Sunteți pe pagina 1din 6

E valuare sumativă clasa a IX-a

Modulele - Diversitatea în lumea vie. Bioritmuri


Nume, prenume elev _________________________________ Data____________________

Scor acumulat ______________________ Nota______________________

1.Definiți termenii: ecosistem, bioritm 4p


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Alcătuiți un enunț referitor la producători cu îmbinările de cuvinte potrivite din seriile propuse mai jos: 4p
а) Organisma hetrotrofe – organisme autotrofe.
b) Formează prima verigă a lanțului rofic – formează a doua, a treia sau a patra verigă a lanțului trofic.
c) Produc substanțe organice – utilizează substanțe organice gata preparate.
d) Animale – plante.
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Identifică corespondența dintre colanele А și B indicând în dreptul termenilor din coloana A numărul
corespunzător din coloana B 6p
А B
Producători__________ 1. Descompun organismele moarte în substanțe anorganice pe care le
Consumatori______________ reântorc în sol .
Reducători_______________ 2. Omizi .
3. Algele.
4. Râmele.
5.Produc substanțe organice.
6. Vulpea.
4.Dacă afirmațiile sunt adevărate alege litera A, dacă sunt false F. Dacă ai ales litera F scrie răspunsul
corect. 5p
A F а) Mimicria - este corespunderea culorii corpului organismului cu a mediului de trai.
_______________________________________________________________________
A F b) Căderea frunzelor – este bioritm sezonier al plantelor.
.______________________________________________________________________
A F c) Biocenoza - reprezintă componenta nevie a ecosistemului.
_______________________________________________________________________________
5.Completați spațiile libere cu termenii corespunzători 3p
а) Acțiunea omului asupra mediului înconjurător reprezintă factorul ________________________ al
pimediului.
b) Exemplu de ecosistem subteran reprezintă_____________________.
c) Principalul factor care influențează bioritmurile sezoniere la animale este cantitatea de ______________

6. Subliniați cu o linie intrusul din grupurile propuse și explicați în spațiile de mai jos alagera efectuată 4p
А) Livadă               B) Colibri
Ogor                 Șoarece
  Câmpie Omida
Lan Rândunica

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7 . Alcătuiți un eseu despre rețeaua trofică a unui ecosistem relatată în imaginea alăturată după următorul
algoritm: 5p

1 Definiți noțiunea de rețea trofică;


2 dați exemple de 3 lanțuri trofice cu cel puțin
3 verigi trofice pentru fiecare lanț;
3 importanța rețelei trofice.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
E valuare sumativă clasa a IX-a
Modulele - Diversitatea în lumea vie. Bioritmuri
Nume, prenume elev _________________________________ Data____________________

Scor acumulat ______________________ Nota______________________

Nr Item Scor
item
I Definiți termenii: ecosistem, bioritm L
__________________________________________________________________________ 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
4
II .Alcătuiți un enunț referitor la producători cu îmbinările de cuvinte potrivite din seriile L
propuse mai jos: 0
1
а) Organisma hetrotrofe – organisme autotrofe. 2
b) Formează prima verigă a lanțului rofic – formează a doua, a treia sau a patra verigă a 3
lanțului trofic. 4
c) Produc substanțe organice – utilizează substanțe organice gata preparate.
d) Animale – plante.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_

III Identifică corespondența dintre colanele А și B indicând în dreptul termenilor din coloana A L
numărul corespunzător din coloana B 0
А B 1
Producători__________ 1. Descompun organismele moarte în substanțe anorganice 2
Consumatori___________ pe care le reântorc în sol . 3
Reducători_____________ 2. Omizi . 4
3. Algele. 5
4. Râmele. 6
5.Produc substanțe organice.
6. Vulpea.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

IV Dacă afirmațiile sunt adevărate alege litera A, dacă sunt false F. Dacă ai ales litera F scrie L
răspunsul corect. 0
1
A F а) Mimicria - este corespunderea culorii corpului organismului cu a mediului de trai. 2
_______________________________________________________________________ 3
A F b) Căderea frunzelor – este bioritm sezonier al plantelor. 4
.______________________________________________________________________ 5
A F c) Biocenoza - reprezintă componenta nevie a ecosistemului.
__________________________________________________________________________

