Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 20. 02. 2019


EDUCATOARE: Prof. VUG ADELA
UNITATEA: Grăd. P.P.Nr. 5, Lugoj
GRUPA: Mijlocie ,,B,,
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ La Zoo! ”
TEMA ZILEI: „ Călătorie imaginară la Zoo! ”

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - ADP

Întâlnirea de dimineaţă: „ Călătorie imaginară la Zoo! ”


Tranziţie: “Ursuleții s-au trezit!”
“Prin pădure, pe cărare!”,
cântec- “La Zoo!”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE - ALA I – CENTRE DE INTERES

Bibliotecă : “Atlasul animalelor sălbatice!”- citire de imagini.


Joc de masă:”Cartea junglei!”- puzzle.
Construcții: ”Cuști pentru animale! ”- construcții cu bețișoare.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE - ADE

Activitate integrată: DȘ / DOS : Joc didactic „ Invitație la Zoo! ”


Confecționare / lipire „Masca animalului preferat”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE - ALA II -„ Carnavalul măștilor! ”

SCOP: Alcătuirea grupurilor de obiecte după un anumit criteriu; consolidarea numerației în


limitele 1-4, consolidarea abilităților practice/ dezvoltarea motrică prin realizarea obiectivelor
propuse. Folosirea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic,
în prezentarea unor animale/ acțiuni ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: ( pentru ALA I, ADE, ALA II în ordine)

-Să denumească animalele prezentate, aleagând o jucărie; precizând ce știu despre ele și modul
lor de viață;
-Să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical și lexical;
-Să asocieze corect imaginile pentru a reda un întreg;
-Să mânuiască cu grijă bețișoarele și materialul pus la dispoziție pentru a construi imaginea unei
cuști destinate animalelor;
-Să denumească în mod conștient, ordonând obiectele dintr-o categorie dată;
-Să se grupeze conform cerințelor educatoarei;
-Să numere în limetele 1-4, asociind cifra cu numărul de obiecte;
-Să manifeste spirit de echipă, încredere în propriile forțe;
-Să respecte regulile jocului;
-Să recunoască măștile animalelor ;
-Să participe cu interes la activitate;
-Să așeze jucăria în cuşca corectă, conform cerințelor;
-Să denumească grupa formată;
-Să hrănească animalele din cuşti;
-Să intuiască/ analizeze materialul primit pentru realizarea unei aplicații;
-Să lipească elemente în locul specificat ;
-Să participe la analiza lucrării proprii dar și a colegilor;

SARCINA DIDACTICĂ: denumirea şi sortarea animalelor de acelaşi fel ; aşezarea animalelor


în cuşcă după felul lor; ( ursuleții în cuşca ursuleților, elefanții în cuşca elefanților; maimuțele în
cușca maimuțelor.)

REGULILE DE JOC: copilul chemat de educatoare alege un animal, îl denumeşte şi îl aşează


într-o cuşcă. Copiii recunosc și denumesc corect animalul, specifică mediul de viață, cu ce se
hrănesc , cum se numesc puii și în ce poveste l-a întâlnit ca personaj, răspund la ghicitori,rezolvă
fișa de lucru.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, mişcarea, aplauze, închiderea și deschiderea ochilor, ghicirea,


mimica, mânuirea și selectarea materialelor.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: expunerea, ghicitoarea, explicaţia, demonstrarea, exerciţiul,conversaţia,
observarea, descoperirea, problematizarea, jocul didactic, povestirea, munca în echipă, turul
galeriei.
Mijloace de învăţământ: atlas cu imagini, puzzle, bețișoare, cuburi, cutii, jucării de pluș,
marionete, planșe și jetoane cu animale, medalioane cu animale, recompense, panou, măști de
animale .
Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe
DURATA: 1 zi
LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă.
BIBLIOGRAFIE:

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (2008) M.E.C.T., Bucureşti;


2. Ezechil, Liliana; Păişi-Lăzărescu, Mihaela (2002) Laborator preşcolar-ghid metodic,
Ed. V&Integral, Bucureşti
3. Preda V.,Pletea M.,Grama F.,Cocoş A.,Oprea D:,Călin M.- (2005) „Ghid pentru proiecte
tematice”, ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti,;
4. Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, București, (2000)
5. Silvia Dima, (2005) - Metode ineractive de grup, ghid metodic, Ed. Miron, Bucureşti,
6.. www.wikipedia.ro
SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu întâlnirea de dimineață, avâd ca temă – Călătorie imaginară la Zoo! ”


