Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a 9-a 2018-2019 Profesor : Moraru Mihaela

Nr.
Indicatorii competențelor specific
Nr. Conținuturi de Data Observații
( CS) și a subcompetențelor ( S) .
Crt. ore
Repartizarea generală a orelor: 34
Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul şi
7
sintaxa unui limbaj de programare de nivel înalt.
CS S Conceptul de dată. Tipuri de date simple. 7
Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj de
11
programare de nivel înalt.
Tablouri unidimensionale. Şiruri de caractere. 9
Metode de descriere a limbajelor.
I Vocabularul şi sintaxa unui limbaj de 7
programare de nivel înalt.
- explicarea modului de descriere a 05.09
construcţiilor gramaticale prin alternare, 1 Iniţiere în limbajul Pascal 1
concatenare, repetare şi includere
opţională; 12.09
2 Metalimbajul BNF. 1
- identificarea unităţilor lexicale ale
limbajului de programare de nivel înalt. 19.09
CS5 3 Diagrame sintactice 1
- utilizarea formulelor BNF şi
CS6 diagramelor sintactice pentru verificarea 26.09
4 Alfabetul limbajului. Vocabularul limbajului. 1
corectitudinii textelor şi unităţilor
lexicale; 5 Simboluri special şi cuvinte cheie. 1 03.10
- aplicarea regulilor de formare a 10.10
identificatorilor, şirurilor, numerelor, 6 Şiruri de caractere. 1
comentariilor. 7 Evaluare 1 17.10
II Conceptul de dată. Tipuri de date simple. 7
- clasificarea tipurilor de date simple în 24.10
8 Conceptul de dată. Tipul de date integer. 1
predefinite şi definite de utilizator, în
ordinale şi neordinale, în tipuri anonime 9 Tipul de date real. 1 07.11

1
Clasa a 9-a 2018-2019 Profesor : Moraru Mihaela
şi definite explicit; 07.11
10 Tipul de date boolean. 1
- clasificarea datelor din program în
constante şi variabile; 14.11
11 Tipul de date char. 1
- utilizarea tipurilor identice şi tipurilor
compatibile; 12 Tipuri de date enumerare şi subdomeniu. 1 21.11
CS6 - aplicarea diagramelor sintactice şi 28.11
CS7 formulelor metalingvistice ale unităţilor 13 Declaraţii de variabile şi definiţii de constante. 1
gramaticale pentru declaraţii de tipuri,
variabile şi constante. 14 Evaluare 1 05.12
Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui
III 11
limbaj de programare de nivel înalt.
- identificarea părţilor componente ale 15 Conceptul de acţiune. Expresii. Evaluarea expresiilor 1 12.12
unui program;
- utilizarea formulelor metalingvistice şi 19.12
Tipul expresiilor Pascal. Instrucţiunea de atribuire.
diagramele sintactice ale instrucţiunilor 16 1
Instrucţiunea apel de procedură.
în studiu pentru verificarea corectitudinii
sintactice a programelor elaborate; 09.01
17 Citirea datelor de la tastatură. Instrucţiunea de efect nul. 1
- elaborarea programelor în care se
utilizează procedurile predefinite de citire 16.01
CS4 18 Instrucţiunea if. 1
/ scriere;
CS5 - elaborarea programelor în care se 19 Instrucţiunea case. 1
23.01
CS6 utilizează instrucţiunile în studiu;
CS10 - descrierea algoritmilor cunoscuţi din 30.01
20 Instrucţiunea compusă. Instructiunea while. 1
cadrul disciplinelor de matematică, fizică,
chimie, biologie ş.a. utilizând diferite 06.02
21 Instrucţiunea repeat. 1
metode de reprezentare a algoritmilor;
- elaborarea algoritmilor de rezolvare a 13.02
22 Instrucţiunea goto. 1
problemelor din diferite domenii de
activitate umană; 23 Generalităţi despre structura unui program Pascal. 1 20.02
- translarea algoritmilor elaboraţi în 27.02
24 Rezolvarea problemelor. 1
programe;
- testarea programelor şi analiza 06.03
25 Evaluare. 1
rezultatelor.

2
Clasa a 9-a 2018-2019 Profesor : Moraru Mihaela
Tablouri unidimensionale. Şiruri de
IV 9
caractere.
26 Tipuri de date tablou unidimensional(array). 1 13.03
27 Tipul indicilor şi tipul componentelor. 1 27.03
-definirea formulelor metalingvistice şi 28 Suma elementelor unui tablou. 1 03.04
CS5 diagramelor sintactice ale declaraţiilor de 29 Operaţii cu elementele unui tablou. 1 10.04
CS6 tipuri de date tablou unidimensional şi şir 30 Tipul de date şir de caractere. 1 17.04
de caractere; 31 Operaţii cu şiruri de caractere. 1 24.04
CS7 -utilizarea subprogramelor predefinite, 32 Rezolvarea problemelor. 1 08.05
destinate prelucrării şirurilor; 15.05
33 Rezolvarea problemelor. 1
34 Evaluare. 1 22.05

S-ar putea să vă placă și