Sunteți pe pagina 1din 18

Școala Gimnazială “Mitropolit Iacob Putneanul”

Comuna Putna, județul Suceava Strada Principală Cod poștal 727455

Telefon/fax 0230414153 e-mail: scoala.putna@yahoo.@gmail.com

Perioada: 2 saptamani ; 1 saptamana: 19 ore TC


SAPTAMANA I – 21 octombrie – 25 octombrie 2019

Ziua Comp. Acivitati integrate pe discipline; Elemente de continut Resurse/Evaluare


spec. Organizarea colectivului de elevi
Luni Activitati integrate
21.10.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: DP: Colegii mei -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Jocuri și aplicații practice prezenței
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs pentru stimularea socializării -Caiet de aplicații DP
2.3; 3.1 -reactualizarea normelor de conduită la școală în cadrul grupului școlar
-vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul Observarea comportamentului
toamna (vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) participativ în secvențele de
DP: Texte – suport: învățare
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; Comunicarea
cu colegii şi cadrele didactice;
Reguli de comunicare în activitatea şcolară; Emoţii de bază
denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, furie) în
activităţi/ contexte familiare
-comportamente pozitive/ negative în grupul școlar
-jocuri de aflare a preferințelor colegilor (BINGO)
-muncă în pereche: formulare de întrebare – răspuns despre
colegul de bancă (În ce anotimp te-ai născut?, Care este
animalul tău preferat de companie?);
-jocuri de mimă (exersarea formulelor de solicitare, politețe,
mulțumire)
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la
finalul săptămânii
JOC: ”Ciocănilă, CIOC, CIOC, CIOC!”
CLR: CLR: Texte – suport: ”Albă-ca-Zăpada” (poveste) CLR: Literele a, A. Literele m, -Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; JOC: ”Din ce poveste s-a rătăcit personajul?” M -fișe de lucru
1.3; 2.1, Audierea unei poveşti: Albă-ca-Zăpada. Literele a, A -softuri educaționale (Povestea
2.4; 3.1, - identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ -Audierea unei povești/ Povestea literelor, Edusoft)
3.4; 4.1 a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea literelor ”a” și ”A” -fișe cu desene
semnificației unor imagini; -Acte de vorbire – formularea de -planșă cu literele de tipar: a, A,
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe enunțuri despre personaje din m, M
parcursul lecturii povești cu sprijinul imaginilor -cartonașe pentru efectuarea
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în -Citirea globală a unor cuvinte. prezenței
acest fragment de poveste)?”etc. Exerciții de analiză fonetică -suporturi de lucru: coli din
- numirea personajului dintr-o poveste audiată -Scrierea literelor a, A blocul de desen, coli albe A4,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui -Elemente grafice coli cartonate colorate, hârtie
mesaj/ text scurt audiat Povestea Miaunicăi glasată
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care -Crearea unei scurte povești după Observarea sistematică
testează înţelegerea textului audiat imagini/ Povestea literelor ”m” colectivă sau individuală
Acte de vorbire – Exprimarea propriilor idei în contexte și ”M” Observarea comportamentului
cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; Formularea -Citirea globală a unor cuvinte. participativ în secvențele de
de enunțuri despre cărți, povești, personaje literare preferate. Exerciții de analiză fonetică învățare
- Despărțirea cuvintelor în silabe; -Scrierea literelor a, A Observarea modului de
- Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; Reprezentarea -Elemente grafice realizare a sarcinilor de lucru
grafică a cuvintelor, silabelor, sunetelor (albină, castel, lampă, Autoevaluare
casă, mistreț, cămilă, morsă); Interevaluare
-Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite cuvinte Acordarea de recompense
din universul familiar copiilor (un animal a cărui denumire
conține litera ”m”)
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: A,a, M, m
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor
folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din
universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Cuvântul; Silaba.
