Sunteți pe pagina 1din 1

 

Art. 2. - (1) Aceste norme se aplica in toate sectoarele de activitate de pe teritoriul Romaniei, atat
publice cat si private (industriale, agricole, comerciale, administrative, de servicii, educationale,
culturale, de recreere etc.).
(2) Normele generale de protectie a muncii se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice, romane
sau straine, ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege, atat in
calitate de angajator, cat si in calitate de angajat, precum si ucenicilor, elevilor si studentilor in
perioada efectuarii practicii profesionale, cu exceptia celor care au drept obiect activitati casnice.
Art. 3. - Pentru activitatile care folosesc surse de radiatii nucleare, precum si pentru activitatile
specifice de prevenire si stingere a incendiilor, vor fi respectate Normele de radioprotectie si,
respectiv, Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.
Art. 4. - Normele generale de protectie a muncii se revizuiesc periodic si se modifica de cate ori este
necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa si datorate progresului tehnic.
Art. 5. - (1) Prevederile prezentelor norme se detaliaza pe activitati sau grupe de activitati distincte, in
cadrul normelor specifice de securitate a muncii si al instructiunilor proprii de securitate a muncii.
(2) Normele specifice de securitate a muncii se emit de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
si au aplicabilitate nationala.
(3) Elaboratorul, continutul-cadru, termenele si metodologia de elaborare a normelor specifice de
securitate a muncii se stabilesc de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
(4) Angajatorul are obligatia de a elabora instructiuni proprii de securitate a muncii, care au ca scop
detalierea si particularizarea prevederilor din normele generale, specifice, a standardelor si a altor
reglementari in domeniu, in functie de particularitatile proceselor de munca.
(5) Standardele de securitate a muncii se elaboreaza in Comitetele Tehnice de Standardizare, a caror
activitate este coordonata de Asociatia de Standardizare din Romania.
Art. 6. - Normele specifice si standardele de securitate a muncii, ca si instructiunile proprii de
securitate a muncii se revizuiesc periodic, in concordanta cu modificarile de natura legislativa si
progresului tehnic etc., survenite la nivel national, la nivelul angajatorilor sau la nivelul proceselor de
munca.