fi eu sau altul?

Trăind în cercul vostru strâmt


Norocul vă petrece,
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor și rece."
Plumb – George Bacovia

Dormeau adânc sicriele de plumb,


Și flori de plumb și funerar veștmânt -
Stam singur în cavou… și era vânt…
Și scârțâiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb


Pe flori de plumb, și-am început să-l strig -
Stam singur lângă mort… și era frig…
Și-i atârnau aripile de plumb.
Lacustră – George Bacovia

De-atâtea nopți aud plouând,


Aud materia plângând...
Sînt singur, și mă duce un gând
Spre locuințele lacustre.

Și parcă dorm pe scânduri ude,


În spate mă izbește-un val --
Tresar prin somn și mi se pare
Că n-am tras podul de la mal.

Un gol istoric se întinde,


Pe-același vremuri mă găsesc...
Și simt cum de atâta ploaie
Pilonii grei se prăbușesc.

De-atâtea nopți aud plouând,


Tot tresărind, tot așteptând...
Sînt singur, și mă duce-un gând
Spre locuințele lacustre.
Psalmii – Tudor Arghezi

PSALM 1 Sa cante~n mine si sa zboare


Sunt vinovat ca am ravnit Prin umbra mea de fum.
Mereu numai la bun oprit. Astept crampeie-n zbor de gingasie,
Eu am dorit de bunurile toate. Cantece mici de vrabii si lastun
M-am strecurat cu noaptea in cetate Sa mi se dea si mie,
Si am pradat-o-n somn si-n vis, Ca pomilor de rod cu gustul bun.
Cu bratu-ntins, cu pumnu-nchis. Nu am nectare roze de dulceata,
Pasul pe marmur tacut,
Calca lin, ca-n lut, Nici chiar aroma primei agurizi,
Steagul noptii, desfasat cu stele, Si prins adanc intre vecii si ceata,
Adapostea faptele mele Nu-mi stau pe coaja moile omizi.
Si adormea strajerii-n uliti Nalt candelabru, straja de hotare,
Razimati pe sutiti. Stelele vin si se aprind pe rand
Iar cand plecam calare, cu trofee, in ramurile-ntinse pe altare -
Furasem si cate-o femee Si te slujesc; dar,
Cu parul de tutun, Doamne, pana cand?
Cu duda (atii neagra, cu ochii de lastun. De-a fi-nflorit numai cu focuri sfinte
Ispitele usoare si blajine Si de-a rodi metale doar, patruns
N-au fost si nu sunt pentru mine. De grelele porunci si~nvataminte,
in blidul meu, ca si in cugetare, Poate ca, Doamne, mi-este de ajuns.
Deprins-am gustul otravit si tare. in rostul meu tu m-ai lasat uitarii
Ma scald in gheata si ma culc pe stei, Si ma muncesc din radacini si sanger.
Unde da bezna eu framant scantei, Trimite, Doamne, semnul departarii,
Unde-i tacere scutur catusa,
Dobor cu lanturile usa. Din cand in cand, cate un pui de inger,
Cand ma gasesc in pisc Sa bata alb din aripa la luna,
Primejdia o caut si o isc, Sa-mi dea din nou povata ta mai buna.
Mi-aleg poteca stramta ca sa trec,
Ducand in carca muntele intreg.
Pacatul meu adevarat PSALM 3
E mult mai greu si neiertat. (Ruga mea e fara cuvinte)
Cercasem eu, cu arcul meu,
Sa te rastorn pe tine, Dumnezeu! Ruga mea e fara cuvinte,
Talhar de ceruri, imi facui solia Si cantul, Doamne, imi e fara glas.
Sa-ti jefuiesc cu vulturii taria. Nu-ti cer nimic. Nimic ti-aduc aminte.
Dar eu ravnind in taina la bunurile toate, Din vesnicia ta nu sunt macar un ceas.

Ti-am auzit cuvantul, zicand ca nu se poate. Nici rugaciunea, poate, nu mi-e rugaciune,
Nici omul meu nu-i, poate, omenesc.
Ard catre tine-ncet, ca un taciune,
PSALM 2 Te caut mut, te-nchipui, te gandesc.
Tare sunt singur, Doamne, si piezis!
Copac pribeag uitat in campie, Ochiul mi-e viu, puterea mi-e intreaga
Cu fruct amar si cu frunzis Si te scrutez prin albul tau vesmant
Tepos si aspru-n indarjire vie. Pentru ca mintea mea sa poata sa-nteleaga
Tanjesc ca pasarea ciripitoare Nengenunchiata firii pe pamant.
Sa se opreasca-n drum,
Sageata noptii zilnic varfu-si rupe Cand magii au purces dupa o stea,
Si zilnic se-ntregeste cu metal. Tu le vorbeai – si se putea.
Sufletul meu, deschis ca sapte cupe,
Asteapta o ivire din cristal, Cand fu sa plece si Iosif,
Pe un stergar cu braie de lumina. Scris l-ai gasit in catastif
Si i-ai trimis un inger de povata –
Spune tu, Noapte, martor de smarald, Si ingerul statu cu el de fata.
In care-anume floare si tulpina Ingerii tai grijeau pe vremea ceea
Dospeste sucul fructului Sau cald? Si pruncul si barbatul si femeea.