Despărţirea cuvintelor în silabe; Cartea – părțile cărții (copertă,
filă, pagină, text, ilustrații)
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne grafice
MEM: MEM Numerele naturale de la 0 la 10 MEM : În lumea poveștilor. -jetoane cu cifrele de la 0 la 5
1.1; 1.2; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Numărul și cifra 5 -instrumente de lucru: creioane
1.3; 1.4; Exerciții de numărare; -Exerciții de numărare colorate, carioci, creioane
1.5; 2.1; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, -Mulțimi de elemente grafice, foarfecă, lipici,
3.1; 5.1 2, 3, 4, 5; -Sortarea și clasificarea unor perforatoare cu modele,
-Jocuri matematice de mișcare: Șirul numerelor de la 0 la 5 elemente după diferite criterii materiale naturale
(Copiii țin jetoane cu numere de la 0 la 5 în mâini. Se specificate Observarea modului de
formulează diferite cerințe: ordonați-vă crescător; copiii care au -Recunoașterea, citirea, scrierea realizare a sarcinilor de lucru
numere mai mici decât 4 să facă un pas în față; să iasă în față cifrei 5
vecinii numărului 4; etc.) Ne plac desenele animate. Autoevaluare
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente Numerele naturale de la 1 la 5
grafice; -Compararea numerelor Interevaluare
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ -Ordine crescătoare, ordine
completarea numărului de elemente; descrescătoare
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ -Compunerea și descompunerea
numere numerelor;
-Medii de viață ale animalelor (balta, deșertul, pădurea, mediul -Șiruri de elemente
subteran, marea); Viețuitoare marine Medii de viata
Animale sălbatice. Animale
sălbatice din țara noastră și din
alte țări. Medii de viață ale
viețuitoarelor. Părțile unui
animal
MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală MM: Audierea și interpretarea -prezentări multimedia: softuri
1.1;1.2, (bătăi din palme, degetul pe bancă, bătaia din picior); Elemente unui cântec. Cântarea vocală educaționale, ppt-uri, fișiere
1.4; 2.1; de limbaj muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare-încet), Cărticica mea multimedia (animație, muzică,
2.2; 2.3 interpretare (nuanțe tare/ încet/ mediu); Jucării muzicale; text)
Mişcarea pe muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale Observarea comportamentului
accesibile: Cărticica mea, La moară (folclorul copiilor), La participativ în secvențele de
moară (Corneliu Mereș), Uf, de i-ar vedea pisica (Ion învățare
Dumitrescu), Piticii și ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N.
Ionescu), Capra cu trei iezi (folclorul copiilor)
Marti Activitati integrate
22.10.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: DP: Colegii mei -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Jocuri și aplicații practice pentru Prezenței
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs stimularea socializării în cadrul -Caiet de aplicații DP
2.3; 3.1 -reactualizarea normelor de conduită la școală grupului școlar Observarea
-vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul comportamentului
toamna (vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) participativ în secvențele de
-audiție muzicală ”Acum e toamnă, da!” învățare
DP: Texte – suport:
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; Comunicarea
cu colegii şi cadrele didactice;
Reguli de comunicare în activitatea şcolară; Emoţii de bază
denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, furie) în
activităţi/ contexte familiare
-comportamente pozitive/ negative în grupul școlar
-jocuri de aflare a preferințelor colegilor (BINGO)
-muncă în pereche: formulare de întrebare – răspuns despre
colegul de bancă (În ce anotimp te-ai născut?, Care este
animalul tău preferat de companie?);
-jocuri de mimă (exersarea formulelor de solicitare, politețe,
mulțumire)
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la
finalul săptămânii
JOC: ”Ciocănilă, CIOC, CIOC, CIOC!”
CLR: CLR: Texte – suport: ”Albă-ca-Zăpada” (poveste) CLR: Literele a, A. Literele m, M -Caietul de aplicații CLR
1.1; 1.2; JOC: ”Din ce poveste s-a rătăcit personajul?” Albă-ca-Zăpada. Literele a, A -fișe de lucru
1.3; 2.1, Audierea unei poveşti: -Scrierea literelor a, A -softuri educaționale
2.4; 3.1, - identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ -Audierea unei povești/ Povestea (Povestea literelor, Edusoft)
3.4; 4.1 a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea literelor ”a” și ”A” -fișe cu desene
semnificației unor imagini; -Acte de vorbire – formularea de -planșă cu literele de tipar: a,
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe enunțuri despre personaje din A, m, M
parcursul lecturii povești cu sprijinul imaginilor -cartonașe pentru efectuarea
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în -Citirea globală a unor cuvinte. prezenței
acest fragment de poveste)?”etc. Exerciții de analiză fonetică -suporturi de lucru: coli din
- numirea personajului dintr-o poveste audiată -Elemente grafice blocul de desen, coli albe A4,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui Povestea Miaunicăi coli cartonate colorate, hârtie
mesaj/ text scurt audiat -Crearea unei scurte povești după glasată
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte imagini/ Povestea literelor ”m” și
care testează înţelegerea textului audiat ”M” Observarea sistematică
Acte de vorbire – Exprimarea propriilor idei în contexte -Citirea globală a unor cuvinte. colectivă sau individuală
cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; Formularea Exerciții de analiză fonetică Observarea
de enunțuri despre cărți, povești, personaje literare preferate. -Scrierea literelor a, A comportamentului
- Despărțirea cuvintelor în silabe; -Elemente grafice participativ în secvențele de
- Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; Reprezentarea învățare
grafică a cuvintelor, silabelor, sunetelor (albină, castel, lampă, Observarea modului de
casă, mistreț, cămilă, morsă); realizare a sarcinilor de
-Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite cuvinte lucru
din universul familiar copiilor (un animal a cărui denumire Autoevaluare/Interevaluare
conține litera ”m”) Acordarea de recompense
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: A,a, M, m
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor
folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din
universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Cuvântul; Silaba.
