Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

Clasa a VI-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu


• Timpul de lucru efectiv este de 50 minute

Partea I La exerciţii scrieţi numai rezultatele ( 45 de puncte)

5p 1. 1,5, 7  3,5,9 = ...

5p 2. Daca x + 1;2;3 = 2;5;3 atunci x este…


5p 3. (14,32,42) este…
5p 4. 6 muncitori executa o lucrare in 8 ore. 4 muncitori executa aceesi lucrare in … ore.
x −5 2
5p 5. x din = este …
x+3 3
5p 6. Dreptele AB si CD sunt concurente in punctul O. Daca m ( AOC ) = 80 :, atunci

m ( BOD ) = ...
5p 7. 36 de unghiuri in jurul unui punct sunt congruente. Masura unui unghi este …
5p 8. Doua unghiuri corespondente formate de doua drepte paralele taiate de o secanta sunt 2 x + 15 si
x + 60 Atunci x = ...
5p 9. Daca unghiul AOB la centru are masura de 60 , atunci unghiul inscris MAB are masura…

Partea a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete ( 45 de puncte)

15p 1. Determinati numerele naturale a si b stiind ca a  b = 294 si (a,b)=7. Aflati c.m.m.m.c. al


numerelor a si b.
15p 2. Numerele naturale x,y,z sunt direct proportionale cu 3,5 si 10, iar suma lor este 72.
Aflati numerele.

15p 3. Fie semidreptele [OA,[OB,[OC,[OD,[OE,[OF, in aceasta ordine, astfel incat


m ( AOB ) = 30 ,[OC ⊥ [OB, m ( AOD ) = 180 , m ( DOE ) = 2m ( AOF ) ,
m ( EOF ) = 60 .
m ( COD ) , m ( DOE ) , m ( AOF ) .
Calculati: