Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Disciplina: Chimia

Clasa: a VIII-a

Tema: Soluțiile .Solubilitatea .Apa ca solvent.

Tipul lectiei: mixtă

Competenţe:Dobîndirea cunoştinţelor fundamentale,abilităţilor şi valorilor din


domeniul chimiei.

Subcompetenţe:

- Să caracterizere fierul după algoritmul: răspîndirea în mediu, poziţia în SP,


structura atomului, valenţa, gradul de oxidare, rolul biologic, proprietăţile fizice şi
chimice, obţinerea şi utiizarea;

- Să argumenteze importanţa fierului şi a compuşilor lui.

Obiective operaţionale: Elevul va fi capabil:

O1 – Să definească soluţiile ca amestecuri omogene;

O2 - Să clasifice soluţiile după cantitatea de substanţă dizolvată;

O3 – Să aplice cunoştinţele referitoare la factorii care influenţează dizolvarea


substanţelor;

O4 - Să clasifice substanțele după solubilitate în apă .

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicarea, descrierea, Păianjenul chimic,


tabelul, mesaj, Jocul Telefonul,experimentul , observația, test,demonstrația,lucru cu
manualul,.

Mijloace didactice: manualul de chimie cl.IX, Sistemul periodic, fișe , reactive și


utilaje de laborator

Profesor: Russoi Aliona


Declanşarea activităţii:
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi
tehnici
1.Moment Se salută elevii. Se pregătesc pentu lecţie cu
oganizatoric Mesaj: „Trebuie să încerci necontenit să toate cele necesare.
(2 min) urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi Mesaj
prea departe”.
Motto: „Cine se opreşte din învăţat, fie la Comentează mottoul lecţiei.
15 sau la 25 sau 80 de ani acela este un om
bătrîn.Cine învaţă mereu, rămîne TÎNĂR”.
(Henri Ford)
2.Verifica- Pentru acasa ați avut de învățat tema : Apa . Proprietățile fizice și chimice.
rea Jocul ”Telefonul”:
cunoştinţelor Invit în fața clasei 5 elevi . Condițiile Jocul telefonul
(6 min) jocului. I elev pune o întrebare din temă
Elevii raspund la întrebări
celui de al II elev . II elev raspunde la
întrebare și pune deasemenea întrebare
celui de al III elev. Pentru fiecare
întrebare i se acordă un punct și pentru
fiecare răspuns încă un punct
.Întrebările nu trebuie să se repete dacă
elevul nu știe clasa pune întrebarea în
locul lui.
3.Întrodu- Foarte des în viaţa de zi cu zi, amestecaţi apa elevii scriu titlul în caiete
cerea în cu diverse substanţe solide, lichide sau Asalt de idei
temăși gazoase. Daţi exemple de astfel de amestecuri.
anunțarea Ce fel de amestecuri sunt acestea?
La sfârşitul acestei ore va trebui să cunoaşteţi
obiectivelor
definiţia soluţiilor, componenţii soluţiilor,
(2min)
clasificarea soluţiilor, factorii care influenţează
dizolvarea şi solubilitatea substanţelor.
O1 – Să definească soluţiile ca amestecuri
omogene;
O2 - Să clasifice soluţiile după cantitatea de
substanţă dizolvată;
O3 – Să aplice cunoştinţele referitoare la
factorii care influenţează dizolvarea
substanţelor;
O4 - Să clasifice substanțele după solubilitate .

Dirijare învățare Apa este un solvent universal deoarece în ea se


dizolvă toate subsatnțele : Elevii ascultă
A) Substanțe gazoase –apa mineral , apa
+CO2 Explicația
B) Substanțe solide – apă + sare
C) Subsatnțe lichide – apă+ lapte
Se mai cunosc solvenți particulari :
benzina(uleiul) , acetone(lacurile) ,
olifa(vopselele)
La dizolvarea substanțelor în apă poate Substanță lichidă, omogenă ,
forma : soluții, emulsii, suspensii. formate din mai multe substanțe ,
3 eprubute se prezintă : dizolvare, apă și substanță etc
I eprubetă este dizolvată apă cu sare. Elevii notează noțiunea în caiet . Experimentul
Împreună vom da definiția de soluție . Ce
înțelegeți prin cuvîntul soluții. Cum se prepară
ele.
Soluţiile sunt amestecuri omogene formate din
două sau mai multe substanţe.
3 eprubute se prezintă :
I eprubetă este dizolvată apă cu sare. Observația
IIeprubetă apă cu nisip Elevii arată în care eprubetă este
III eprubetă apă cu ulei soluție
Arătați în care eprubetă este soluție .
Soluțiile este un amestec omogen format din
apă și particular substanței care nu se vede cu Soluție de: ceai , sălămura, de vin ,
ochiul liber. Dați exemple de soluții. alcool , lapte, oțet. Demonstrația

II eprubetă
Suspensie este un amestec neomegen format
din apă și particulele unei substanțe solide
care se vede cu ochiul liber. (apă + nisip) Apă+ nisip, apă+lut , apă ++pămînt)
Dați exemple.
III eprubetă
Emulsie este un amestec neomeogen format
din apă și particulele unei substanțe care nu se
dizolvă în apă .
( apă + ulei)
Dați exemple. Apă + petrol, parfumurile,
medicamentele, apă+ motorină
Iar acum vom examina soluțiile :
Avem 2 eprubete cu soluții de ceai .
Ce observați la aceste 2 eprubete.
Care este diferența dintre ele ? Culoarea este diferită
Și cum numiți voi ceai care are culoare Descoperirea
întunecată, dar culoarea deschisă . dirijată
În termenii chimici se numește soluții diluate , Ceai tare , ceai slab
și soluții concentrate.
Pe baza observațiilor dați noțiunea de soluții Soluții diluate – amestec format din
concentrate și diluate. apă multă și puțină substanță
Soluții concentrate – amestec
Dați exemple de soluții diluate care le folosiți în format din apă puțină și multă
gospodărie ? substanță.
Dați exemple de soluții concentrate care le Sălămura, soluția de ceai ,vinul , Conversația
utilizați în gospodărie. compoturileetc.