Despărţirea cuvintelor în silabe; Cartea – părțile cărții (copertă,
filă, pagină, text, ilustrații)
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne grafice
MEM: MEM Numerele naturale de la 0 la 10 MEM În lumea poveștilor. -jetoane cu cifrele de la 0 la 5
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Numărul și cifra 5 -instrumente de lucru:
1.1; 1.2; Exerciții de numărare; -Recunoașterea, citirea, scrierea creioane colorate, carioci,
1.3; 1.4; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, cifrei 5 creioane grafice, foarfecă,
1.5; 2.1; 2, 3, 4, 5; -Exerciții de numărare lipici, perforatoare cu modele,
3.1; 5.1 -Jocuri matematice de mișcare: Șirul numerelor de la 0 la 5 -Mulțimi de elemente materiale naturale
(Copiii țin jetoane cu numere de la 0 la 5 în mâini. Se -Sortarea și clasificarea unor Aprecieri individuale și
formulează diferite cerințe: ordonați-vă crescător; copiii care au elemente după diferite criterii globale
numere mai mici decât 4 să facă un pas în față; să iasă în față specificate
vecinii numărului 4; etc.) Ne plac desenele animate. Expunerea lucrărilor
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente Numerele naturale de la 1 la 5 realizate
grafice; -Compararea numerelor Observarea
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ -Ordine crescătoare, ordine comportamentului
completarea numărului de elemente; descrescătoare verbal/nonverbal al copilului
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ -Compunerea și descompunerea
numere numerelor;
-Medii de viață ale animalelor (balta, deșertul, pădurea, mediul -Șiruri de elemente
subteran, marea); Viețuitoare marine Medii de viata
Animale sălbatice. Animale
sălbatice din țara noastră și din alte
țări. Medii de viață ale
viețuitoarelor. Părțile unui animal
Activitati pe discipline – Limba franceza
Miercuri
23.10.2019 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: CLR: Literele a, A. Literele m, -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei M prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Albă-ca-Zăpada. Literele a, A- -Caietul de aplicații CLR
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală Scrierea literelor a, A -fișe de lucru
3.4; 4.1 -vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul -Elemente grafice -softuri educaționale (Povestea
toamna (vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) -Audierea unei povești/ Povestea literelor, Edusoft)
CLR: Texte – suport: ”Albă-ca-Zăpada” (poveste) literelor ”a” și ”A” -fișe cu desene
JOC: ”Din ce poveste s-a rătăcit personajul?” -Acte de vorbire – formularea de -planșă cu literele de tipar: a, A,
Audierea unei poveşti: enunțuri despre personaje din m, M
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ povești cu sprijinul imaginilor -cartonașe pentru efectuarea
a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -Citirea globală a unor cuvinte. prezenței
semnificației unor imagini; Exerciții de analiză fonetică -suporturi de lucru: coli din
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe Povestea Miaunicăi blocul de desen, coli albe A4,
parcursul lecturii -Crearea unei scurte povești după coli cartonate colorate, hârtie
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în imagini/ Povestea literelor ”m” glasată
acest fragment de poveste)?”etc. și ”M” Observarea sistematică
- numirea personajului dintr-o poveste audiată -Citirea globală a unor cuvinte. colectivă sau individuală
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui Exerciții de analiză fonetică Observarea comportamentului
mesaj/ text scurt audiat -Scrierea literelor a, A participativ în secvențele de
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care -Elemente grafice învățare
testează înţelegerea textului audiat Observarea modului de
Acte de vorbire – Exprimarea propriilor idei în contexte realizare a sarcinilor de lucru
cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; Formularea Autoevaluare
de enunțuri despre cărți, povești, personaje literare preferate. Interevaluare
- Despărțirea cuvintelor în silabe; Acordarea de recompense
- Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; Reprezentarea
grafică a cuvintelor, silabelor, sunetelor (albină, castel, lampă,
casă, mistreț, cămilă, morsă);
-Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite cuvinte
din universul familiar copiilor (un animal a cărui denumire
conține litera ”m”)
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: A,a, M, m
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor
folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din
universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Cuvântul; Silaba.
