Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de consiliere psihologică

Nume și prenume...........................................

Problema abordată............................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Timpul alocat ......................

Observații...............................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Stadiul discuției  Finalizat  Nefinalizat

Data..................... Semnătura........................