Sunteți pe pagina 1din 6

Plan de management al riscurilor şi oportunităţilor

Nr Contextul organizaţional Nevoie / asteptare / Descriere risc / Evaluare risc / Măsuri de tratare a Termen Stadiu O
crt Parti interesate/ Proces cauza oportunitate oportunitate riscurilor / oportunitatilor B

Responsabil
S

litateProbabi-

Impact

Scor
1. Necunoastere noutati 3 4 12 Numire persoana DG 20.07.2018
legislative responsabila cu urmarirea
legislatiei
2. Imposibilitate conformare 3 3 9 Analizare modificari DG Cand este
cazul
3. Modificare legislatie in Crestere nivel taxe 4 4 16 - - -
vigoare autorizatii
4. Lipsa norme de aplicare 2 4 8 - - -
Factori politici
5. Servicii prestate doar de 5 5 25 Obtinerea tuturor DG Cand este
firme autorizate ANMD autorizatiilor necesare cazul
6. Servicii prestate doar de 5 5 25 Semnare contracte CAS DG Cand este
firme cu contracte CAS cazul
7. Nesemnare autorizatii 3 4 12 - - -
datorita schimbarilor din
Instabilitate guvern
guvern
8. Greve 2 4 8 - - -
9. Coruptie Concurenta neloiala 2 4 8 - - -
10. Crestere dobanzi Risc de încetare de plati 2 5 10 Urmarirea continua a cash DG Permanent
credite / taxe, impozite flow-ului
crescute Comunicarea cu
departamentul contabilitate
11. Cresterea preturilor 3 3 9 - - -
produselor/serviciilor
12. Concurenti cu preturi Pierderea clientilor 4 4 16 Urmarire piata DG Permanent
Factori economici
competitive Discutii cu partenerii privind
tarifele concurentei
13. Putere de cumparare a Necesitatea scaderii 3 4 12 Urmarire piata DG Permanent
populatiei preturilor

14. Riscul ratei de Cresterea preturilor 3 4 12 Analiza posibilitatii de DG Cand este


schimb / riscul inflatiei mentinere a preturilor cazul

15. Atitudinea faţă de Slaba calificare a angajatilor 2 2 4 - - -


Factori socio culturali calitate
16. Climatul de munca Necesitatea de a investi 2 3 6 - - -

Ed. 1 F-PI-6.1/2
pentru imbunatatirea
mediului de lucru
17. Nivelul tehnic al Lipsa echipamente 3 4 12 Alocare buget pentru DG Permanent
echipamentelor si performante - investitii achizitie soft
dotarilor
Factori tehnologici
18. Costul fortei de munca Personal specializat cu 3 3 9 Recrutare personal de la DG Cand este
salarii mari concurenta RU cazul
19. Preluare personal si Personal specializat si 3 5 15 Monitorizare permanenta DG Permanent
echipamente de la echipamente la preturi piata
firme aflate in mici
faliment
20. Corespondenta intre Lipsa personal specializat 3 3 9 Recrutare personal de la DG Cand este
structura concurenta RU cazul
21. organizatorica si Semnare de contracte 2 5 10 Analizare atenta a DG Cand este
strategii neperformante contractelor cazul
Apelare la jurist
22. Capacitatea de a Lipsa implicare 2 4 8 Implicare DG Permanent
coordona management
departamentele
23. Top management Flexibilitatea si Lipsa strategii de dezvoltare 2 5 10 Urmarire piata DG Permanent
adaptabilitatea Anticipare nevoi
24. Crestere portofoliu Resurse alocate insuficiente 2 4 8 Alocare resurse necesare DG Permanent
clienti
25. Crestere productivitate Dotari insuficiente 2 4 8 Alocare resurse necesare DG Permanent
26. Lipsa implicare personal 3 4 12 Constientizare personal DG RU Permanent
27. Lipsa motivare personal 3 3 9 Alocare resurse necesare DG Permanent
28. Personal competent Acces la Know-how-ul DG 4 5 20 Discutii cu DG Sefii de Permanent
organizatiei dep.
29. Motivare Fluctuatie personal 3 3 9 Pachete salariale DG Permanent
Alte mijloace de motivare
30. Remunerare financiara Nerespectare sarcini 3 3 9 Instruire personal DG Permanent
Angajati RSMC
31. Calitate scazuta a serviciilor 2 4 8 Instruire personal DG Permanent
prestate
32. Mediu de lucru Neconformitati 2 4 8 Alocare buget pentru DG Permanent
adecvat asigurare mediu de lucru
adecvat
33. Proprietarii de procese: Infrastructura adecvata Necesar de resurse 3 3 9 Alocare resurse DG Permanent
financiare

