Sunteți pe pagina 1din 2

27 IANUARIE 28 IANUARIE

12.00 - Depunere de flori la Memorialul Victimelor 15.00 - Conferință internațională ESJF: Mapping and
ghetoului din Rîbnița (or. Rîbnița, str. Gorikovo) Protecting Moldova’s Jewish Cemeteries (Online
https://zoom.us/webinar/register/WN_OaL3FnvVR42cMB
12.20 - Depunere de flori și aprinderea lumânărilor -pqO2Q-Q)
comemorative la Mormântul frățesc al victimelor
Holocaustului (or. Rîbnița, Str. Крутая горка, Vechiul
Cimitir evreiesc) 14.00 – Difuzarea filmului ”Prigoana din
Basarabia”(online, platforma facebook a Agenției Relații
12.40 - Depunere de flori și aprinderea lumânărilor Interetnice)
comemorative la Monumentul Victimelor nazismului (or.
Rîbnița, str, Titova) 29 IANUARIE SĂPTĂMÂNA MEMORIEI
14.00 - Material video ,,Holocaust: memorie vie a 11.00 – Masa rotundă ,,Holocaustul memorie vie a
omenirii”, Evghenii Brik, directorul executiv al omenirii” (online, Agenția Relații Interetnice) (25-31 ianuarie)
Institutului iudaic din RM ((online, platforma facebook a
Agenției Relații Interetnice) 12.00 – Prezentarea filmului documentar dedicată comemorării victimelor
”Phoenix”(online, platforma facebook a Agenției Relații
Holocaustului
17.00 - Aprinderea lumânărilor, Ceremonia de Interetnice)
comemorare a victimelor Holocaustului (Sinagoga
Comunității Evreiești din Republica Moldova, str. Eugen 31 IANUARIE
Doga 5)
10.40 – Depunere de flori la monumentul ostașilor evrei
Vernisajul expoziției temporare de fotografii și care și-au pierdut viața apărând Patria și monumentul în
material ,,Albumul Familiei Moldo - Evreiești” (Muzeul memoria copiilor împușcați în perioada celui de-al Doilea
Raional de Istorie și Etnografie Telenești) Război Mondial (Cimitirul evreiesc din orașul Bender)

Expoziție de fotografii și postere tematice “27 Ianuarie 11.30- Depunere de flori la placă memorială din preajma
2021 - Ziua internațională a comemorării victimelor locului unde au fost împușcați evreii în timpul celui de-al
Holocaustului“ (IP Liceul Teoretic Sculeni) doilea război mondial (Lângă Cetatea Bender)

Depunere de flori la monumentul comemorativ al evreilor 12.00- Depunere de flori la monumentul Victimelor
(Sculeni) Holocaustului din orașul Bender (or. Bender, str,
Tcacenco)
Vizionarea filmului istoric ”Sobibor”. Discuții pe
marginea filmului (Centrul de Resurse pentru Adolescenți ORGANIZATORI:
și Tineret CRAT, mun. Bălți)
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,
Masa rotundă ”Holocaustul – crima oribilă a sec. XX” Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Agenția Relații
(Școala Profesională din or. Hâncești) Interetnice, în parteneriat cu Comunitatea evreiască din
Republica Moldova
Masa rotundă ”Holocaust - problema istorică a lumii CHIȘINĂU 2021
contemporane”(Colegiul de medicină Bălți)
Expoziția ”În memoria jertfelor Holocaustului”(Muzeul Excursie virtuală ”Holocaustul din Moldova”(Muzeul
25-31 IANUARIE patrimoniului cultural din or. Taraclia) de Istorie și Etnografie Gura Bîcului)

Difuzarea filmelor tematice de către posturile de Expoziția temporară: «Теленештская улица»(Muzeul 13.00 - Material video ”Holocaust: o Lecțorie a
televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova Raional de Istorie și Etnografie Telenești) Trecutului pentru Prezent”, Ion Duminică, cercetător
științific (online, platforma facebook a Agenției Relații
Difuzarea conținutului informativ dedicat victimelor Expoziția de documente ”Coloana Infinitului”(Muzeul Interetnice)
Holocaustului de către posturile de televiziune și mass- Raional de Istorie și Etnografie ”Anatol Candu” din
media din regiunea Transnistreană Văsieni) 27 IANUARIE