Despărţirea cuvintelor în silabe; Cartea – părțile cărții (copertă,
filă, pagină, text, ilustrații)
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne grafice-
MEM: MEM Numerele naturale de la 0 la 10 -audiție muzicală ”Acum e -Caiet de aplicații MEM
1.1; 1.2; toamnă, da!” MEM În lumea -jetoane cu cifrele de la 0 la 5
1.3; 1.4; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; poveștilor. -instrumente de lucru: creioane
1.5; 2.1; Exerciții de numărare; Numărul și cifra 5 colorate, carioci, creioane
3.1; 5.1 -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, -Exerciții de numărare grafice, foarfecă, lipici,
2, 3, 4, 5; -Mulțimi de elemente perforatoare cu modele,
-Jocuri matematice de mișcare: Șirul numerelor de la 0 la 5 -Sortarea și clasificarea unor materiale naturale Aprecieri
(Copiii țin jetoane cu numere de la 0 la 5 în mâini. Se elemente după diferite criterii individuale și globale
formulează diferite cerințe: ordonați-vă crescător; copiii care au specificate
numere mai mici decât 4 să facă un pas în față; să iasă în față -Recunoașterea, citirea, scrierea Expunerea lucrărilor realizate
vecinii numărului 4; etc.) cifrei 5 Observarea comportamentului
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente Ne plac desenele animate. verbal/nonverbal al copilului
grafice; Numerele naturale de la 1 la 5
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ -Compararea numerelor
completarea numărului de elemente; -Ordine crescătoare, ordine
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ descrescătoare
numere -Compunerea și descompunerea
-Medii de viață ale animalelor (balta, deșertul, pădurea, mediul numerelor;
subteran, marea); Viețuitoare marine -Șiruri de elemente
Medii de viata
Animale sălbatice. Animale
sălbatice din țara noastră și din
alte țări. Medii de viață ale
viețuitoarelor. Părțile unui
animal
Activitati pe discipline - Religie
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Joi Activitati integrate
24.10.219 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: CLR: Literele a, A. Literele m, -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei M prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Albă-ca-Zăpada. Literele -Caietul de aplicații CLR
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală a, A -fișe de lucru
3.4; 4.1 -vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul -Audierea unei povești/ Povestea -softuri educaționale (Povestea
toamna (vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) literelor ”a” și ”A” literelor, Edusoft)
CLR: Texte – suport: ”Albă-ca-Zăpada” (poveste) -Acte de vorbire – formularea de -fișe cu desene
JOC: ”Din ce poveste s-a rătăcit personajul?” enunțuri despre personaje din -planșă cu literele de tipar: a, A,
Audierea unei poveşti: povești cu sprijinul imaginilor m, M
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ -Citirea globală a unor cuvinte. -cartonașe pentru efectuarea
a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea Exerciții de analiză fonetică prezenței
semnificației unor imagini; -Scrierea literelor a, A -suporturi de lucru: coli din
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe -Elemente grafice blocul de desen, coli albe A4,
parcursul lecturii Povestea Miaunicăi. Literele coli cartonate colorate, hârtie
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în m, M glasată
acest fragment de poveste)?”etc. -Crearea unei scurte povești după Observarea sistematică
- numirea personajului dintr-o poveste audiată imagini/ Povestea literelor ”m” colectivă sau individuală
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui și ”M” Observarea comportamentului
mesaj/ text scurt audiat -Citirea globală a unor cuvinte. participativ în secvențele de
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care Exerciții de analiză fonetică învățare
testează înţelegerea textului audiat -Scrierea literelor m, M
Acte de vorbire – Exprimarea propriilor idei în contexte -Elemente grafice
cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; Formularea Observarea modului de
de enunțuri despre cărți, povești, personaje literare preferate. realizare a sarcinilor de lucru
- Despărțirea cuvintelor în silabe;
- Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; Reprezentarea Autoevaluare
grafică a cuvintelor, silabelor, sunetelor (albină, castel, lampă,
casă, mistreț, cămilă, morsă); Interevaluare
-Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite cuvinte
din universul familiar copiilor (un animal a cărui denumire Acordarea de recompense
conține litera ”m”)
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: A,a, M, m
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor
folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din
universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Cuvântul; Silaba.
Despărţirea cuvintelor în silabe; Cartea – părțile cărții (copertă,
filă, pagină, text, ilustrații)
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne grafice
MEM: MEM Numerele naturale de la 0 la 10 MEM În lumea poveștilor. -jetoane cu cifrele de la 0 la 5
1.1; 1.2; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Numărul și cifra 5 -instrumente de lucru: creioane
1.3; 1.4; Exerciții de numărare; -Exerciții de numărare colorate, carioci, creioane
1.5; 2.1; -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, -Mulțimi de elemente grafice, foarfecă, lipici,
3.1; 5.1 2, 3, 4, 5; -Sortarea și clasificarea unor perforatoare cu modele,
-Jocuri matematice de mișcare: Șirul numerelor de la 0 la 5 elemente după diferite criterii materiale naturale
(Copiii țin jetoane cu numere de la 0 la 5 în mâini. Se specificate Aprecieri individuale și globale
formulează diferite cerințe: ordonați-vă crescător; copiii care au -Recunoașterea, citirea, scrierea
