Sunteți pe pagina 1din 4

Recapitulare MEM - Sem I

Clasa a II -a

1. Scrie cu cifre numerele date:


 Nouă sute patruzeci → 940
 Trei sute paisprezece →314
 Opt sute trei→803

2. Rotunjește la zeci numerele date:


 613 → 610
 561 → 560
 542 → 540

3. Compară perechile de numere, folosind semnele >, <, =:

342 < 415 605 > 500


318 < 813 921 > 721

4. Calculează:
 453 + 226 = 679
 143 + 121 = 264
 516 + 146 = 662
 100 + 567 = 667
 472 – 154 = 318
 623 - 215 = 408
5. Află:
a) suma numerelor 453 și 231.
453+231= 684
b) diferența numerelor 541 și 365
541-365= 176
c) produsul numerelor 6 și 7
6X7=42
6. Pe un deal s-au plantat 216 de tei și cu 124 mai mulți salcâmi. Câți pomi s-au
plantat în total?
Rezolvare:
Întrebare: 1. Cati salcami s-au plantat?
216+ 124= 340 salcami
2. Cati pomi s-au plantat?
216+ 340= 556 pomi

R: 556 pomi

7. Calculează, folosind dacă e necesar, adunarea repetată de termeni egali:


 7 x 7 = 49
 5 x 3 = 15
 4x2= 8
 6 x 8 = 48
 5x0= 0
 1x3= 3

8. Scrie numerele :
a)de la 49 la 53
49 50 51 52 53

b) de la 74 la 68
74 7 7 7 7 6 6
3 2 1 0 9 8

c) cuprinse între 54 și 62
55 5 5 5 5 6 6
6 7 8 9 0 1

9.Descompune numerele date în zeci și unităti.

14= 10+ 4
76= 70+ 6
58= 50+ 8
30= 30+ 0
18= 10+ 8
44= 40 + 4

10.Ordonează crescător numerele:

40, 25, 18, 26, 57, 4

11.Ordonează descrescător numerele:

73, 21, 59, 4, 13, 7


12.Încercuiește numerele impare:

78 43 61 7 18 29 36 85 54 3

13.Calculează și compară, folosind semnele de relație <, >, = 

18 + 20 76 - 73 8+9 39 - 22 15 - 8 13 + 46

14.Calculează și verifică prin operația inversă:

5 4 + 3 5 =

8 9 - 6 =

7 + 8 =

1 4 - 7 =

15.Calculează:

7 x 7= 6x 4 = 3x2x5=

8x6= 4x 6 = 4 x3x 2 =

5x 9 = 5x 2 = 4x3x2=

7x 4 = 8x4 2 x 4 x 5=

16.Completează căsuțele cu factorul necunoscut:


7x =0 8x = 64 x = 18

6x = 30 x 5 = 20 x = 24

x 4 = 12 x7= 7 x = 81

_____________________________________________________________________________________