Sunteți pe pagina 1din 2

Importanța studiului Eticii și integrității academice pentru studenții masteranzi

Nica Monica Iva, CA

Încă din ciclul primar de învățământ suntem familiarizați cu termenul „a copia”. Deseori
auzeam „Ați copiat tot de pe tablă?” sau „Nu copia de la colegul de bancă!”. Această situație se
perpetuează și în ciclul gimnazial și liceal. Același termen la vârsta maturității, pentru cei care aleg
să urmeze studiile de master, are semnificații diferite. În cadrul universitar ne lovim de un nou
termen, „plagiere” și de cât de importantă este etica și integritatea academică. Ne confruntăm cu
această problemă a furtului de conținut, de cunoștințe sau chiar de identitate încă din vremuri
îndepărtate și, deși am ajuns în secolul XXI, ea încă există și nu pare să fie un fenomen ce se va
estompa în următorii ani, cel puțin nu în cazul în care este tratat la fel ca până acum.
După cum afirmă domnul Marian Popescu în articolul intitulat Etica și integritatea ar
trebui să fie o deconstrucție a practicilor și a mentalului imposturii (Maci Mihai, 2020), „forma
cea mai comună a imposturii universitare – plagiatul – e consecința unei multitudini de factori”.
De aceea, ajungem ca la nivel academic să discutăm despre etică și integritate și despre metodele
de combatere a acestei acțiuni de furt al conținutului.
Privind plagierea în contextul academic actual, ea ajunge să fie o problemă, deoarece nu
este tratată ca atare în ciclurile inferioare de învățământ. Lipsa educației corespunzătoare,
sancționarea blândă și acceptarea tacită creează precedente ale căror consecințe se văd multiplicat
la nivel academic în momentul descoperirii lucrărilor plagiate de licență, dizertație și doctorat. Din
aceste motive este important să tratăm acest subiect din toate punctele de vedere.
Ne confruntăm cu o comunicare defectuoasă, idea de copiere a conținutului unei lucrări
nefiind explicată adecvat, ba chiar este minimizată. Pe lângă faptul că termenii nu sunt clarificați
mai există și o lipsă a cunoașterii consecințelor efectuării unei asemenea fapte. Tinerii nu sunt
conștienți de ce înseamnă plagierea unei lucrări și duc această lipsă de conștientizare mai departe
cu ei până în cadrul academic. Cu atât mai mult, vedem că în loc să estompăm această situație,
avem o vagă tendință de a o permite, prin identificarea și acceptarea unei cuantificări exacte de
text plagiat. Din păcate chiar și în contextul aducerii din subiectiv în obiectiv, adică a creării unor
proceduri sau norme acceptabile de plagiat, nu face decât să perpetueze acest fenomen.
Privind ideile enunțate mai sus, putem concluziona că studierea cursurilor de Etică și
Integritate Academică este foarte importantă, deoarece constituie un prim pas esențial în ceea ce
privește evoluția învățământului superior, prin asumarea unui conținut autentic, recunoașterea
meritelor autorilor inițiali și, în cele din urmă, dispariția plagierii.
Bibliografie:

1. Maci, M. (2020, 5 oct.). Etica și Integritatea ar trebui să fie o deconstrucție a practicilor


și a mentalului imposturii. www.contributors.ro. Disponibil la: https://www.contributors.ro/etica-
si-integritatea-ar-trebui-sa-fie-o-deconstructie-a-practicilor-si-a-mentalului-imposturii/. Accesat
la: 10.11.2020.
2. Popescu, M. (2017, 31 ian.). Lumea academică a plagiatului. Fără mască.
www.republica.ro. Disponibil la: https://republica.ro/lumea-academica-a-plagiatului-fara-masca.
Accesat la: 10.11.2020.