numere mai mici decât 4 să facă un pas în față; să iasă în față cifrei 5 Expunerea lucrărilor realizate
vecinii numărului 4; etc.) Ne plac desenele animate. Observarea comportamentului
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente Numerele naturale de la 1 la 5 verbal/nonverbal al copilului
grafice; -Compararea numerelor
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ -Ordine crescătoare, ordine
completarea numărului de elemente; descrescătoare
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ -Compunerea și descompunerea
numere numerelor;
-Medii de viață ale animalelor (balta, deșertul, pădurea, mediul -Șiruri de elemente
subteran, marea); Viețuitoare marine Medii de viata
Animale sălbatice. Animale
sălbatice din țara noastră și
din alte țări. Medii de viață ale
viețuitoarelor. Părțile unui
animal
AV/AP: AVAP: AVAP: -instrumente de lucru: creioane
1.1; 1.2; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: Proiect – Toamna (colaj din colorate, carioci, creioane
2.2; 2.3; mototolire, rupere, îndoire, lipire; decupaje: frunze, mere, nori, grafice, foarfecă, lipici,
2.4 Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale coșulețe) perforatoare cu modele,
materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, ghinde, Explorarea unor materiale materiale naturale Observarea
castane, semințe de porumb, floarea-soarelui, boabe de fasole) culese din natură (castane, modului de realizare a
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu frunze, ghinde) sarcinilor de lucru
acordeon, Dragonul Autoevaluare/Interevaluare
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Vineri Activitati integrate
25.10.2019 CLR: CLR: Texte – suport: ”Albă-ca-Zăpada” (poveste) CLR: Literele a, A. Literele m, -caiet aplicații CLR
1.1; 1.2; JOC: ”Din ce poveste s-a rătăcit personajul?” M -fișe de lucru
1.3; 2.1, Audierea unei poveşti: Albă-ca-Zăpada. Literele -softuri educaționale (Povestea
2.4; 3.1, - identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a, A literelor, Edusoft)
3.4; 4.1 a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -Audierea unei povești/ Povestea -fișe cu desene
semnificației unor imagini; literelor ”a” și ”A” -planșă cu literele de tipar: a, A,
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe -Acte de vorbire – formularea de m, M
parcursul lecturii enunțuri despre personaje din -cartonașe pentru efectuarea
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în povești cu sprijinul imaginilor prezenței
acest fragment de poveste)?”etc. -Citirea globală a unor cuvinte. -suporturi de lucru: coli din
- numirea personajului dintr-o poveste audiată Exerciții de analiză fonetică blocul de desen, coli albe A4,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui -Scrierea literelor a, A coli cartonate colorate, hârtie
mesaj/ text scurt audiat -Elemente grafice glasată
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care
testează înţelegerea textului audiat Povestea Miaunicăi.Literele m,
Acte de vorbire – Exprimarea propriilor idei în contexte M. Observarea sistematică
cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; Formularea -Scrierea literelor a, A colectivă sau individuală
de enunțuri despre cărți, povești, personaje literare preferate.
- Despărțirea cuvintelor în silabe; -Crearea unei scurte povești după
- Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; Reprezentarea imagini/ Povestea literelor ”m” Observarea comportamentului
grafică a cuvintelor, silabelor, sunetelor (albină, castel, lampă, și ”M” participativ în secvențele de
casă, mistreț, cămilă, morsă); -Citirea globală a unor cuvinte. învățare
-Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite cuvinte Exerciții de analiză fonetică Observarea modului de
din universul familiar copiilor (un animal a cărui denumire -Elemente grafice realizare a sarcinilor de lucru
conține litera ”m”)
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: A,a, M, m Autoevaluare
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor
folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din Interevaluare
universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Cuvântul; Silaba. Acordarea de recompense
Despărţirea cuvintelor în silabe; Cartea – părțile cărții (copertă,
filă, pagină, text, ilustrații)
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
Pregrafisme și semne grafice
AV/AP: AVAP: AVAP: Personaje fantastice – -instrumente de lucru: creioane
1.1; 1.2; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: colaj din frunze uscate colorate, carioci, creioane
2.2; 2.3; mototolire, rupere, îndoire, lipire; grafice, foarfecă, lipici,
2.4 Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale perforatoare cu modele,
materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, ghinde, materiale naturale
castane, semințe de porumb, floarea-soarelui, boabe de fasole) Observarea modului de
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu realizare a sarcinilor de lucru
acordeon, Dragonul Autoevaluare/Interevaluare
MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală MM: Audierea și interpretarea -prezentări multimedia: softuri
1.1;1.2, (bătăi din palme, degetul pe bancă, bătaia din picior); Elemente unui cântec. Cântarea vocală educaționale, ppt-uri, fișiere
1.4; 2.1; de limbaj muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare-încet), Ceata lui Pițigoi multimedia (animație, muzică,
2.2; 2.3; interpretare (nuanțe tare/ încet/ mediu); Jucării muzicale; Observarea comportamentului
Mişcarea pe muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale participativ în secvențele de
accesibile: Cărticica mea, La moară (folclorul copiilor), La învățare text)
moară (Corneliu Mereș), Uf, de i-ar vedea pisica (Ion
Dumitrescu), Piticii și ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N.