Salutul - Ne salutăm unii pe alţii rostindu-ne numele.. Împărtășirea cu ceilalți: copiii sunt
invitați într- o călătorie prin lumea animalelor, are loc o scurtă conversație între copii și
educatoare despre o vizită imaginară la Zoo, în care copiii povestesc despre ce știu sau au auzit
despre aceste viețuitoare.
Calendarul naturii - Ce zi este azi?
- În ce lună ne aflăm?
- În ce anotimp?
- Ce credeți voi că se întâmplă cu animalelede la Zoo pe timpul iernii?
Activitatea de grup: “Ursuleții s-au trezit!” – joc cu text și cânt.
Noutarea zilei. Le-am adresat copiilor următoarele ghicitori:
Cu cojocul lui cel gros Cine-i doamna roşcovană,
Mormăind morocănos Ce-şi tot plimbă mândră blană
Umblă ziua prin pădure De ici, acolo prin vecini,
După fragi și după mure Rost să facă de găini?
(Ursul ) (Vulpea)
Noutatea zilei constă în primirea unei cutii frumos ambalate însoțită de o scrisoare, care ne va fi
de folos la jocul pe care îl vom desfășura pe parcursul zilei.
Copiii şi-au ales activităţile pe centrele de interes, care vor fi descrise în continuare:
Bibliotecă : “Atlasul animalelor sălbatice!”- citire de imagini.
Joc de masă:”Cartea junglei!”- puzzle.
Construcții: ”Cuști pentru animale! ”- construcții cu bețișoare/ cuburi.
La fiecare centru , copiii vor avea anumite sarcini de lucru. De exemplu la sectorul bilbiotecă, ei
vor trebui să recunoască animalele din imagine aleagând o jucărie, precizând ce știu despre ele
și modul lor de viață; la sectorul joc de masă, să asocieze corect imaginile pentru a reda un
întreg; la sectorul construcții, să mânuiască cu grijă bețișoarele și materialul pus la dispoziție
pentru a construi imaginea unei cuști destinate animalelor;
Prin tranziția -“Prin pădure, pe cărare!”, copiii vor trece la activitatea pe domenii experiențiale -
activitate integrată: DȘ / DOS : Joc didactic/ confecționare/ lipire „ Invitație la Zoo! ” iar
activitatea zilei se finalizează cu ALA II - joc cu text și cânt, “ La Zoo” .
Strategii didactice
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Metode şi Material Evaluarea
didactic procedee didactic
Voi asigura condiţiile necesare bunei animalele
desfăşurări a activităţii: şi
- aerisirea săli de grupă; “cuştile”- observarea
1. Momentul -aranjarea mobilierului instructajul cutii de comportam
organizatoric -pregătirea materialului didactic; carton copiilor
-pe 2 măsuţe în faţa copiilor se vor aşeza decorate în
animalele şi “cuştile”- cutii de carton decorate ton cu tema
în ton cu tema jocului. jocului.

Se captează atenția copiilor printr-o surpriză-


un pachet mare împreună cu o scrisoare. Le surpriza
citesc copiilor conținutul biletului:
Dragi copii !
Mă numesc Pinky, sunt prințul savanelor,
ținutul animalelor sălbatice, animale pe care nu
2. Captarea le aveți la voi în țară, dar le puteți vedea la cutia observarea
atenţiei grădina zoologică. De aceea, m- am gândit să povestirea surpriză, comportam
vă invit într- o călătorie imaginară La Zoo! scrisoare copiilor
În cutie veți găsi o mulțime de animale de pluș
cu care voi să vă jucați un joc frumos.În cutie
veți găsi ecusoane cu animale de la Zoo , pe
care le veți primi fiecare, după
preferință.Aștept cu nerăbdare un răspuns din
partea voastră, să- mi spuneți cum v- ați distrat
în călătoria voastră la Zoo! Vă doresc o zi
frumoasă și spor la treabă!
Pinky

Deschid cutia- surpriză și pun jucăriile pe


masă, copiii să se poată bucura de surpriză,şi le descoperirea observarea
adresez câteva întrebări: comportam
-Seamănă aceste jucării cu animale adevărate? copiilor
-Unde stau animalele adevărate? conversația
3. Anunţarea -Animalele adevărate stau în pădure sau animale de
temei şi a savană, la grădina zoologică în cuşti. pluș
obiectivelor -Astăzi ne jucăm jocul: „ Invitație la Zoo! ”și observarea ev. orală
vom confecționa o mască a animalului preferat ecusoane
de fiecare dintre voi. În timpul jocului vom cu animale
respecta regulile jocului, denumim animalele,
vom spune ce știm despre ele, unde trăiesc și
cu ce se hrănesc, vom forma grupe de animale explicația
de același fel, numărăm, ne ajutăm unii pe alții,
vom decupa masca, după care vom lipi pe ea
elementele pe care le avem fiecare pe tăviță.
La sfârțitul zilei vom avea un carnaval al observarea
măștilor! Dacă ne descurcăm bine în comportam
rezolvarea sarcinilor de lucru și vom fi copiilor
cuminți, vom primi și recompense de la Pinky.