V Completați spațiile libere cu termenii corespunzători L


0
а) Acțiunea omului asupra mediului înconjurător reprezintă factorul 1
________________________ al mediului. 2
b) Exemplu de ecosistem subteran reprezintă_____________________. 3
c) Principalul factor care influențează bioritmurile sezoniere la animale este cantitatea de
_________________________________________________________________________

VI Subliniați cu o linie intrusul din grupurile propuse și explicați în spațiile de mai jos alagera L
efectuată 0
А) Livadă               B) Colibri 1
Ogor                 Șoarece 2
  Câmpie Omida 3
Lan Rândunica 4

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VII L
Alcătuiți un eseu despre rețeaua trofică a unui ecosistem relatată în imaginea alăturată după, 0
următorul algoritm: 1
2
3
1 Definiți noțiunea de rețea 4
trofică; 5
2 dați exemple de 3 lanțuri
trofice cu cel puțin 3 verigi
trofice pentru fiecare lanț;
3 importanța rețelei trofice.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Barem de convertire
nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% din puncte 14% 15-24% 25-32% 33- 51-65 66-75% 76- 86- 96-
acumulat 50% % 85% 95% 100%
Baremul analitic
I
N Scor Notare Răspuns așteptat Note
acordat
1 4p Lipsa răspunsului-0p 1. Ecosistemul este componenta biosferei Pot fi date și
Răspuns greșit-0 p alcătuit din biotop și biocenoză și relațiile alte definiții
Pentru fiecare
răspuns corect-2p
dintre ele
Pentru fiecare 2. Bioritm – activități cu caracter ciclic din
răspuns parțial corect viața organismelor
– 1p
2 4p Lipsa răspunsului-0p Producătorii - organisme autotrofe care
Răspuns greșit-0 p produc substanțe organice, formează prima
Pentru fiecare
răspuns corect-1p
vrigă a lanțului trofic sunt plante.

3 6p Lipsa răspunsului-0p Producători: 3,5


Răspuns greșit-0 p Consumatori:2,6
Pentru fiecare
răspuns corect-1p
Reducători:1,4

4 5p Lipsa răspunsului-0p a) F, Colorație d protecție


Răspuns greșit-0 p b) A.
Pentru fiecare alegere
corectă-1p
c) F, biotop
Pentru fiecare
explicație corectă –
1p
Pentrul lipsa
explicației – 0p
5 3p Lipsa răspunsului-0p А) Antropic .
Răspuns greșit-0 p B) Peștera.
Pentru fiecare alegere
corectă-1p
C) cantitatea de lumină / durata zilei.

6 4p Lipsa răspunsului-0p А) Câmpia este ecosistem natural restul sunt


Răspuns greșit-0 p artificiale
Pentru fiecare alegere
corectă-1p
B) Rândunica – consumator de gradul 2 /
Ответ отсутствует- secundar

7. 5p Lipsa răspunsului-0p Rețeaua trofică reprezintă intercalarea Se acceptă


Răspuns greșit-0 p lanțurilor trofice a ecosistemului. orice alte
Pentru definirea
rețelei trofice -1p
1. Semințe- șoarece - vulpe lanțuri trofice
Pentru fiecare lanț trofic – 2. Plante - iepure - vulpe
1p
Pentru descrierea
3. Plante – buburuză - pasăre
importanței rețelei trofice – Se acceptă orice argumentare logică/corectă
1p referitor la importaanța rețelei trofice
Matricea de specificații

Domenii Cunoaștere
Evaluare
Subcompetențe și Aplicare Total :
și sinteză
înțelegere
- Definirea termenilor; 9% 7% 6% 22 %
ecosistem, particularitățile
ecosistemului. Clasificarea
ecosistemelor;
- Reprezentarea grafică a 18 % 14 % 23 % 55 %
relațiilor trofice din ecosistem și
argumentarea relațiilor trofice
din ecosistem;

Biodiversitatea 2% 1% 1% 4%
diverselor ecosisteme
acvatice, terestre,
subterane
Identificareaaspectelor 7% 6% 6% 19 %
sezoniere ale ecosistemelor
Determinarea relațiilor dintre
factorii de mediu și
bioritmurile sezoniere ale
organismelor

Total: 36 % 28 % 36 % 100 %