Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect de cercetare – model

1. Rezumat – Abstract (max. 250 cuvinte)


Introducere.
Obiectiv.
Designul studiului.
Pacienti si metode / Pacienti
Prezentare de caz / Rezultate
Concluzii
2. Introducere. Importanta subiectului.
Definirea domeniului de studiu
Definirea subiectului cercetării
Incadrare in preocuparile actuale de cercetare / sănătate
Felul in care prezenta cercetare poate contribui la dezvoltarea
cunostintelor actuale. Aplicatii posibile (valoare practică sau
fundamentală).
3. Starea actuală a cunoştinţelor în domeniu
Definiţia bolii studiate (dacă este cazul), caracteristicile acesteia pe
scurt, impactul asupra sănătăţii publice
Stadiul actual al cunoştinţelor – succint si argumentat bibliografic şi
eventual cu ilustraţii

4. Ipoteza de lucru.
5. Materiale / Subiecţi şi Metode
Pentru subiecţi (pacienţi şi lot control, dacă există) – se precizează
obţinerea consimţământului informat şi al avizului Comisiei de Etică
Instituţionale (U.M.F. Carol Davila) asupra protocolului. Anonimat si
protectia confidentialitatii datelor.
Locul de desfăşurare al activităţilor de cercetare şi /sau recrutare,
investigare a pacienţilor (spital, clinică, catedră)
Definirea loturilor, ca număr, caracteristici demografice (sex, vârstă)
şi clinice. Criterii de includere si criterii de excludere.
Protocol clinic de investigaţie, cu precizarea metodelor folosite
Protocoale experimentale, precizate succint, cu numele metodelor şi
detalii aproximative privind tehnica (nu foarte detaliat)
Colectarea datelor – fişă de înregistrare clinică, bază de date (Excel,
Access, etc), confidenţialitate, verificarea posibilelor erori
Analiza datelor – metode statistice – teste folosite, nivel de eroare
folosit (p nominal < 0,05 sau 0,01), software utilizat

6. Rezultate aşteptate
Descrierea principalelor rezultate, în raport cu ipoteza de lucru
7. Discutii: Discutarea / Comentarea rezultatelor asteptate, în raport cu
cunoştinţele actuale, argumentate bibliografic.
Sublinierea valorii de cercetare fundamentală (mecanisme patogenice
noi sau detalierea unor mecanisme cunoscute, noi molecule, gene, etc.)
Valoarea de cercetare aplicativă – metode de diagnostic, cu avantaje
potenţiale: simplitate, cost, rapiditate, precizie
Impactul rezultatelor asupra cunoştinţelor actuale, gradul de originalitate

8. Concluzii
9. Bibliografie – stil New England Journal of Medicine