Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 02.10.2019
Nivel II- Grupa mare 4
Prof. înv.presc: Sorega Elena
Tema anuală : Cine sunt/suntem?
Tema săptămânii: Tu si eu!
Domeniul Experiențial: Estetic si creativ
Categoria de activitate: Educație muzicală
Tema activității: ,, Chipul meu ,,-predare
„ Ne jucăm cu degetele ”– repetare

Tipul de activitate: mixtă( predare-repetare)


Mijloc de realizare: a) cântec
b) joc musical
Dimensiuni ale dezvoltarii:
D2-mesaje orale in diverse situatii de comunicare;

Comportamente vizate:
A2.3.-isi coordoneaza miscarile infunctie de ritm ,cadenta,pauza, semnale sonore,melodii;
C3.3.-demonstreaza simt muzical ritmic , armonic prin cantec , joc cu text si cant, dans, etc.

Scopul: dezvoltarea capacității de exprimare prin muzică și a capacității copiilor de a-și coordona mișcările în colectiv, respectând
ritmul melodiei și sugestiile motrice oferite de textul musical

Obiective operaționale:
O1:- să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul, semnalul de început și dicția;
O2: -să respecte poziția corectă în timpul interpretării, în vederea unei respirații corecte și a emiterii corespunzătoare a sunetelor:
O3: -să execute corect mișcarile în concordanță cu textul:
O4: -să interpreteze cântecul în mai multe variante: cu întreaga grupă, pe grupuri mici sau individual;

Strategia didactică:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, obsevația, jocul;
Materiale didactice: planșe cu chipul unei fetițe și a unui băiețel, laptop, televizor LCD, stimulente
Forma de realizare: frontal, pe grupuri, individual
Resurse: - temporale: 30 min
-umane: 12
Bibliografie:

 “Muzica – metodica pentru clasa a XI-a – Școli Normale” Editura Didactica și Pedagogică, București, 1993
 Mihaela, Modoran- Metodica activităților instructiv –educative în învățământul preprimar, Editura Didactică Nova, Craiova,
2008
 Elena Zavelea, „Îndrumător metodic pentru activitatea de educaţie muzicală, destinat educatoarelor”, EXPONTO, Constanţa,
2003
 www.youtube.ro- site- Tra la la
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
DD Strategii didactice
Nr Secvențele Ob DDD Conținutul instructiv-educativ D
crt activității Op Demers Metode și Mijloace Forme de
Evaluare
procedee didactice organizare

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea


1. Moment activității - aerisirea sălii de grupă;
organizatoric - amenajarea sălii de grupă (aşezarea scaunelor sub
formă de semicerc);
- pregătirea materialului didactic necesar pentru
activitate.

2. Captarea Se va realiza prin dicuții referitoare la tema Planșe cu frontal Capacitatea


atenției săptămânii despre corpul omenesc. Chipul unui Observația chipuri de copiilor de a
băieţel şi a unei fetiţe- vor fi așezate la panou. Conversatia fată și răspunde corect
Copiii vor trebui să recunoască componentele băiat la întrebări
chipului şi să arate pe propria figură acestea.
Anunțarea Astăzi o să învățăm cântecul,, Chipul meu” Deprinderea de
3. temei și a și pentru că vă place să vă jucați foarte mult o să Conversația a fi atenţi la
obiectivelor repetam jocul muzical „Ne jucăm cu degetele! Explicația explicaţii şi de
Trebuie să mă urmăriți cu atenție pentru a învăța Demonstrația a recepta
conținutul cântecului, să respirați corect în timp ce obiectivele
cântați, să respectați semnalul de începere, să activităţii
păstrați poziția corectă a corpului în timpul
cântatului.

4. Dirijarea Pentru a cânta frumos trebuie să ne preagătim puțin


învățării vocile:
Exercitii de omogenizare a vocii: Demonstrația
a)Exercitii de respiratie-
„Suflăm spre frunza care cade din copac”- se trage
aer adânc în piept și se suflă ușor spre o frunză Exercițiul frontal
imaginară;
-Mirosim flori –tragem aer în piept, apoi suflăm
O2 -Suflăm în păpădii Capacitatea de
-Umflăm baloane pentru petrecere-se trage aer în executare
piept și se elimină printr-o singură expirație. corecta a
b)Exerciții de dicție exerciţiilor de
Cântăm la tobă –bum,bum bum,bum încălzire a
Iar vioara cum ne cântă?- la, la, la, la, la, la vocii
Iar trompeta cântă așa!- ta, ta, ta, ta,ta,ta; individual
c)Exerciții de încălzire a vocii-se fac vocalize pe
sunetele gamei: do, re, mi, fa, sol, la, si, do
-exerciții cu vocale : a, e, i, o, u,
-exerciții cu diferite silabe: ma, me, mi, mo, mu
Familiarizarea copiilor cu conținutul cântecului
Copiii vor audia cântecul integral prezentat și cu
imagini pe televizor, apoi se va purta o discuție pe Laptop,
marginea textului. televizor
Analiza continutului :
Cum se numește cântecul? Din ce organe de simț
este alcătuit chipul ? La ce ne folosesc aceste Conversația
organe de simț?
Învățarea cântecului de către copii
Se realizează pe strofe. Educatoarea va cânta prima
O1 strofa, apoi o va repeta de 2-3 ori împreună cu
O2 copiii. Se reia prima cu a doua strofă și se repetă cu Demonstrația
copiii. Se învață a treia strofă, se repetă prima ,a Explicația
doua și a treia strofă.Educatoarea urmarește
intonarea corectă a liniei melodice, precum și
pronunțarea clară a textului. Se va canta cântecul
integral .

5. Obtinerea O4 Obținerea performanței - se va realiza printr-o


performanței întrecere pe grupuri: se vor alege doi copii din
fiecare grupă . Acestia trebuie sa continuie cântecul Explicația Laptop Pe grupuri
atunci cand îl voi opri. Verificarea se va face pe loc,
realizându-se astfel o atmosfera de întrecere
colegială. Va câștiga echipa care a reușit să cânte
mai multe fragmente corecte. Se fac aprecieri
asupra felului în care copiii și-au însușit cântecul.
Observarea
Anunțarea jocului ce urmează a fi repetat.Vom Demonstrația corectitudinii
6. Reactualizarea O1 repeta jocul,,Ne jucăm cu degetele,,.Educatoarea mișcărilor și a
cunoștintelor O3 interpretează jocul muzical pentru a le reaminti Explicația Frontal susținerii
O4 copiilor textul și mișcările corespunzatoare. ritmului
Jocul se repeta cu grupa de copii. În timp ce cantă Jocul individual
copiii vor executa mișcările sugerate de text.
Aprecieri
7. Încheierea a) Fixarea temei: pozitive
activității -Ce cântec am învățat noi astăzi? Conversația asupra felului
b) Voi face aprecieri globale şi individuale şi voi stimulente cum au cântat
acorda stimulente