Se poartă o scurtă conversație cu copiii despre


ce au lucrat la centrele de interes, în prima
parte a zilei.
-Am observat că ştiţi multe lucruri despre conversația
animale.
-Cum se numesc animalele crescute la casa ev. orală
omului? animale
-Ele se numesc animale domestice. de
-Dar cele din pădure, cum se numesc? Îmi pluș
puteți enumera câteva dintre ele?
-Animalele din pădure se numesc animale ecusoane
sălbatice, ele sunt, vulpea, ursul, ariciul,
4.Reactualizarea veverița, lupul, căprioara, etc.
cunoştinţelor -Dar unde le putem întâlni la un loc pe cele
domestice şi pe cele sălbatice, că ştim că ele exercițiul aplauze
trăiesc separat?
…Putem să întâlnim atât animale domestice
cât şi sălbatice la zoo.
-Dar și animalele din alte ținuturi, alte țări,
sunt sălbatice, pe acestea le vom vedea doar la
grădina zoologică!
-Ce animale putem vedea la Zoo?
-Maimuțe, elefanți, crocodili, zebre, cămile,
lei, tigri, etc.

Tranziţie -“Ursuleții s-au trezit!” jocul ev. orală

ADE – Jocul didactic „ Invitație la Zoo!


jocul
Explicarea și demonstrarea jocului atenție
5. Dirijarea În cutia primită de la Pinky, avem ecusoane cu distributivă
învăţării imaginea unui animal, fiecare copil vine și își animalele
alege un ecuson. Ne vom împărți pe grupe, în de pluș
(desfăşurarea funcție de ecusonul ales, astfel se vor forma explicația
jocului metodic) trei grupe- grupa maimuțelor, a ursuleților și
grupa elefanților. Pe masă avem trei ”cuști”- “cuştile”
cutii decorate cu imaginea unui animal și o
cutie în care avem hrana potrivită pentru
fiecare animal de la Zoo. Voi v-a trebui să
alegeți animalul potrivit și să- l plasați în cușca hrană pt.
lui, să- l hrăniți adecvat, cu ceea ce mănâncă el animale- observarea
în mediul său natural. Fiecare grupă își alege jucării din comportam
un reprezentant care v-a alege un animăluț de plastic copiilor
pluș și-l v-a pune în cușca lui, după care îl
hrănește cu ce îi place animalului să mănânce,
și v-a preciza în ce poveste l-a întâlnit ca
personaj. demonstrația
-Voi arăta cum ne jucăm, după care vom face
un joc de probă pentru a vedea dacă au înțeles
toți copiii regula jocului. animalele
-Am ales un ursuleț pe care îl voi pune în de pluș
cușca ursuleților și îi voi da să mănânce miere.

Jocul de probă exercițiul “cuştile”


-Vine la masă o fetiță și alege o maimuță, o
așează în cușca maimuțelor și îi dă să mănânce ev. orală
banane. Dar maimuțele mănâncă și fructe sau hrană pt.
5. Dirijarea frunze! animale-
învăţării Mă asigur că regula de joc a fost înțeleasă de jucării din
copii, după care vom desfășura jocul propriu plastic
zis.
Executarea propriu–zisă a jocului observarea
-Vine la cutia cu surprize un băiat și alege un jocul comportam
elefant, îl așează în cușca sa și îi dă să copiilor
mănânce frunze de bambus. munca în
De la fiecare grupă v-a veni câte un copil, echipă
alege un animal, îl așează în cușca sa, și îi dă
de mâncare. Se procedează astfel până la
epuizarea jucăriilor, din cutia surprizelor.