34. Alocare resurse: Necesar de resurse 3 3 9 Alocare resurse DG Permanent


personal, cheltuieli financiare
curente s.a.
35. Trasare sarcini corecte Servicii neconforme / 3 4 12 Alocare autoritate DG Permanent

Ed. 1 F-PI-6.1/2
si complete reclamatii datorate Curs de comunicare
comunicarii
36. Planificare coerenta a Servicii neconforme / 3 4 12 Planificarea exacta a DG Permanent
lucrarilor reclamatii datorate serviciului: Alocare AV
planificarii serviciului responsabili si inlocuitori
37. Relatia cu furnizorii Nelivrare la timp a 3 5 15 Evaluarea eficace a DG Permanent
produselor furnizorilor de servicii M ACHIZ
38. Modificari de preturi 3 4 12 Evaluarea eficace a DG Permanent
furnizorilor de servicii M ACHIZ
39. Lipsa documente insotitoare 3 3 9 Termeni contractuali DG Permanent
Evaluare eficace a M ACHIZ
furnizorilor
40. Prestare gresita a serviciilor 3 4 12 Termeni contractuali DG Permanent
Evaluare eficace a M ACHIZ
furnizorilor
41. Produse neconforme 3 4 12 Termeni contractuali DG Permanent
Evaluare eficace a M ACHIZ
furnizorilor
42. Lipsa operativitate 3 3 9 Evaluarea eficace a DG Permanent
furnizorilor de servicii M ACHIZ
43. Comunicare interna Slaba implicare a top 2 4 8 - - -
managementului
44. Slaba anticipare a lucrarilor / 2 4 8 - - -
proiectelor
45. Lipsa comunicare pe 3 4 12 Alocare autoritate DG Permanent
verticala Constientizare personal
Curs de comunicare 2018
46. Lipsa transfer de autoritate 3 3 9 Stabilire autoritati prin fise DG Permanent
de post, decizii
47. Respectarea calitatii si Alocare resurse financiare, 4 4 16 Implicare si constientizare Tot Permanent
Clienti a termenelor de umane, de timp, personal personalul
prestare a serviciilor infrastructura
48. Indeplinirea cerintelor Alocare resurse financiare, 4 4 16 Implicare si constientizare Tot Permanent
umane, de timp, personal personalul
infrastructura
49. Timp rapid de raspuns Lipsa alocare autoritate 3 4 12 Planificarea exacta a DG Permanent
la solicitari serviciului: Alocare AV
responsabili si inlocuitori
50. Recomandari de la Clienti noi 3 4 12 Cresterea gradului de DG Permanent
clientii activi satisfactie a clientilor AV
activi
51. Puncte de lucru in Termen mic de livrare la 5 4 20 Dechidere noi puncte de DG Cand este
tara client lucru in tara Dir. Zonal cazul

Ed. 1 F-PI-6.1/2
52. Comunicare adecvata Lipsa alocare autoritate 3 4 12 Planificarea exacta a DG Permanent
serviciului: Alocare AV
responsabili si inlocuitori
53. Plata in termen Neplata la termen 2 3 6 - - -
54. Furnizori Comunicare Oprirea utilitatilor 2 5 10 Urmarirea platilor de - -
efectuat
55. Buna comunicare si Alocare resurse financiare, 2 4 8 - - -
disponibilitate umane, de timp,
Organisme de reglementare infrastructura
56. (ANMDM) Indeplinirea cerintelor Alocare resurse financiare, 2 4 8 - - -
standardelor umane, de timp,
infrastructura
57. Amenda 2 5 10 Urmarire legislatie DG Permanent
Urmarire posibilitate de
conformare
58. Retragere autorizatii 2 5 10 Urmarire legislatie DG Permanent
Respectarea legislatiei
Urmarire posibilitate de
conformare
Organe de control (MS, ITM,
59. Suspendare autorizatie 2 5 10 Urmarire legislatie DG Permanent
GNM)
Urmarire posibilitate de
conformare
60. Respectarea Alocare resurse financiare, 2 3 6 - - -
termenelor impuse cu umane, de timp,
ocazia controalelor infrastructura
61. Disponibilitate Inspectori rauvoitori 2 3 6 - - -
62. Productie dispozitive medicale Transport gresit Defect in urma transportului 3 4 12 Evaluare furnizor transport DG Cand este
Import si comercializare M ACHIZ cazul
63. dispozitivelor medicale Import intarziat Neincadrarea in termene 4 4 16 Planificare livrare comenzi DG Permanent
Planificare importuri M ACHIZ
Asigurare produse pe stoc
64. Manipulare Livrari neconforme (produse 2 4 8 Instruiri periodice ref la DG Periodic
defectuoasa la depozit defecte, etc) regulile de depozitare si
livrare DM
65. Defectiuni ale Neincadrarea in termenele 3 4 12 Evaluare furnizor transport DG Ori de cate
mijlocului de transport de livrare la client M ACHIZ ori este
cazul
66. Functionare Neincadrarea in termenele 3 4 12 Semnare contract de DG 2018
defectuoasa internet de inregistrare DM in SIUI furnizare serviciu internet
67. Ambalaje rupte Contaminare dispozitive 3 5 15 Manipulare cu grija a RD Permanent
medicale produselor
Verificarea integritatii
ambalajelor inainte de
livrare la client
68. Conditii improprii de Dispozitive medicale 3 5 15 Monitorizare zilnica a SD Permanent

