Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele elevului………………………………

Data…………………………
Evaluare-Numarele 0-10
Matematică si explorarea mediului
Clasa pregatitoare-

1.Scrie numerele urmatoare in ordine crescatoare apoi descrescatoare: 7, 0, 4, 9, 1, 3, 6, 10

__ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __
2.Desenează atâtea mere câte indică cifra:

1.

5 8 7 9
3.Colorează in fiecare pereche:
a) numarul mai mare: b)numarul mai mic:
7 si 9 8 si 6 5 si 7 4 si 6 10 si 8 6 si 9
4.Colorează numai siragurile cu câte 10 mărgele.
5.Uneste degetele si cifrele cu multimea corespunzătoare:

6.Scrieti vecinii numerelor:


__ 6 __ __ 9 __ __ 7 __ __ 8 __

7.Incercuiti cu verde numerele mai mari decat 2 si mai mici decat 10:
6, 3, 2, 9, 1, 7, 4, 10, 8, 5
8.Completeaza sirurile cu numerele care lipsesc:

2 5 8

9 6 1
Evaluare – Numerele 0-10
Matematică si explorarea mediului

1. Competente specifice

1.1 Recunoasterea si scrierea numerelor naturale în concentrul 0 – 10


1.2 Compararea numerelor în concentrul 0 - 10
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 10
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităti

Indicatori

Performanta
Compe
- tenta Itemul Realizat
În curs de
realizare
Deseneaza atatea elemente cate indica cifra

1.1 Coloreaza numai siragurile cu cate 10 margele

Uneste degetele si cifrele cu multimea corespunzatoare

Coloreaza in fiecare pereche : numarul mai mare/mic


1.2
Incercuieste numerele mai mari decat 2 si mai mici decat
10
Scrie numerele date in ordine crescatoare si
1.3
descrescatoare
Scrie vecinii numerelor

3.1 Completeaza sirurile cu numerele care lipsesc