Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect didactic

Profesor:
Disciplina: Chimia
Clasa: a IX-a
Data: 12.11.2015
Modulul 2:Metalele;
Subiectul lecţiei: Calciul;
Tipul lecţiei: Mixtă (de formare a capacităţilor şi de dobîndire a cunoştinţelor);

Competenţe:
C1 A dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul chimiei;
C2 A comunica în limbaj specific chimiei;
C3 A rezolva probleme/situaţii-problemă;

Subcompetenţe:
Elevul va fi capabil:
S1 Să caracterizeze metalul calciul după algoritmul: poziţia în sistemul periodic,structura atomului, valenţele şi gradele de oxidare
posibile, tipul legăturii chimice; răspîndirea în mediu, rolul biologic, proprietăţile fizice , compoziţia celor mai importanţi compuşi si
utilizarea;
S2 Să rezolve exerciţii şi probleme teoretice ;

Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil:
O1 Să caracterizeze calciul, ca element chimic, în baza Sistemului Periodic după algoritmul cunoscut;
O2 Să descrie substanţa simplă calciul după algoritmul: formula chimică, legătura chimică, masa moleculară relativă, masa molară;
O3 Să descrie răspîndirea calciul în mediu;
O4 Să scrie ecuaţiile reactiilor de interactiune a calciului cu nemetalele
O5 Să rezolve probleme de calcul şi exerciţii ;
Strategii didactice:
-metode/ procedee/tehnici: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, algoritmizarea, rezolvarea de probleme,
compararea,lucrul cu manualul, jocul didactic,prezentarea la computer.
-mijloace de instruire: manualul şcolar, sistemul periodic, laptopul, videoproiectorul;
-materiale necesare: manualul, Sistemul periodic, Tabelul solubilităţii, fişe de lucru;

Forme de activitate:frontală, individuală, în grup, ;

Tipuri/metode/ tehnici de evaluare: evaluare curentă, conversaţia de verificare, rezolvare de exerciţii şi probleme.
Demersul didactic

Etapele Sub-
Conţinutul Strategii didactice
lecţiei compe ştiinţific
- tenţe/
obiec-
tive Forme de Metode şi Mijloace/ Evaluare
Activitatea profesorului organizar procedee materiale
Activitatea elevului e didactice
I.Evocarea Salută elevii. Verifică prezenţa Se pregătesc cu toate cele Frontală
1.Moment elevilor la lecţie. Creează necesare pentru lecţie.
organiza- condiţii optime pentru
toric desfăşurarea lecţiei.
Motto
2.Captarea
atenţiei Motto-ul lecţiei: Meditează asupra Motto-ului.
„Întilnirea dintre doi oameni Formulează răspunsuri.
este precum contactul dintre Conversatie
doua substante chimice –daca
exista o reactie amindoi sufera
o tansformare „

(Carl Gustav Jung)

Distribuie 3 fişe de lucru.


Trei elevi trec la tablă şi
3.Verifica- Fişa1 îndeplinesc fişele de lucru. Frontală
rea cunoş- 1.f. /m.f.
tinţelor Scierea formulelor si
marimilor fizice studiate pina
acum .
Problema-
Fişa 2 tizare
2.r.p. Individual Fişe de
Rezolvarea problemei. lucru
In laboratoarele de chimie,
primul ajutor in caz de arsuri Ecuatii
cu acid este folosita solutia de
hidrogenocarbonat de sodiu .Ce Prezintă individual
volum de solutie de NaHCO3 rezolvarea. Se fac aprecieri.
cu partea de masa de 2% Rezolvare
(densitatea 1g/cm3 ) poate fi de
preg probleme
Atit din 200g de soda Lucru cu
alimentara? fise
Fişa 3
3e.r.
Ecuatiile reactiilor.
1.Na +Cl =
2.Na +S =
3.NaOH+ =Na2CO3+
4.NaOH+ =Zn(OH)2+
5.Na2CO3+ + =
NaHCO3 Frontal Joc
didactic
Vă prezint intre timp un mic
joc Evaluare
„Ghicitul in carti„ curentă
Jocul consta în-- X +19) ) ) ) Postere
- sint trei carti colorate cu 2881
configuratia electronica a unor
elemente chimice care trebuie Y +3 ) )
descoperite. 21
de ce sint colorate ? Activitate
-culoarea respectiva ne indica în grup poster
colorarea flacarii ce o Z +11 ) ) )
reprezinta elementul dat. 281

Se verifică tema de acasă prin Crossord


rezolvarea unui crossword-

1.Matalele situate în gr.I 1.alcaline


sub.A se numesc......
2. Franciul si cesiul sint cele 2.active
mai ........ metale
3.Element cu ordinul 3 in S.P. 3.litiu
4.Soda NaHCO3 poate exista 4.calcinata
sub forma......
5.Orgnism ul are nevoie zilnic 5.bucatarie
de sare de....... Frontal
6. Sodiul coloreaza flacara 6.galben
in ......

