Sunteți pe pagina 1din 1

Imbratisarea monismului a fost determinata de exigentele integrarii europene de imperativul asigurarii

unei aplicari uniforme a dreptului comunitar in toate statele membre cu aceiasi forta juridica. Aceasta
orientare a creat insa o serie de dificultati pentru statele cu traditie dualista (Germania, Italia, Marea
Britanie, Danemarca etc), care au trebuit sa-si modifice reglementarile interne si sa recunoasca
aplicabilitatea imediata si directa a dreptului comunitar.

Aplicabilitatea imediata a dreptului comunitar presupune nasterea, in sarcina destinatorilor a obligatiei


de respectare si aplicare a normei comunitare imediat ce aceasta a fost adoptata (de fapt, dupa
publicarea in Jurnalul Oficial), fara a fi necesara vreunui termen sau indeplinirea vreunei alte
formalitati.

Aplicarea normei comunitare se va face cu titlul de drept comunitar, nu cu titlul de drept national.

b) Dreptul comunitar are o aplicabilitate directa

Aplicabilitatea directa a dreptului comunitar consta in introducerea normelor sale in ordinea juridica
interna a statelor membre fara a fi necesara indeplinirea

vreunei formalitati de transpunere a lor in norme juridice interne [3].

Intregul drept comunitar este de aplicabilitate directa, indiferent de izvoarele sale.

Ca o consecinta a aplicarii sale directe, dreptul comunitar produce un efect direct, in sensul ca este
susceptibil de a crea drepturi si obligatii nu numai pentru statele membre, si pentru particulari.

Aceasta caracteristica a dreptului comunitar de a produce un efect direct este de esenta ordinii juridice
comunitare, prin aceasta deosebindu-se in mod evident de dreptul international printre subiectele
caruia nu figureaza persoanele fizice sau juridice, acestea neputand fi titulare de drepturi si obligatii
direct din normele dreptului international.

Efectul direct al dreptului comunitar consta asadar in aptitudinea acestuia de a crea drepturi si obligatii
concrete pentru persoanele fizice si juridice din statele membre si in posibilitatea acestora de a invoca
normele comunitare in fata instantelor nationale si organelor comunitare.

Daca in ceea ce priveste legislatia secundara efectul direct este prevazut in mod expres [4], Curtea de
Justitie a stabilit ca acelasi efect produce si legislatia primara, persoanele fizice sau juridice putandu-
se prevala de dispozitiile tratatelor comunitare pentru a intenta o actiune in justitie  motivandu-si ace
sta solutie, Curtea a aratat ca ordinea juridica comunitara este o noua ordine legala, autonoma, ale
carei subiecte nu sunt doar statele membre, c