Ionescu), Capra cu trei iezi (folclorul copiilor)

SAPTAMANA II – 4 noiembrie – 8 noiembrie 2019

Ziua Comp. Acivitati integrate pe discipline; Elemente de continut Resurse/Evaluare


spec. Organizarea colectivului de elevi
Luni Activitati integrate
4.11.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: DP: Sunt curat și sănătos! -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Obiecte şi activităţi zilnice de prezenței
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs igienă personală; -Caiet de aplicații DP
2.3; 3.1 -reactualizarea normelor de conduită la școală Autocunoaştere şi atitudine Observarea
-vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul toamna pozitivă faţă de sine comportamentului
(vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) verbal/nonverbal al
DP: Text – suport: ”Năsuc” (poveste) copilului
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care
redau momente din povestea audiată;
-Organele de simț
-Obiecte de igienă; Reguli de igienă (spălarea mâinilor după utilizarea
toaletei, înainte de masă, spălarea fructelor, așezarea hanielor pe umeraș,
în dulapuri)
-Realizarea unui miniproiect individual: Cărticica sănătății (coloarea
imaginilor, decuparea, lipirea și asamblarea, formularea de mesaje depre
igienă)
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul
săptămânii
-JOC: ”Ghicește obiectul” (prezentarea unui ppt cu
ghicitori despre igienă)
CLR: CLR: Texte – suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ion CLR:Ursul păcălit de vulpe. -auxiliare didactice
1.1; 1.2; Creangă),”Cioc! cioc! cioc!” (de Emil Gârleanu) Literele u, U -film de desene animate
1.3; 2.1, S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U -Vizionarea filmului de desene -fișe de lucru
2.4; 3.1, Cioc! cioc! cioc! Literele n, N animate ”Ursul păcălit de -fișe cu desene
3.4; 4.1 -Vizionarea unui film educativ; Discuții despre film; vulpe”, după povestea lui Ion -planșe cu literele: u, U, n,
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe Creangă N
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -Exerciții de analiză fonetică Observarea sistematică
semnificației unor imagini; Cioc! Cioc! Cioc! Literele n, N colectivă sau individuală
-Ordonarea momentelor din povestea ”Ursul păcălit de vulpe” -Audierea unui text; Observarea
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: u, U, n, N (recunoaștere, -Reprezentarea grafică a comportamentului
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; cuvintelor, silabelor, sunetelor participativ în secvențele
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea de învățare
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de Observarea modului de
tipar; realizare a sarcinilor de
-Realizarea corespondenței dintre literele mici și mari de tipar; lucru
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Exerciții de analiză
fonetică (urs, scorbură, căruță, pădure, albină, alună, frunză, nufăr)
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: -Animalele. -Caietul de aplicații MEM,
1.1; 1.2; -Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere, comparare, Numerele naturale de la 1 la 5 -fișe de lucru
1.3; 1.4; ordonare; Compunerea și descompunerea numerelor; Numere -Animale sălbatice. Observarea modului de
1.5; 2.1; pare/impare; Animale sălbatice din țara realizare a sarcinilor de
3.1; 5.1 -Numărul și cifra 0 (recunoaștere, citire, scriere); Mulțimea vidă noastră și din alte țări. Medii de lucru
-Ghicitori matematice viață ale viețuitoarelor. Părțile Autoevaluare/Interevaluare
- Părțile corpului unui mamifer; Medii de viață ale animalelor; unui animal Acordarea de recompense
Clasificarea animalelor după diferite criterii; -Toamna în pădure. Numărul
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/numere si cifra 0
MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală (bătăi din MM: Audierea și interpretarea -instrumente muzicale:
1.1, 1.2, palme, degetul pe bancă, bătaia din picior); Elemente de limbaj muzical: unui cântec. Cântarea vocală tobiță, tamburină, chitară
1.3, 1.4; ritmul (sunet lung-scurt, tare-încet), interpretare (nuanțe tare/ încet/ La moară Aprecieri individuale și
2.1; 2.2, mediu) ; Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea instrumentală; globale
2.3; 3.1 Creaţii muzicale accesibile: La moară (folclorul copiilor), La moară
(Corneliu Mereș), Uf, de i-ar vedea pisica! (Ion Dumitrescu), Piticii și
ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. Ionescu), Capra cu trei iezi
(folclorul copiilor)
Marti Activitati integrate
5.11.2019 DP: DP Întâlnirea de dimineaţă: DP: Sunt curat și sănătos! -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Autocunoaştere şi atitudine prezenței
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs pozitivă faţă de sine -Caiet de aplicații DP
2.3; 3.1 -reactualizarea normelor de conduită la școală Observarea
-vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul toamna comportamentului
(vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) DP: Text – verbal/nonverbal al copilului
suport: ”Năsuc” (poveste)
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care
redau momente din povestea audiată;
-Organele de simț
-Obiecte de igienă; Reguli de igienă (spălarea mâinilor după utilizarea
toaletei, înainte de masă, spălarea fructelor, așezarea hanielor pe umeraș,
în dulapuri)
-Realizarea unui miniproiect individual: Cărticica sănătății (coloarea
imaginilor, decuparea, lipirea și asamblarea, formularea de mesaje depre
igienă)
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul
săptămânii
-JOC: ”Ghicește obiectul” (prezentarea unui ppt cu
ghicitori despre igienă)
CLR: CLR: Texte – suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ion CLR:Ursul păcălit de vulpe. -auxiliare didactice
1.1; 1.2; Creangă),”Cioc! cioc! cioc!” (de Emil Gârleanu) Literele u, U. Scrierea -film de desene animate
1.3; 2.1, S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U literelor u, U -fișe de lucru
2.4; 3.1, Cioc! cioc! cioc! Literele n, N -Vizionarea filmului de desene -fișe cu desene
3.4; 4.1 -Vizionarea unui film educativ; Discuții despre film; animate ”Ursul păcălit de -planșe cu literele: u, U, n, N
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe vulpe”, după povestea lui Ion Observarea sistematică
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea Creangă colectivă sau individuală
semnificației unor imagini; -Exerciții de analiză fonetică Observarea
-Ordonarea momentelor din povestea ”Ursul păcălit de vulpe” Cioc! Cioc! Cioc! Literele n, comportamentului
