Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului


Catedra de ştiinţe economice

Test de evaluare finală la unitatea de curs „Principiile economiei de piață”


pentru studenții de la anul I, ciclul I, specialitățile
„Business şi Administrare” și „Contabilitate”, secția cu frecvență redusă

Aprob:
Şefa Catedrei de ştiinţe economice
C. Tcaci, dr., conf. univ.

Data: 26.01.2021
Grupa:CT11r
Nume, prenume:Grosu Anastasia
Varianta II
Nr. Conţinutul probei de examinare Punctaj
d/o
I. Probe de examinare la nivel de cunoaştere
Pentru fiecare definiţie indicaţi noţiunea respectivă:
1. Ansamblul proceselor care conduc la satisfacerea necesităților clienților, într-o 1
manieră profitabilă pentru întreprindere -marketing
2. Un grup de persoane organizate potrivit unor cerinţe juridice, economice, 1
tehnologice, care, folosind anumite mijloace de muncă, concepe şi desfăşoară
procese de muncă concretizate în produse şi servicii cu scopul de a obţine profit
-intreprinzatorul

3. Tipul de concurenţă imperfectă, în care firma este unicul ofertant al unui bun 1
omogen se numeşte – monopol
4. O parte din veniturile populaţiei percepută de către stat, în mod obligatoriu, pentru a- 1
şi acoperi cheltuielile - impozite
5. Mijloc de plată general acceptat în schimbul bunurilor şi serviciilor şi pentru 1
achitarea datoriilor –banii
6. Un obiect sau serviciu care prin proprietăţile lui poate să satisfacă o necesitate umană 1
– bunul
7. Modul de a raţiona de la particular la general, de la fapte concrete la 1
generalizări teoretice se numeşte -inflatia
8. Un proces de succedare permanentă a creşterii şi scăderii activităţii economice, ce 1
reflectă oscilaţia nivelului de producţie –ciclul economic
Descrieţi legea economică:
9. Legea generală a ofertei:exprima acea situatie relationala in care la un anumit nivel 1
al pretului se ofera o anumita cantitate debunuri.

Descrieţi noţiunile economice:


10. Capital circulant –Capitalul circulant este alcătuit din materiale prime, 1
materiale, combustibil; participă la un singur proces de producere şi se
consumă în întregime în acest proces. Capitalul circulant al unei firme
este egal cu modificările stocurilor de materie primă, material,
semifabricate, producţia neterminată de la începutul şi la sfîrşitul unei
perioade
11. Şomaj fricţional –cuprinde persoanele ce se află în căutarea sau aşteptarea locurilor 1
noi de lucru. Şomajul fricţional e un fenomen inevitabil, deoarece e generat de
migraţiunea
permanentă a populaţiei dintr-o regiune în alta; schimbarea profesiunii cu alta.

12. PIB – constituie valoarea bruta a bunurilor si serviciilor finale create in interiorul 1
unei tari de catre agenti economici autohtoni si strainide regula timp de 1 an

II. Probe de examinare la nivel de analiză critică


13. Cum considerați, care dintre politicile de marketing este mai importantă? 2
Strategia de piata:
-reprezinta nucleul politicii de marketing (cea mai importanta zona)
-incorporeaza cele 3 elemente ale unei strategii complete:
-strategie de concluzie
-strategie de rezultat
-strategie de angajare
-strategie de piata are legaturi directe cu cele 4 politici

14. Care este opinia Dvs cu privire la următoarea afirmație? 2


„Reducerea cheltuielilor publice pentru educaţie poate fi criticată, întrucât educaţia
este un bun public”:
Cred că aceasta este o afirmație foarte puternică și tare. Sunt de
acord cu el pentru că cred că cheltuielile guvernamentale nu ar
trebui niciodată reduse pentru educație, știința este calea spre
viață. Educația este un bun public, deoarece fiecare persoană care
trăiește în propria patrie face parte din mândria ei și cu cât o
persoană este mai inteligentă, cu atât este mai mare valoarea.

15. Cum considerați, care sunt asemănările și deosebirile dintre creșterea economică și 2
dezvoltarea economică?
Teoria economică face distincția între dezvoltarea economică și creșterea
economică. Diferența dintre dezvoltarea economică și creșterea economică este că
dezvoltarea economică categoria economică corespunde unei schimbări ireversibile
și direcționate în procesul tehnologic de producție, creșterea economică este lipsită
de astfel de semne, poate fi întreruptă de o
+

Evaluare pe testmoz.com (17 itemi)

testmoz.com/7932546
Passcode: PEP

Barem de apreciere:
Punct 35 34-31 30-27 26-23 22-19 18-16 15-10 9-7 6-3 2-1
e

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Elaborat de: N. Branaşco, dr., conf. univ.

S-ar putea să vă placă și