Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

1. V.Slavu – Drept civil. Teoria generală. Subiectele de drept civil – sinteze, speţe, teste grilă, Ed.Hamangiu,
Bucureşti, 2017;
2. M.Nicolae – Drept civil. Teoria generală – vol.I Teoria dreptului civil, Ed.Solomon, 2017;
3. I.R.Urs, C.Todica, Drept civil. Teoria generala, Ed. Hamangiu, 2015;
4. G. Boroi, C.A. Anghelescu – Curs de drept civil. Partea generală. Conform Noului Cod civil, Ed. Hamangiu,
2012;
5. C.T.Ungureanu – Drept civil . Partea generala.Persoanele, Ed. Hamangiu, 2012;
6. Titus Prescure, Roxana Maftei, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed. Hamngiu 2012;
7. I. Reghini, Ș.Diaconescu, P.Vasilescu, Introducere in dreptul civil, Ed. Hamangiu, 2013;
8. E. Lupan, S.Sztranziczki, E. Veress, R.A.Pantelimon – Drept civil. Partea generală conform Noului Cod civil,
Ed. C.H. Beck, 2012;
9. T. Bodoaşcă, S. Nour, I.A.Cionca – Drept civil. Parte generală. Conform Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic,
2012;
10. Noul Cod civil. Comentarii., doctrina jurisprudenta, Ed. Hamangiu 2012;
11. Codul civil al României. Îndrumar notarial, Ed Monitorul Oficial, vol.1 si 2;
12. Noul cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Ed. CH. Beck, 2012;
Legislaţie

1. Codul civil;
2. Legea nr.71/2011 pentru punereaa în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil;
3. Constituţia României.

Codul civil (în variantă fizică) –


Varianta spiralată: https://www.hamangiu.ro/codul-civil-si-legea-de-punere-in-aplicare-
actualizat-la-1-octombrie-2020-spiralat
1. Violeta Slavu, Drept civil. Teoria generală. Sinteze. Spețe. Teste tip grilă, Ed.
Hamangiu, 2017.
https://www.hamangiu.ro/drept-civil-teoria-generala-subiectele-de-drept-civil

2. Iosif R. Urs, Carmen Todică, Drept civil. Teoria generală, Ed. Hamangiu, 2015.
https://www.hamangiu.ro/drept-civil-teoria-generala

3. Gabriel Boroi, Carla A. Anghelescu, Curs de Drept civil. Partea generală, ed. a 2-a,
Ed. Hamangiu, 2012.
https://www.hamangiu.ro/curs-de-drept-civil-partea-generala

4. Carmen T. Ungureanu, Ionuț A. Toader, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a
4-a, Ed. Hamangiu, 2019.
https://www.hamangiu.ro/drept-civil-partea-generala-persoanele-editia-a-4-a

5. Marian Nicolae, Drept civil. Teoria generală (Vol. I. Teoria dreptului civil + Vol. II. Teoría
drepturilor subiective civile), Ed. Solomon, 2018.
https://www.editurasolomon.ro/produs/pachet-drept-civil-teoria-generala/