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: u, U, n, N (recunoaștere, N participativ în secvențele de
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; -Audierea unui text; învățare
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea -Reprezentarea grafică a Observarea modului de
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de cuvintelor, silabelor, sunetelor realizare a sarcinilor de
tipar; lucru
-Realizarea corespondenței dintre literele mici și mari de tipar;
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Exerciții de analiză
fonetică (urs, scorbură, căruță, pădure, albină, alună, frunză, nufăr)
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: -Animalele. Numerele -Caietul de aplicații MEM,
1.1; 1.2; -Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere, comparare, naturale de la 1 la 5 -fișe de lucru
1.3; 1.4; ordonare; Compunerea și descompunerea numerelor; Numere -Toamna în pădure. Observarea modului de
1.5; 2.1; pare/impare; Numărul si cifra 0 realizare a sarcinilor de
3.1; 5.1 -Numărul și cifra 0 (recunoaștere, citire, scriere); Mulțimea vidă lucru
-Ghicitori matematice Autoevaluare
- Părțile corpului unui mamifer; Medii de viață ale animalelor; Interevaluare
Clasificarea animalelor după diferite criterii; Acordarea de recompense
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/numere
Activitati pe discipline – Limba franceza
Miercuri
6.11.2019 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Ursul păcălit de vulpe. prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Literele u, U auxiliare didactice
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -Vizionarea filmului de desene -film de desene animate
3.4; 4.1 -vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul toamna animate ”Ursul păcălit de -fișe de lucru
(vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) vulpe”, după povestea lui Ion -fișe cu desene
CLR: Texte – suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ion Creangă -planșe cu literele: u, U, n, N
Creangă),”Cioc! cioc! cioc!” (de Emil Gârleanu) -Exerciții de analiză fonetică Observarea sistematică
S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U colectivă sau individuală
Cioc! cioc! cioc! Literele n, N Cioc! Cioc! Cioc! Literele n, Observarea
-Vizionarea unui film educativ; Discuții despre film; N comportamentului
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe participativ în secvențele de
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -Audierea unui text; învățare
semnificației unor imagini; -Reprezentarea grafică a Observarea modului de
-Ordonarea momentelor din povestea ”Ursul păcălit de vulpe” cuvintelor, silabelor, sunetelor realizare a sarcinilor de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: u, U, n, N (recunoaștere, lucru
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de
tipar;
-Realizarea corespondenței dintre literele mici și mari de tipar;
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Exerciții de analiză
fonetică (urs, scorbură, căruță, pădure, albină, alună, frunză, nufăr)
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: -Animalele. Numerele -Caiet de aplicații MEM,
1.1; -Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere, comparare, naturale de la 1 la 5 -fise de lucru
1.2; ordonare; Compunerea și descompunerea numerelor; Numere -Animale sălbatice. Observarea sistematică
1.3; 1.4; pare/impare; Animale sălbatice din țara colectivă /individuală
1.5; 2.1; -Numărul și cifra 0 (recunoaștere, citire, scriere); Mulțimea vidă noastră și din alte țări. Medii de Observarea
3.1; 5.1 -Ghicitori matematice viață ale viețuitoarelor. Părțile comportamentului
- Părțile corpului unui mamifer; Medii de viață ale animalelor; unui animal participativ în secvențele de
Clasificarea animalelor după diferite criterii; -Toamna în pădure. Numărul învățare
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/numere si cifra 0 Observarea modului de
realizare a sarcinilor
Activitati pe discipline - Religie
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Joi Activitati integrate
7.11.2019 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Ursul păcălit de vulpe. prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Literele u, U auxiliare didactice
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -Vizionarea filmului de -film de desene animate
3.4; 4.1 -vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul toamna desene animate ”Ursul păcălit -fișe de lucru
(vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) de vulpe”, după povestea lui -fișe cu desene
CLR: Texte – suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ion Ion Creangă -planșe cu literele: u, U, n, N
Creangă),”Cioc! cioc! cioc!” (de Emil Gârleanu) -Exerciții de analiză fonetică
S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U Observarea sistematică
Cioc! cioc! cioc! Literele n, N Cioc! Cioc! Cioc! Literele n, colectivă sau individuală
-Vizionarea unui film educativ; Discuții despre film; N. Scrierea literelor n, N Observarea comportamentului
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe participativ în secvențele de
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -Audierea unui text; învățare Observarea modului
semnificației unor imagini; -Reprezentarea grafică a de realizare a sarcinilor de
-Ordonarea momentelor din povestea ”Ursul păcălit de vulpe” cuvintelor, silabelor, lucru
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: u, U, n, N (recunoaștere, sunetelor
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de
tipar;
-Realizarea corespondenței dintre literele mici și mari de tipar;
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Exerciții de analiză
fonetică (urs, scorbură, căruță, pădure, albină, alună, frunză, nufăr)
MEM: MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: -Animalele. -Caietul de aplicații MEM
1.1; 1.2; -Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere, comparare, Numerele naturale de la 1 la -Fişe de lucru
1.3; 1.4; ordonare; Compunerea și descompunerea numerelor; Numere 5 Observarea sistematică
1.5; 2.1; pare/impare; -Animale sălbatice. colectivă /individuală
3.1; 5.1 -Numărul și cifra 0 (recunoaștere, citire, scriere); Mulțimea vidă Animale sălbatice din țara Observarea comportamentului
-Ghicitori matematice noastră și din alte țări. Medii participativ în secvențele de
- Părțile corpului unui mamifer; Medii de viață ale animalelor; de viață ale viețuitoarelor. învățare
Clasificarea animalelor după diferite criterii; Părțile unui animal
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/numere -Toamna în pădure.