II.Reali- Coloana verticala a


zarea croswordului are denumirea
sensului unui element chimic „Calciul„ Elevii scriu tema noua in
care este si denumirea temei caiete si mediteaza asupra
noi. obiectivelor propuse.
Evaluare
Se expun si obiectivele Buletinul de identitate al curentă
-Vom prezenta buletinul de elementului chimic Calciu Frontal Sistemul
identitate al elementului Simbolul chimic……………..Ca periodic
calciu. Numărul de ordine…………..20
(Anexa 1.) Sarcina nucleului…………….+20
Numărul total de
electroni………….20
Buletin de
S1,O1 Numărul nivelelor identitate
enegetice……….4
Repartizarea electronilor pe
nivele………2 e8 e8e 2e
Elementele din gr. II Ca, Sr si Metal sau nemetal ……metal
Valenţele posibile ………II
Ba -sint numite alcalino-
Gradele de oxidare …+2
pamintoase. Masa atomică
„ În traducere numele lui relativă…………………….40
deriva din latinescu calc - „ Perioada……………………IV
var”. Grupa……………………II Conver-
Subgrupa ………………A saţie
In natura calciul e raspindit
doar sub forma de compusi -
Laptop
Video-
proiector

Manualul
Algoritmi-
Pentru studierea temei noi se Se prezinta mostre de zare
prezintă un slaid în baza căruia alimente ce contin calciu. Comparare
se va studia tema nouă.
O2,O3,

Problema-
tizare
III.Refle-
xia
O4,O5

Analiza

Compiuter

Explicatie

Discutia

Laptop
Rezolvare Video-
proiector
IV.Extin-
dere La tema „ calciul” se propune Un elev va rezolva la tablă o Conversatie
de a se rezolva o problema problema
interesanta. Se da Rezolvare
Organismul uman are nevoie m (Ca)=0.7g Lucru la de
zilnic de 0.7 g de calciu.Cit w (Ca)=0.13% tabla probleme
lapte de vaca(in grame) trebuie m(laptelui)-?
sa bea un om pentru a satisface
aceasta necesitate,daca partea m(Ca)
de masa a calciului in lapte W(Ca)= *100%
este 0.13%. m(lapte)

m(lapte)=m(Ca)*100%
w(Ca)
Se citesc cîteva curiozităţi
despre azot. m(lapte)=0.7*100%=538.46g
0.13%

Tema
pentru Tema 2.7.1. Calciul pag 41
acasă Problema 1,2 pag 46. Îşi notează tema pentru acasă
în agende.

Se anunţă notele primite de


elevi.
Anexa 1
Buletinul de identitate al elementului chimic Calciu
Simbolul chimic……………..
Numărul de ordine…………..
Sarcina nucleului…………….
Numărul total de electroni………….
Numărul nivelelor enegetice……….
Repartizarea electronilor pe nivele……………………
Metal sau nemetal ………………..
Valenţele posibile …………………
Gradele de oxidare ……………….
Masa atomică relativă…………………….
Perioada……………………
Grupa……………………
Subgrupa ………………….
Rezolvă problema.
In laboratoarele de chimie, primul ajutor in caz de arsuri cu acid este folosita solutia de hidrogenocarbonat de sodiu .Ce
volum de solutie de NaHCO3 cu partea de masa de 2% (densitatea 1g/cm3 ) poate fi pregatit din 200g de soda alimentara?

Ecuatiile reactiilor.
1.Na +Cl =
2.Na +S =
3.NaOH+ =Na2CO3+
4.NaOH+ =Zn(OH)2+
5.Na2CO3+ + = NaHCO3
Anexa 2.

1.Matalele situate în gr.I sub.A se numesc......


2. Franciul si cesiul sint cele mai ........ metale
3.Element cu ordinul 3 in S.P.
4.Soda NaHCO3 poate exista sub forma......
5.Orgnism ul are nevoie zilnic de sare de.......
6. Sodiul coloreaza flacara in ......

A C A L I N E

A C T V E
L I T I U
C A L C I N A T A
A L I M E N T A
B U C A T R A
G A L B E N R I
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Direcţia Educație Florești
Gimnaziul Cașunca
Catedra ştiinţelor exacte

,,APROBAT,, ___________________
,,COORDONAT,,________________
_____________director - adjunct ________________directorul gimnaziului,
_______________________________ _______________________________

Proiect didactic de scurta durată


La chimie în clasa a IX-a

Anul de studii 2015-2016


Profesor Colța Rita

Anexa 3
Curiozitati

-Cantitateade calciu si fosfor din organism oscilează cantitativ in funcție de ora, astfel încât in jurul orei 11 dimineața in organismul
uman se găsește cel mai redus procent de calciu

-Calciul, se găsește în proporție de 99% în oase și dinți. Totodată, el contribuie la coagularea sângelui, la contractarea mușchilor și
reglează tensiunea arterială.

-Anumite plante, de exemplu spanacul, contin substante care pot reduce absorbtia calciului in organism.
De aceea, pot fi necesare cateva portii de spanac pentru a obtine aceeasi cantitate de calciu ca aceea adusa o cana de lapte (laptele nu
numai ca este bogat in calciu, dar acesta este si intr-o forma usor asimilabila).

-100 grame de seminte de floarea-soarelui contin: 24 grame proteine, 7 miligrame fier, 120 miligrame calciu. Mai bune si mai ieftine
decat orice pastile sau tratamente medicamentoase. De retinut si faptul ca acestea se absorb mult mai repede si mult mai firesc si, cel mai
important, nu au efecte secundare.