Luăm 2 eprubete cu apă în prima adăugăm Spirtul(samagonul) , sirop de zahăr,


putină sare și o amestecăm , în a doua sucurile.
adăugăm mai multă sare și observăm ce se
întîmplă cu aceste soluții. I eprubeta sa dizolvat , iar in a II nu
Care din ele este soluție saturată și care din ele s-a dizolvat toată substanța
este soluție nesaturată.
Dați noțiunea de soluție saturată și nesaturată. Soluții saturată- soluții în care nu se
Solubilitatea este proprietatea unei substanţe mai poate de dizolvat substanță
de a se dizolva într-un anumit solvent. Soluții nesaturată în care se mai
poate de dizolvat substanță.
Solubilitatea se exprimǎ prin cantitatea de
solvat care se poate dizolva în 100g de solvent.
Efectuarea experienţei 1 din fişa de laborator.
Elevii notează noțiunea în caiet.
In trei pahare Berzelius se pune apa, peste Observația
care se adauga:
a)in primul pahar, sare
b)in al doilea pahar, var stins
c)in al treilea pahar, nisip
Concluzie: Sarea se dizolvǎ în apǎ (uşor
Elevii studiază substanțele și își
solubilǎ), varul se dizolvǎ parţial (greu solubil),
expun concluziile.
nisipul nu se dizolvǎ (insolubil).
După solubilitate cunoaștem substanțe :
Experimentul
solubile, puțin solubile, insolubile.
Solubilitatea acizilor , bazelor , sărurilor este
arătată în tabelul solubilității.
Iar acum cu ajutorul manualului determinații
factorii care influențează asupra solubilității
substanțelor .
Temperatura
Suprafața substanței Lucru cu
Presiunea. manual
Conexiunea TEST DE EVALUARE
inversă
I. Incercuieste varianta corecta :
1. Solutia este :
a) un amestec eterogen Elevii rezolvă testul
b) o combinatie
c) un amestec omogen
2. După concetrație soluțiile se împart:
a) concentrate Test
b) saturate
c)emulsii
d)diluate
3. Dizolvarea aceleiasi cantitati de substanta in
aceeasi cantitate de dizolvant are loc cu atat
mai repede cu cat :
a) gradul de faramitare este mai redus
b) agitatia componentilor este mai mica
c) temperatura solutiei este mai ridicata
4. Dizolvand 5g de soda de rufe in 100g
apa se obtine :
a) o solutie de soda de rufe
b) o solutie de soda caustica
c) o noua combinatie
5. Proprietatea unei substante de a se
dizolva intr-un anumit solvent se numeste :
a) dizolvare
b) solubilitate
c) atat dizolvare cat si
solubilitate
Completează tabelul Tabel
II.completează tabelul
anexă
III. Se dau amestecurile ,scrie ce fel de preparat
emulsie
a) carbune pulbere + apa Soluție
b) apa + zahar tos suspensie
c) lut+ apa

Anunțarea temei Pentru acasă aveți de învățat tema ”Soluțiile. Elevii notează tema în caiet
pe acasă și Solubilitatea.Apa ca solven:
notelor Scrieți un refrat despre apă.
Elevii sunt notați

I. Incercuieste varianta corecta :

1. Solutia este :
a) un amestec eterogen
b) o combinatie
c) un amestec omogen
2. După concetrație soluțiile se împart:
a) concentrate
b) saturate
c)emulsii
d)diluate
3. Dizolvarea aceleiasi cantitati de substanta in aceeasi cantitate de dizolvant are loc cu atat mai
repede cu cat :
a) gradul de faramitare este mai redus
b) agitatia componentilor este mai mica
c) temperatura solutiei este mai ridicata
4. Dizolvand 5g de soda de rufe in 100g apa se obtine :
a) o solutie de soda de rufe
b) o solutie de soda caustica
c) o noua combinatie
5. Proprietatea unei substante de a se dizolva intr-un anumit solvent se numeste :
a) dizolvare
b) solubilitate

d) solubilitate
II.completează tabelul

Amestec Dizolvant Dizolvat


30g zahar + 80g apă
70g otet + 15g apă
15g piatra vanata + 100g apă
100g apă + 20g alcool
III. Se dau amestecurile ,scrie ce fel de preparat
d) carbune pulbere + apa-
e) apa + zahar tos-
f) lut+ apa-

Elevul va fi capabil:
O1 – Să definească soluţiile ca
amestecuri omogene;
O2 - Să clasifice soluţiile după
cantitatea de substanţă
dizolvată;
O3 – Să aplice cunoştinţele
referitoare la factorii care
influenţează dizolvarea
substanţelor;
O4 - Să clasifice substanțele după
solubilitate în apă .
Mesaj: „Trebuie
să încerci
necontenit să urci
foarte sus, dacă
vrei să poţi să
vezi prea
departe”.
Motto: „Cine se
opreşte din învăţat,
fie la 15 sau la 25 sau
80 de ani acela este
un om bătrîn.Cine
învaţă mereu, rămîne
TÎNĂR”.(Henri Ford)