Lansarea proiectului-video: Istoria ,,Drepților între Expoziția tematică ”Victimele Holocaustului – Pagini 10.00 - ”Ziua comemorării martirilor și eroilor
popoare’’ din Basarabia (online, platforma facebook a Durute De Istorie” (Biblioteca Publică Raională, sala de Holocaustului” distribuirea pliantelor de sensibilizare (or.
Comunității Evreiești din RM) expoziții a ”Iulian Filip” or. Drochia) Drochia)

Expoziția foto-documentară „Drepți între popoare” Expoziție tematică ,,Holocaustul: istorii și lecții de viață” 11.00 - ”Miting requiem”, comemorarea victimelor
(Muzeul Național de Istorie a Moldovei, sala Diorama) (Muzeul ținutului din or. Edineț) Holocaustului: depunere de flori la monumentul
„Victimelor Fascismului”, dedicată
Inaugurarea expoziției „Holocaust: Nimicirea. Expoziție foto”Holocaustul: istorie și lecție de Zilei Internaționale de comemorare a victimelor
Salvarea. Eliberarea” (Universitatea de Stat din viață”(Muzeul Raional de Istorie și Etnografie ”Lazăr Holocaustului (str. Calea Orheiului 36, mun. Chişinău)
Moldova, bl. central, etajul 2 str. A. Mateevici, 60) Dubinovschi”, or. Fălești)
11.00 - Inaugurarea Panoului informativ la
Ediție specială a revistei ,,Наш голос”consacrată Expoziție tematică de fotografii, documente, publicații. Monumentul Victimelor Holocaustului din orașul Cahul
memoriei victimelor Holocaustului Excursii ghidate (Camera Militară,Muzeul de Istorie și (Strada Ștefan cel Mare, 37, or. Cahul)
Etnografie Gura Bîcului)
Excursii la Centrul-muzeu ,,Memoria Holocaustului și 11.00 - Depunere de flori la monumentul „Victimelor
Toleranța Interetnică” (Casa Naționalităților, str. A. Depunere de flori la monumentul dedicat jertfelor ucise în Holocaustului” din orașul Dubăsari (Strada Z.
Mateevici 109/1, mun. Chișinău) cel de-al Doilea Război Mondial, în pădurea Cosmodemianschaia, or. Dubăsari)
Vătămăneasca, Tuzara (Pădurea Vătămăneasa, Tuzara or.
”Săptămâna Memoriei Holocaustului”(instituții de Călărași) 11.00 - Depunere de flori la monumentul „Victimelor
învățământ general, profesional-tehnic și instituții de Holocaustului” din orașul Tiraspol (or. Tiraspol)
învățământ superior) Editarea buletinului informativ „Holocaustul - file triste
din istoria umanităţii”( Colegiul Naţional de Comerţ al 10.00 - Depunere de flori la 5 morminte de la Cimitirul
Activități tematice: prezentarea filmelor, dezbateri, mese ASEM) evreiesc din Orhei și aprinderea lumânărilor comemorative
rotunde (Centre de tineret) (Cimitirul evreiesc din or. Orhei)
Oră educativă ”14 lucruri despre lagărul de la
Activități tematice: expoziții, prezentare de filme, Auschwitz”(Școala Profesională Nisporeni) 12.00 - Depunere de flori și ceremonia de comemorare
prezentări de cărți, mese rotunde (Bibliotecile publice) (Cimitirul evreiesc din or. Soroca)
26 IANUARIE
Expoziția ,,Holocaustul – dreptul la memorie"
(Biblioteca Națională RM: 21 ianuarie - 31 ianuarie 2021) 10.00 - Masa rotundă dedicată zilei Naționale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului (online,
Difuzarea filmului documentar ”Cartografierea Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene)
Chișinăului”(online pagina de facebook a Muzeului de Prezentarea spectacolului ”Concertul condamnaților”
Istorie a orașului Chișinău) (Teatrul Național de Stat ”Vasile Alecsandri” din Bălți)

S-ar putea să vă placă și