Gatita masa pentru cina, Doar mie, Domnul, vesnicul si bunul,


Ramane pusa de la pranz. Nu mi-a trimis, de cand ma rog, nici-unul
Sunt, Doamne, prejmuit cao gradina,
In care paste-un manz.
PSALM 6
Pribeag in ses, in munte si pe ape,
PSALM 4 Nu stiu sa fug din marele ocol.
Te dramuiesc in zgomot si-n tacere Pe cat nainte locul mi-e mai gol
Si te pandesc in timp, ca pe vanat, Pe-atat hotarul lui mi-i mai aproape
Sa vad: esti soimul meu cel cautat? Piscul sfarseste-n punctul unde-ncepe.
Sa te ucid? Sau sa-ngenunchi a cere. Marea ma-nchide, lutul m-a oprit.
Am alergat si-n drum m-am razvratit
Pentru credinta sau pentru tagada, Si n-am scapat din zarea marei stepe.
Te caut darz si fara de folos. Sunt prins din patru laturi deodata
Esti visul meu, din toate, cel frumos Si-oricat rn-as maguli biruitor,
Si nu-ndraznesc sa te dobor din cer gramada. Cunosc ce rani si-anume unde dor
Si suferinta mea necautata.
Ca-n oglindirea unui drum de apa, Din vitejii si biruinti trecute
Pari cand a fi, pari cand ca nu mai esti; Am castigat puterea, ce-a ramas:
Te-ntrezarii in stele, printre pesti, Nu mai strabat destinul meu la pas
Ca taurul salbatec cand se adapa. Ci furtunos de-acum, si iute.
Nu lua in seama cantecele grele
Singuri, acum in marea ta poveste, Cu care turbur linistea de-apoi.
Raman cu tine sa ma mai masor, Sunt leacuri vechi pentru dureri mai noi
Fara sa vreau sa ies biruitor.
Vreau sa te pipai si sa urlu: “Este!” Si canta moartea-n trambitele mele.

PSALM 5 PSALM 7
(Nu-ti cer un lucru prea cu neputinta) Vecinul meu a strans cu nendurare
Gradini, livezi, cirezi, hambare.
Nu-ti cer un lucru prea cu neputinta Si stapanirea lui se-ntinde-acum
In recea mea-ncruntata suferinta. Pan la hotarele de fum.
Daca-ncepui de-aproape sa-ti dau ghes, Soarele-apune zilnic si rasare
Vreau sa vorbesti cu robul tau mai des. Intr-ale sale patru buzunare.
Vazduhu-i face parte din avut
De cand s-a intocmit Sfanta Scriptura Cu-al zalelor de stele asternut.
Tu n-ai mai pus picioru-n batatura Luand si lumina-n tarcul lui de zestre,
Si anii mor si veacurile pier O potcovi si-o puse in capestre.
Aci sub tine, dedesubt, sub cer. Din cer ia fulgeri, din pamant grasimi,
Adancuri inmultind cu inaltimi,
Si fostul meu vecin de tarm se tine
Vecin de-o vreme, Doamne, si cu tine.
Urechea lui inchisa pentru graiuri
Cu seama s-a umplut, de mucegaiuri.
Gingia moale, intarcata, suge,
Ochiul porneste bland sa se usuce,
In pantec spini, urzici si aguride
Dau stiri de belsugul ce-l ucide.
Crestetul gol poti sa-l incerci
Puhav subt pipait, ca pe ciuperci.
Si-i subred ca o funie-nnodata,
Cu capataiu-n barca inodata.
Doame, asa obicinuit esti, biet,
Sa risipesti faptura ta incet.
Prefaci in pulbere marunta
Puterea darza si vointa crunta.
Faci dintr-un imparat
Nici praf cat intr-un presarat.
Cocolosesti o-mparatie mare
Ca o foita de tigare.
Dintr-o stapanire semeata
Ai facut putina ceata.
Zidind, schele-nalte si repezi ridici,
Incaleci pe livezi cat muntii melci mici.
Paretele-i veacul patrat
Si treapta e veacul in lat
Si scara e toata vecia.
Si cand le darami, trimiti clipa
Sa-si bata aripa
Dedesubt.

Musca muta a trecutului rupt.

S-ar putea să vă placă și