Sunteți pe pagina 1din 2

 

1.          Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept care studiaza normele juridice care
reglementeaza:
c. creatiile intelectuale din domeniul literar, artistic sau stiintific si creatiile intelectuale cu aplicabilitate industriala
           2.          Subramurile dreptului proprietatii intelectuale sunt:
b. dreptul de autor si dreptul proprietatii industriale
           3.          Principiul dreptului de prioritate reprezinta:
a. situatia privilegiata a unei persoane care a efectuat un prim depozit reglementar intr-o tara a Uniunii de la Paris, de a
obtine protectie in celelalte tari membre ale Uniunii
           4.          Principiul independentei brevetelor inseamna:
a. ca un brevet de inventie nu poate fi refuzat sau invalidat in orice tara membra a Uniunii de la Paris, din considerentul
ca un brevet pentru aceeasi inventie a fost refuzat sau invalidat in alta tara
           5.          Principiul independentei marcilor inseamna:
c. se mai numeste si principiul tratamentului unionist
           6.         Izvoarele internationale prin care se realizeaza protectia proprietatii intelectuale sunt:
c. Conventia de la Paris din 1883 pentru protectia proprietatii industriale si Conventia de la Berna din 1886 pentru
protectia operelor literare si artistice
           7.          Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale a fost      infiintata:
c. in anul 1967 la Stockholm
           8.          Dreptul de autor inseamna ca:
c. protejeaza numai forma de exprimare a ideilor nu si ideile insesi.
           9.          Calitatea de autor al unei opere o poate avea:
b. numai o persoana fizica sau numai persoanele fizice;
           10.        Potrivit legii, calitatea de subiect al dreptului de autor poate apartine:
c. persoana fizica sau juridica prin a carei contributie opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau
sub pseudonim care nu permit identificarea autorului
           11.        Dovada calitatii de autor, cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub numele unei persoane se
face prin:
b. prezumtia ca autorul este persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica
           12.        Opera comuna se deosebeste de opera colectiva prin:
b. in cazul operei colective este imposibil sa se atribuie vreun drept distinctiv vreunuia dintre autori asupra ansamblului
operei create
           13.        Sunt opere postume, potrivit legislatiei in vigoare:
a. operele pentru care autorul nu si-a manifestat in timpul vietii vointa cu privire la divulgarea acestora
           14.        Exploatarea unei opere colective:
a. se face de catre persoana din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia s-a realizat opera
           15.        Literatura de specialitate a formulat 3 (trei) conditii necesare pentru protectia dreptului de autor, care
rezulta implicit din lege. Aceste conditii sunt:
a. opera sa imbrace o forma concreta de exprimare, sa fie susceptibila de aducere la cunostinta publica si sa fie
originala;
           16. Proprietarul suportului material al unei opere, altul decat autorul, nu are drept de divulgare, adica de
a decide daca,in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica, aceasta apartinand autorului
operei. De la aceasta interdictie, exista si exceptii:
b. in cazul operelor de arta plastica sau fotografica, cu exceptia situatiei in care autorul a exclus in mod expres dreptul
de divulgare prin actul de instrainare a originalului operei;
           17. Enumerarea operelor originale de creatie intelectuala protejate prin Legea nr. 8/1996 (art. 7):
a. are caracter exemplificativ;
           18.  Protectia juridica a discursului politic opereaza daca:

b. este tinut in nume propriu


           19.        Pledoariile avocatilor sunt:
b. aduse  la cunostinta publica fara consimtamantul autorului de catre presa scrisa sau audiovizuala, daca sedintele de
judecata sunt publice
           20.  Drepturile morale de autor au urmatoarele caracteristici:
c. preced drepturile patrimoniale, exercita autoritate asupra lor si le supravietuiesc
           21.        Caracterul strict personal al drepturilor morale de autor inseamna:
a. ca aceste drepturi nu pot fi exercitate decat de catre autorul operei
           22.        Caracterul inalienabil al drepturilor de autor consta in:
c. interzicerea oricarei renuntari sau instrainari ale acestor drepturi
           23.        Caracterul insesizabil al drepturilor morale de autor inseamna:
c. imprejurarea ca acestea nu pot fi urmarite de creditorii autorului operei
           24.        Exceptia de la principiul insesizabilitatii  drepturilor morale de autor este reprezentata de:
a. operele legate indisolubil de suportul material (operele de arta plastica);
           25.        Caracterul perpetuu al drepturilor morale de autor:
c. consta in existenta si exercitarea lor de catre succesorii autorului ori de catre terti, dupa decesul titularului
           26.        Caracterul imprescriptibil al drepturilor morale de autor:
a. consta in faptul ca dreptul la actiune al autorului unei opere intelectuale pentru apararea drepturilor sale morale nu
se stinge niciodata;
           27.        Dreptul de divulgare:
b. reprezinta dreptul autorului de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica
           28.        Dreptul de divulgare in cazul operelor colective:
b. se exercita, in lipsa unei conventii contrare, de catre persoana fizica sau juridica din initiativa, sub responsabilitatea
si sub numele careia a fost realizata opera;
           29.        Dreptul la paternitatea operei:
b. se mai numeste si dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
           30.        Obligatia corelativa dreptului la paternitatea operei consta in:
a. indatorirea tertilor de a indica numele, prenumele sau pseudonimul autorului in cazul citarii si utilizarii de fragmente
extrase din opera, cand acest lucru este permis fara consimtamantul autorului;
           31.        Transmiterea dreptului la paternitatea operei:
a. este interzisa prin acte intre vii
           32.        Dreptul la nume:
a. este numit in doctrina si dreptul autorului de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publicului
           33.     Dreptul la inviolabilitatea operei, constand in posibilitatea juridica a autorului de a se opune oricarei
modificari, suprimari sau completari precum si oricarei atingeri aduse operei care prejudiciaza onoarea sau
reputatia autorului, mai este cunoscut in doctrina si sub numele de :
b. dreptul la retractarea operei;
c. dreptul la integritatea operei;
           34.        Dreptul de retractare a operei:
c. nu poate opera in cazul programelor pentru calculatoare
           35.        Caracterul temporar al drepturilor patrimoniale de autor inseamna ca:
c. durata acestor drepturi se intinde pe durata vietii autorului
           36.        Drepturile patrimoniale de autor al unei opere literare, artistice sau stiintifice sunt:
a. dreptul de a decide utilizarea operei si dreptul de suita
           37.        Dreptul de a decide utilizarea operei se mai numeste si:
a. dreptul de exploatare a operei
           38.        Dreptul de suita reprezinta:
b. posibilitatea autorului de a primi o parte din pretul vanzarilor ulterioare ale operei sale si dreptul autorului de a fi
informat cu privire la locul unde se afla opera sa
           39.        Suportul material in care este incorporata o opera artistica, stiintifica sau literara care a fost creata pe
timpul casatoriei, apartine:
a. categoriei de bunuri proprii ale autorului;
           40.        Titularii drepturilor conexe de autor pot fi:
a. artistii interpreti sau executanti pentru propriile lor interpretari sau executii;