Complicarea jocului - variante


În complicarea jocului am ales două variante:
Varianta I: Pe tabla magnetică se află grupe
de animale de același fel. Dau citire unor
ghicitori, după ghicirea răspunsului, copiii vor
preciza tot ce știu despre acel animal, după Problema- Ghicitori: ev. orală
care vin la tabla magnetică și așează pe ea cifra tizarea
corespunzătoare numărului de animale din
fiecare grupă.Vom număra în concernul 1-4, răspunsul la
crescător și descrescător. Ghicitori: întrebări
1. Animal cu chip de om
Țopăie din pom în pom!- maimuța
2. Are trompă-i uriaș
Merge leneș pe făgaș
Și îi place după ploaie
Să se scalde în noroaie .- elefantul
3. Animal cu trup tărcat
Și cu gât nemăsurat - girafa
4. Este rege fioros
Toți pleacă capul în jos
Unii fug nevoie mare
De apare pe cărare.- leul
5. Nu- i pisică, nici motan
E vărgat și roșcovan!- tigrul
Varianta a II- a: Copiii vor avea de rezolvat o
fișă de lucru, pentru încununarea cunoștințelor fișă de ev.scrisă
dobândite pe parcursul jocului.Sarcina de lucru lucru,
este de a denumi animalele din imagine și de a exercițiul
le grupa după criteriul “același fel”- adică; creioane
animale sălbatice, animale domestice, animale colorate
de la Zoo! Colorează animalul preferat! analiză
La sfârșitul jocului, vom face împreună o
analiză a activității,vom împărtăși impresii
despre jocul desfășurat, dacă le- a plăcut sau aplauze,
nu, îl vom mai relua și altă dată. Copiii vor fi aprecieri
recompensați cu aplauze, aprecieri și buline recompense
roșii pentru efortul depus. buline roșii
ev. orală
Tranziţie - cântec- “La Zoo!”

DOS - Activitatea practică


Confecționare / lipire
„Masca animalului preferat”

6. Obţinerea Intuirea materialelor. observarea mască din atenție


performanţelor Un copil este rugat să precizeze ce se află pe carton distributivă
măsuța lui: pe masă avem un carton cu lipici
imaginea unei vulpi, forfecuțe, lipici,hârtie hârtia
creponată, o bucată de elestic și paiete colorate glasată
. forfecuțe
Explicarea şi demonstrarea explicația paiete
-Azi vom confecționa o mască a unui animal colorate
preferat de fiecare dintre voi, vă alegeți fiecare demonstrația
masca care vă place mai mult, o decupăm cu
foarfeca pe conturul negru, după care o vom
decora lipind diferite elemente pe care le aveți
la dispoziție.Vă voi arăta cum vom lucra
pentru a obține masca cea mai reușită.
-Eu îmi voi alege o mască de leu, pe care o
decupez, merg cu foafeca pe conturul negru, demonstrația
după care voi lipi bucățele de hârtie creponată
de culoare galben- portocaliu, așa cum este
blana leului.La final introduc firul de elastic în observarea
cele două găuri din lateralul măștii, obținând comportam
astfel o frumoasă mască pe care o pot folosi la mască din copiilor
un bal mascat!!! carton
lipici
Exerciţii de încălzire a muşchilor exercițiul hârtia
Înainte de a începe să lucrăm, ne încălzim glasată
puțin mânuțele, prin exerciții de mișcare forfecuțe
cunoscute de noi - spălăm rufele, le frecăm paiete
bine, le stoarcem, le scuturăm şi le întindem, colorate
batem bine palmele, plouă,plouă.

Realizarea temei
Modelul demonstativ al educatoarei este expus exercițiul modelul
în fața copiilor pentru a se inspira după acesta. demonstr.al
Voi da semnalul de începere a lucrului, după educatoarei
care voi supraveghea copiii și voi da ajutor
celor care îl solicită, sau celor care întâmpină
greutăți în finalizarea lucrării. Notez fiecare munca în ev. practică
lucrare cu numele copilului respectiv. Copiii echipă
care au terminat mai repede masca personală,
pot să- și ajute colegii.
După expirarea timpului de lucru, se va
pronunța încetarea lucrului, copiii vor etala analiza
măștile într-o expoziție, vom face o scurtă turul galerie lucrarea
analiză/ autoanaliză, a propriilor lucrări dar și a copiilor
colegilor. Precizăm care lucrare este cea mai
reușită și toți copiii vor primi încurajări,
aprecieri și aplauze..

Tranziţie “Prin pădure, pe cărare!”, jocul cu text ev. orală


și cânt
ALA II -„ Carnavalul măștilor! ” Joc distractiv Casetofon
CD muzical ev. orală
Pe un fond muzical adecvat, copiii își vor euritmie
folosi măștile confecționate pentru a dansa, a
7. Asigurarea crea o atmosferă plăcută, distractivă, în ton cu aplauze
feedback-ului activitățile desfășurate pe parcursul întregii
zile.

Se fac aprecieri verbale colective dar și aprecieri


individuale, la modul în care copiii conversația verbale
8. Încheierea și- au îndeplinit sarcinile pe parcursul colective și
activităţii activităților, precum și la comportamentul avut individuale,
pe parcursul zilei.
Copiii au fost recompensați pentru munca lor fructe recompense
cu fructele preferate de maimuțe…banane!!!