Numărul si cifra 0
AV/AP: AVAP: AVAP: -instrumente de lucru: creioane
1.1; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, Cărticica ”Fata moșului și colorate, carioci, creioane
1.2; 2.2; rupere, îndoire, lipire; fata babei” – colaj grafice, foarfecă, lipici,
2.3; 2.4. Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale perforatoare cu modele,
materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, ghinde, castane, pensule, acuarele, pahar cu apă
semințe de porumb, floare- soarelui, boabe de fasole) -prezentări multimedia: softuri
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu acordeon, educaționale, ppt-uri,
Dragonul Aprecieri individuale și
globale
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Vineri Activitati integrate
8.11.2019 CLR: DP Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -cartonașe pentru efectuarea
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Ursul păcălit de vulpe. prezenței
1.3; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Literele u, U auxiliare didactice
2.4; 3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală -Vizionarea filmului de desene -film de desene animate
3.4; 4.1 -vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul toamna animate ”Ursul păcălit de -fișe de lucru
(vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) vulpe”, după povestea lui Ion -fișe cu desene
CLR: Texte – suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ion Creangă -planșe cu literele: u, U, n, N
Creangă),”Cioc! cioc! cioc!” (de Emil Gârleanu) -Exerciții de analiză fonetică
S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U Observarea sistematică
Cioc! cioc! cioc! Literele n, N Cioc! Cioc! Cioc! Literele n, colectivă sau individuală
-Vizionarea unui film educativ; Discuții despre film; N. Scrierea literelor n, N Observarea
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe comportamentului
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -Audierea unui text; participativ în secvențele de
semnificației unor imagini; -Reprezentarea grafică a învățare Observarea modului
-Ordonarea momentelor din povestea ”Ursul păcălit de vulpe” cuvintelor, silabelor, sunetelor de realizare a sarcinilor de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: u, U, n, N (recunoaștere, lucru
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Recapitulare literele u, U, n,
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea N
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de
tipar;
-Realizarea corespondenței dintre literele mici și mari de tipar;
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Exerciții de analiză
fonetică (urs, scorbură, căruță, pădure, albină, alună, frunză, nufăr)
AV/AP: AVAP: AVAP: -instrumente de lucru:
1.1; 1.2; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, Dragonul – jucărie din creioane colorate, carioci,
1.3; 2.2; rupere, îndoire, lipire; carton (decupare, pliere, creioane grafice, foarfecă,
2.3; 2.4 Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale lipire, asamblare) lipici, perforatoare cu
materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, ghinde, castane, modele, pensule, acuarele,
semințe de porumb, floare- soarelui, boabe de fasole) pahar cu apă
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu acordeon, Aprecieri individuale și
Dragonul globale
MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală (bătăi din MM: Audierea și -instrumente muzicale:
1.1, 1.2, palme, degetul pe bancă, bătaia din picior); Elemente de limbaj muzical: interpretarea unui cântec. tobiță, tamburină, chitară
1.3, 1.4; ritmul (sunet lung-scurt, tare-încet), interpretare (nuanțe tare/ încet/ Cântarea vocală Aprecieri individuale și
2.1; 2.2, mediu) ; Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea instrumentală; Capra cu trei iezi globale
2.3; 3.1 Creaţii muzicale accesibile: La moară (folclorul copiilor), La moară
(Corneliu Mereș), Uf, de i-ar vedea pisica! (Ion Dumitrescu), Piticii și
ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. Ionescu), Capra cu trei iezi
(folclorul copiilor)

S-ar putea să vă placă și