Ed. 1 F-PI-6.1/2
depozitare neconforme conditiilor de depozitare
69. Neincasare sume de la Intrarea in incapacitate de 2 5 10 Incadrarea in termenele de Resp SIUI Permanent
CS plata incarcare factura in SIUI
70. Echipamente defecte Neincadrarea in termene 2 4 8 Asigurare mentenanta CQ Permanent
preventiva a echipamentelor
71. Eroare umana Executare defectuoasa 2 4 8 Instruiri periodice. CQ Permanent
Verificari interoperationale si CTC
inainte de livrarea la client
72. Plecare angajati Neincadrarea in termene 3 4 12 Sistem de bonusari DG Permanent
calificati
73. Furt materii prime si Cresterea cheltuielilor cu 3 3 9 Inserare clauze la contractul RU 2018
materiale / produse productia de angajare.
Montaj camere
supraveghere
05.07.2018

LEGENDA:
Nivel Nivel consecinte Explicatie (orientativ)
probabilitate (impact)
Explicatie 1 Nesemnificat Cu impact foarte scazut asupra activitatilor organizatiei si
(orientativ) iv indeplinirii obiectivelor si/sau fara impact financiar
1 Rar Este foarte putin probabil sa se intample pe o perioada lunga de 2 Minor Cu impact scazut asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
timp (3-5 ani); Nu s-a intamplat pana in prezent obiectivelor si/sau cu impact financiar foarte scazut
2 Putin Este putin probabil sa se intample pe o perioada lunga de timp (3-5 3 Moderat Cu impact mediu asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
probabil ani); S-a intamplat de foarte putine ori pana in prezent obiectivelor si/sau cu impact financiar mediu
3 Posibil Este probabil sa se intample pe o perioada medie de timp (1-3 ani); 4 Major Cu impact major asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
S-a intamplat de cateva ori in ultimii 3 ani obiectivelor si/sau cu impact financiar major
4 Foarte Este probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1 an); 5 Critic Cu impact major asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
probabil S-a intamplat de cateva ori in ultimul an obiectivelor si/sau cu impact financiar semnificativ
5 Aproape Este foarte probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1
sigur an); S-a intamplat de mai multe ori in ultimul an
PROBABILITATE

5 = Aproape sigur 5 10 15 20 25 Scor Culoare Nivel tolerare Masuri de control


4 = Foarte posibil 4 8 12 16 20 1-4 Tolerabil Nu necesita nicio masura de control
3 = Posibil 3 6 9 12 15   (AM nesemnificativ)
5-8 Tolerabilitate Necesita masuri de control pe termen lung
2 = Putin probabil 2 4 6 8 10   ridicata (AM nesemnificativ)
1 = Rar 1 2 3 4 5 9-14 Tolerabilitate Necesita masuri de control pe termen
scazuta mediu
Stabilire nivel de risc: IMPACT   (AM nesemnificativ)
15-25   Intolerabil Necesita masuri de control urgente

Ed. 1 F-PI-6.1/2
Ed. 1
probabilitate x impact

1=
Nesemnificativ

2 = Minor

3 = Moderat

4 = Major

5 = Critic
(AM semnificativ)

F-PI-6.1/2

S-ar putea să vă placă și