Sunteți pe pagina 1din 3

SPETA NR 1

O societate comerciala care organizatoare de jocuri de noroc încheie un contract de asociere in


participatiune cu o societate care desfășoară activitate de tip „baruri”. La sfârșitul lunii se
întocmește decontul care se transmite societății. La data întocmirii decontului nu se plătesc
/încasează sumele cuvenite. Ambele societăți utilizează case de marcat fiscale. Avand in vedere
obiectul de activitate a celor doua societati:

1. Ce documente care justifica incasarile si platile efectuate de cele doua societati atat separat cat si
in urma activitatii intreprinse prin asociere sunt obligate se foloseasca?

2.Ce documente se pot utiliza pentru a detine o evidenta clara a sumelor restante?

3. Care sunt conditiile impuse de lege pentru inregistrarea caselor de marcat

4.Precizati un mecanism juridic prin care raportul juridic obligational sa se stinga si astfel niciuna
dintre societati sa nu mai datoreze nicio suma de bani

5. La 05,05,2018 primus, in varsta de 15 ani si 10 luni, se prezinta la sediul societatii care


organizeaza jocuri de noroc. Precizati in ce conditii poate dobandi calitatea de salariat.

Rezolvare:
1.
• Documente primare
• Registre
• Contracte
• Decizia administratorului de emitere chitanțe într-un exercițiu fiscal
• Bonul fiscal
• Chitanța
• Dispoziția de plată/încasare
• Extrasul de cont
• Decontul
• Statul de salarii
2.
• Contracte
• Documente justificative
• Registre
• Balanța
• Bilanț
3. Potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:
"Operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea
cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu
amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa
utilizeze aparate de marcat electronice fiscale".

Pasul 1. Achizitionarea propriu zisa a casei de marcat de la distribuitorul autorizat;

Pasul 2. Intocmirea unui dosar pe care ulterior il veti depune la Directia Generala a Finantelor
Publice a judetului in care societatea dvs. are punctul de lucru la care va folosi casa de marcat.
In cazul in care veti utiliza casa de marcat in regim de comert ambulant, dosarul se va depune
la Directia Generala a Finantelor Publice a judetului in care societatea dvs. are sediul social.

Actele necesare pentru intocmirea dosarului sunt:

a. Actele firmei:

 Copie CIF (Pentru platitorii de TVA)

 Copie Certificat Constatator (pentru comert ambulant, certificatul trebuie sa contina precizarea
“Activitati care se desfasoara la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii”

 Copie Rezolutie

 Copie Mentiuni (Daca exista)

 Copie act constitutiv / Statut

 Copie dovada spatiu – pentru punctul de lucru sau sediu ( daca este comert ambulant, trebuie
sa fie de la adresa sediului)

 Copie CI administrator

 Stampila

b. Actele de la distribuitorul casei de marcat: 

 Cerere tip + o copie a cererii ·

 Declaratie

 Factura si chitanta sau OP, dupa caz)

 Aviz Distributie si P.V. de sigilare

 Certificate de garantie

Pasul 3. In termen de patru zile lucratoare de la depunerea dosarului (valabil pentru
Municipiul Bucuresti), va este eliberat documentul ce contine seria fiscala si in baza caruia
firma de la care ati achizitionat casa de marcat va face fiscalizarea acesteia.
Dupa ce obligatia de a va dota cu casa de marcat a fost indeplinita , apare o alta obligatie si
anume obligatia de a emite bon fiscal. Subliniem acest aspect deoarece sanctiunile incep de la
un simplu avertisment si pot urca pana la suma de 27.500 lei si pot merge chiar pana la
suspendarea activitatii , in functie de gravitatea faptei constatate de catre organele de control.

4. În afară de plată, care are ca efect liberarea tuturor debitorilor solidari față de creditorul
comun, obligația se poate stinge și prin alte modalități juridice. Legea distinge între
compensație, remitere de datorie și confuziune.
5. Conform ORDONANTEI DE URGENTA nr. 77 din 24 iunie 2009, Art.7, „Accesul minorilor
în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, precum și participarea acestora
la orice tip de joc de noroc sunt interzise.”, astfel, acesta nu poate dobandi calitatea de angajat.

S-ar putea să vă placă și