Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, prenume_______________________ Data________________

Evaluare semestrială
la limba și literatura română în clasa a V-a

Se dă textul:

,, Într-o zi, dimineața, un moșneag s-a dus la târg să vândă cocoșul. Trei bărboși care vindeau
gogoși i-au spus:
-Bună ziua, moșule! Ne dai cocoșul pentru cinci gogoși?
Moșul le-a răspuns:
-Îl dau. Apoi a luat gogoșile și s-a dus acasă.
În urma lui, bărboșii s-au luat la ceartă. Primul a spus:
-Să facem din cocoș un borș!
-Nu-i mai bine o ciulama? a întrebat al doilea.
-Nu! Eu vreau ostropel! a hotărât al treilea.
Când ei se certau, cocoșul a desfăcut cu ciocul sfoara de la picior și a zburat înapoi la casa moșului.
El le-a strigat din zbor:
-Poftă bună, prostuților! Vouă nu vă este foame. Și a zburat el, până a ajuns într-un loc necunoscut.”
( Vladimir Colin,Poveste cu țara cocoșilor)

1. Argumentează, în două enunțuri, că fragmentul dat este o narațiune. L01234

2. Pe baza textului, formulează trei întrebări diferite cu începutul dat. L0123


Cine

De ce

Unde

3. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: L012345


s-a dus-
a răspuns-
a desfăcut-
prostuților-
necunoscut-
4. L012345
Formează, din cinci cuvinte, familia lexicală a lexemului a face.

5. Rescrie din text patru cuvinte care indică timpul și spațiul în text. ( cronotop) L01234

6. Rezumă, în 30-35 de cuvinte, textul de mai sus. L01234567


7. Identifică genul și numărul substantivelor de mai jos. L0123456
Casă-
Tablou-
Cozonac-

10. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre ortogramele: la/ l-a și sau/ s-au L012345678

12. Compune o narațiune cu titlul: ,, Puiul rătăcit” L012345


678

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

1-2 3-5 6-10 11-18 19-23 24-28 29-37 38-44 45-48 49-
50