Sunteți pe pagina 1din 2

Detaşarea salariaţilor într-un stat membru UE –

despre obţinerea formularului A1


În vederea detaşării salariaţilor din România într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie
obţinut formularul A1 (fostul formular E101).

Documentele necesare în vederea obţinerii acestuia sunt următoarele:

1. Certificatul de înregistrare a societăţii de la Registrul Comerţului.

2. Certificatul de atestare fiscală, de la Administraţia Financiară a sectorului/judeţului de care


aparţine firma, fără datorii. Pentru obţinerea lui se completează o cerere tipizată care se depune la
registratură la ANAF şi în termen de cinci zile (în cazul în care nu sunt modificări de făcut la fişa
sintetică pe plătitor) se eliberează certificatul, care are o valabilitate de 30 de zile.

3. Adeverinţă de la ITM. Se obţine prin depunerea unei cereri la Inspectoratul Teritorial de Muncă,
adeverinţa eliberându-se în maximum 30 de zile lucrătoare.

4. Certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis de Registrul Comerţului, valabil pentru
luna în curs.  

5. Situaţii financiare actuale ale societăţii solicitante, balanţa pe ultimele trei luni cu care să se poată
dovedi contracte în derulare şi încasări.

6. Contractul de prestări servicii care să ateste activitatea ce urmează a fi desfăşurată de salariaţii


detaşaţi în statul membru UE şi traducerea autorizată a acestuia.

7. Ultima declaraţie 112 privind salariaţii (Anexa 1.1 şi Anexa 1.2).

8. Cărţile de identitate ale angajaţilor ce urmează a fi detaşaţi.

9. Contractele de muncă cu societatea ce detaşează.

10. Adeverinţă cu stagiu de cotizare pentru fiecare salariat în parte, obţinută de la Casa de Pensii,
care să ateste venitul realizat în ultimele 12 luni.

Ca şi condiţii restrictive menţionez:

 nu pot fi detaşaţi mai mult de 50% din numărul total al salariaţilor;

 societatea, prin certificatul de atestare fiscală adus de la Administraţia Financiară, dovedeşte


că nu are debite faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. Datoriile reprezintă motiv de
respingere a dosarului;
 societatea să fie înfiinţată de cel puţin patru luni şi să realizeze cel puţin 25% din cifra de
afaceri pe teritoriul României;

 domeniul de activitate corespunzător codului CAEN al societăţii să fie în concordanţă cu


activitatea pe care o vor desfăşura salariaţii detaşaţi;

 perioada de detaşare să respecte prevederile Codului Muncii, respectiv, art. 46: “(1)
Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. (2) În mod excepţional, perioada detaşării poate
fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus
detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. (3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de
angajatorul sau numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice. (4) Salariatul detaşat are
dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile
prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.”

După terminarea lucrării, motivul detaşării, salariaţii se întorc în România, detaşarea încetând iar ei
putând să se bucure de toate drepturile că şi restul angajaţilor societăţii.